Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Σε «δικαστική βόμβα» κινδυνεύει να εξελιχθεί η διεκδίκηση 375 εκατ. από τη ΔΕΗ για τις «παλιές» ΥΚΩ – Πρώτη συζήτηση στο ΣτΕ

Θοδωρής Παναγούλης

Παρότι η επιχείρηση δεν έχει αναφέρει επισήμως τίποτα σχετικό, η ΔΕΗ δεν έχει εγκαταλείψει τη διεκδίκηση επιπλέον ποσού περί τα 375 εκατ. ευρώ για τις «παλιές» ΥΚΩ της περιόδου μετά το 2011. Αντιθέτως έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ορίστηκαν σε 360 εκατ.ευρώ οι παλιές οφειλές, υποστηρίζοντας ότι οι οφειλές αυτές ανέρχονται σε 735 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του energypress, στην αρχή της εβδομάδας συζητήθηκε κατά πρώτον η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τα πρώτα θέματα που έχουν τεθεί να είναι διαδικαστικά. Έχει αμφισβητηθεί, για παράδειγμα, αν το αρμόδιο δικαστήριο για να κρίνει την υπόθεση είναι το ΣτΕ.

Επίσης έχουν εγερθεί αιτήματα απόρριψης της απόφασης της ΡΑΕ για τυπικούς λόγους. Το κυριότερο ωστόσο είναι ότι υπάρχει έντονη νομική αντιπαράθεση επί της ουσίας της υπόθεσης, που δημιουργεί κινδύνους (ή προσδοκίες από την πλευρά της ΔΕΗ) για την τύχη της απόφασης της ΡΑΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Κάποιοι σπεύδουν να μιλήσουν ήδη για μια ενδεχόμενη «δικαστική βόμβα» που είναι άγνωστο αν θα εκραγεί.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού των παλιών ΥΚΩ από τη ΡΑΕ και θέτει θέμα ερμηνείας για το ποια είναι η περίοδος ανάκτησης ΥΚΩ και, μεταξύ άλλων, αν σωστά δεν λογαριάστηκε στα οφειλόμενα το έτος 2012.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έλαβε το Δεκέμβριο σοβαρή ανάσα ρευστότητας με τα 360 εκατ. ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση να διαθέσει από το «κοινωνικό μέρισμα» για την εφάπαξ πληρωμή των παλιών ΥΚΩ, ωστόσο ουδέποτε εγκατέλειψε τη διεκδίκηση άλλων 375 εκατ. ευρώ για να φτάσει συνολικά το ποσόν στα 735 εκατ. ευρώ που εκτιμά ότι της οφείλονται για δαπάνες που έχει η ίδια καταβάλλει για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας τις χρονιές μετά το 2011.

Αρχικώς κατέθεσε αίτηση αναθεώρησης στην ίδια τη ΡΑΕ και μετά την απόρριψή της προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα επιχειρήματα

Ενδεικτικά πάντως για τα επιχειρήματα που επικαλείται η ΔΕΗ, αλλά και εκείνα που επικαλείται η ΡΑΕ είναι όσα περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αρχής (δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο) με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, λοιπόν, ισχυρίστηκε καταρχήν ότι η ΡΑΕ εφάρμοσε την μεθοδολογία υπολογισμού των ΥΚΩ εσφαλμένα, κατά παράβαση νόμου και κατά τρόπο αντισυνταγματικό. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η ΡΑΕ δεν υπολόγισε κατά τρόπο διακριτό τη μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώνεται από τη δραστηριοποίηση των Προμηθευτών (MTA_ΔΣ) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τη μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την οποία καλούνται οι Προμηθευτές του διασυνδεδεμένου συστήματος να καταβάλλουν τα ποσά για την ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Εκτιμά ότι η ΡΑΕ μη νόμιμα θεώρησε ότι η τιμή MTA_ΔΣΑΠΕ ταυτίζεται με την έτερη τιμή MTA_ΔΣ, χρησιμοποιώντας ενιαία την παράμετρο ΜΤΑ_ΔΣ και για τις δύο παραμέτρους σε όλους τους πίνακες της απόφασής της.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έκανε λόγο για μη οριστικοποίηση της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς (ΜΤΑ_ΔΣ) λόγω εκκρεμότητας στην οριστικοποίηση της Προσωρινής Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού («ΠΧΕΦΕΛ»). Ισχυρίστηκε ότι η μη οριστικοποίηση από τη ΡΑΕ της τιμής ΠΧΕΦΕΛ, η οποία περιλαμβάνεται ως συνιστώσα στην τιμή ΜΤΑ_ΔΣ, κατά τον υπολογισμό του Ανταλλάγματος ΥΚΩ για το έτος 2016, αντιστρατεύεται τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ένα τρίτο σημείο που επισήμανε η ΔΕΗ είναι ο εσφαλμένος καθορισμός εύλογης απόδοσης (r). Ισχυρίζεται ότι ο συσχετισμός από την Αρχή μεταξύ αφενός της δραστηριότητας παραγωγής από συμβατικές μονάδες στα ΜΔΝ και αφετέρου της μονοπωλιακής δραστηριότητας διαχείρισης δικτύων για τον προσδιορισμό της παραμέτρου «r» (εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης) δεν συνάδει με τις κείμενες διατάξεις και το σύνολο των ρυθμίσεων και προβλέψεων απελευθερωμένων Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, για το λόγο ότι οι μονοπωλιακές δραστηριότητες απολαύουν προστασίας εγκεκριμένου εσόδου και δεν υπόκεινται σε κίνδυνο μη αποζημίωσης της λειτουργίας τους, η δε δραστηριότητα της παραγωγής στα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ είναι πλήρως ανταγωνιστική. Η ΔΕΗ τόνισε σχετικά ότι ο a priori ορισμός της παραμέτρου «r» στα επίπεδα των αναγνωρισμένων αποδόσεων μονοπωλιακών δραστηριοτήτων την θίγει ως εισηγμένη επιχείρηση, διότι αφενός υποχρεούται σε απρόσκοπτο εφοδιασμό των απομονωμένων μικροδικτύων, αφετέρου υποχρεούται σε περιορισμένα έσοδα, αντί εύλογου κέρδους.

Τέλος, η ΔΕΗ παρατήρησε ότι διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ του εγκεκριμένου συνολικού κόστους παραγωγής, βάσει των οριστικών εκκαθαρίσεων που έχουν ληφθεί υπόψη, με το αποτέλεσμα των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ παραγωγής, η οποία (διαφορά) ανέρχεται σε ποσό 100, 9 εκ. ευρώ κατά προσέγγιση. Άρα εκτιμά ότι συντρέχει εσφαλμένος υπολογισμός του προσωρινού ανταλλάγματος για την παροχή ΥΚΩ των ετών 2014 – 2016.

Ο αντίλογος της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ ανέφερε στον αντίλογό της επί του παραδεκτού της αιτήσεως αναθεώρησης ότι το πλαίσιο παροχής ΥΚΩ και ανάκτησης των σχετικών δαπανών αποτελεί γενική και αόριστη ρύθμιση, απρόσωπη και γενική, η οποία εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους Προμηθευτές. Επίσης, τόνισε ότι οι ΥΚΩ παρέχονται από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραδοχή αυτή ουδόλως ανατρέπεται από το συγκυριακό και τυχαίο γεγονός ότι έως και τα μέσα του έτους 2016 στα ΜΔΝ ένας μόνο από τους προμηθευτές κατέστη πάροχος των ΥΚΩ και άρα δικαιούχος του σχετικού ανταλλάγματος.

Επίσης, σημείωσε αναφορικά με τα επιχείρηματα της ΔΕΗ ότι η μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώνεται από τη δραστηριοποίηση των Προμηθευτών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΤΑ_ΔΣμ), προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που προκύπτει για τους Προμηθευτές από το σύνολο των μηχανισμών της χονδρεμπορικής αγοράς. Ανέφερε παράλληλα ότι τα αποτελέσματα των υπολογισμών υποβάλλονται για έγκριση στη ΡΑΕ, μαζί με τα αναλυτικά πρωτογενή δεδομένα επί των οποίων βασίσθηκαν οι υπολογισμοί. Σύμφωνα με την Αρχή, ο ισχυρισμός της ΔΕΗ στερείται βασιμότητας για τους εξής λόγους:

  1. Η αντίφαση των αιτιάσεων της ΔΕΗ με τους κανόνες της αγοράς και τις ρυθμίσεις των Κωδίκων.
  2. Έλλειψη ζημίας

Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί μη οριστικοποίησης της τιμής ΜΤΑ_ΔΣ λόγω εκκρεμότητας στην οριστικοποίηση της Προσωρινής Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού, η ΡΑΕ ανέφερε τα εξής:

Ο οριστικός προσδιορισμός που αφορά τη συνιστώσα του κόστους ΠΧΕΦΕΛ για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του έτους 2016. Για το λόγο αυτό έγινε χρήση των προσωρινών μηνιαίων τιμών ΜΤΑ_ΔΣ για τον προσδιορισμό του Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ για το εν λόγω έτος, μέχρι και την οριστική επικαιροποίηση των μηνιαίων στοιχείων της συνιστώσας ΠΧΕΦΕΛ στη μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώθηκε από τη δραστηριοποίηση των Προμηθευτών στη χονδρεμπορική αγορά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΤΑ_ΔΣ), από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οπότε και θα γίνει ο οριστικός υπολογισμός των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ_ΜΔΝ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο υπολογισμός του κόστους ΠΧΕΦΕΛ αποτελεί αρμοδιότητα του Λειτουργού της Αγοράς, ο οποίος προβαίνει στον εν λόγω υπολογισμό βάσει στοιχείων που του παρέχουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διαχειριστές των Δικτύων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και ο Διαχειριστής του Συστήματος. Η ΡΑΕ συνεπώς ουδεμία αρμοδιότητα έχει αναφορικά με τον καθαυτό υπολογισμό του κόστους ΠΧΕΦΕΛ. Εντούτοις, με πλήρη επίγνωση της σημασίας της παραμέτρου ΠΧΕΦΕΛ ως στοιχείου για την οριστικοποίηση της παραμέτρου ΜΤΑ_ΔΣ, η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και της αρχής της νομιμότητας, ζήτησε επανειλημμένως τους καθ’ ύλην αρμόδιους ΛΑΓΗΕ  και ΑΔΜΗΕ  την οριστικοποίηση της εν λόγω παραμέτρου, προκειμένου να προχωρήσει στον υπολογισμό του ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ για το έτος 2016. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του ΚΣΗΕ καθιστά υπόχρεους συμμόρφωσης σε αυτές τις διατάξεις τους ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Ο δε ισχυρισμός της ΔΕΗ ότι η στάση της Αρχής αποκλίνει από τις υποχρεώσεις που της αναλογούν στερείται ολοσχερώς και προδήλως οποιασδήποτε βάσεως. Ο υπολογισμός του Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ συνιστά άσκηση διοικητικής αρμοδιότητας, η δε Αρχή υποχρεούται σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων επί τη βάσει της αρχής της νομιμότητας. Αφίσταται, κατά συνέπεια, πλήρως της νομικής πραγματικότητας και της ουσίας της υποθέσεως ο ισχυρισμός της ΔΕΗ περί παρελκυστικής μη οριστικοποίησης των παραμέτρων ΠΧΕΦΕΛ και ΜΤΑ_ΔΣ από την ΡΑΕ.

Ως προς τον ισχυρισμό περί εσφαλμένου καθορισμού εύλογης απόδοσης (r), η ΡΑΕ σχολίασε τα εξής:

Η αποκλειστική δραστηριοποίηση της ΔΕΗ, η οποία συνιστά αντικειμενικά και εν τοις πράγμασι μονοπώλιο στον τομέα αυτόν, επηρεάζει θεμελιωδώς τη λειτουργία της σχετικής αγοράς στα ΜΔΝ, καθιστώντας την ως άνω δραστηριότητα ποιοτικά και λειτουργικά παραπλήσια με τις μονοπωλιακές και ρυθμιζόμενες δραστηριότητες των δικτύων, και δεν δύναται να παραβλεφθεί από τον Ρυθμιστή κατά τον προσδιορισμό της παραμέτρου της εύλογης απόδοσης r.

Ταυτόχρονα, έκρινε ότι η μη δραστηριοποίηση άλλων ενεργειακών επιχειρήσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Συστήματα ΜΔΝ, δεν αποδεικνύει το ασύμφορο της σχετικής δραστηριότητας, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ.

Τέλος, όσον αφορά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος λόγω διαφοράς εγκεκριμένου συνολικού κόστους παραγωγής από το αποτέλεσμα των συμβάσεων μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ, η Αρχή εκτιμά ότι τεκμηριώνεται πλήρως και παραθέτει αριθμό σχετικών αντιεπιχειρημάτων.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα