Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ολόκληρο το Εθνικό Πλαίσιο για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων που εκπόνησε το υπουργείο Μεταφορών

Χάρης Αποσπόρης

Αναλυτικά στοιχεία για την σημερινή παρουσία των εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και τις εκτιμήσεις του για τη μελλοντική τους διείσδυση δημοσίευσε χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή την απόφαση για τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού πλαισίου πολιτικής.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα αριθμούσαν το 2016 μόλις το 3,5% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, όπως αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο.

Συγκεκριμένα όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, το 2016 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν τουλάχιστον 395 ηλεκτρικά οχήματα, ενώ έχουν καταγραφεί μόνο τρεις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δημοσίως προσβάσιμες, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια και σταθμοί αυτοκινήτων). Ωστόσο, σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.), υπάρχουν εγκατεστημένα τουλάχιστον 43 σημεία ηλεκτρικής φόρτισης, κυρίως ιδιωτικής χρήσης. Τα ως άνω σημεία ηλεκτρικής φόρτισης βρίσκονται κυρίως σε χώρους στάθμευσης, ιδιωτικών φορέων.

Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κατ’ ελάχιστον: το 2020 θα κυκλοφορούν 3.500 ηλεκτρικά οχήματα όλων των τύπων, το 2025 θα κυκλοφορούν 8.000 οχήματα και το 2030 θα κυκλοφορούν 15.000 ηλεκτρικά οχήματα.

Σχετικά με την αεριοκίνηση, αναφέρεται ότι το 2017 υπάρχουν έντεκα πρατήρια που διαθέτουν CNG καθώς και Βενζίνη, ενώ προβλέπεται η λειτουργία και πέντε νέων πρατηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αδειοδότησης και κατασκευής. Σημειώνεται ότι σήμερα, ο αριθμός πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», που διαθέτουν συμβατικά καύσιμα, βενζίνη / πετρέλαιο, έχει μειωθεί στις 5.500, εκ των οποίων τα 800 παρέχουν και υγραέριο (LPG).

Βάσει των προβλέψεων, μέχρι το 2020 θα έχει περίπου δεκαπλασιαστεί ο σημερινός αριθμός οχημάτων με CNG. Μέχρι το 2025 το ποσοστό διείσδυσης οχημάτων CNG επί του συνόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, κατ’ αντιστοιχία με άλλες χώρες, εκτιμάται στο 0,5%. Εναλλακτικά μέχρι το 2025, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση για την περίοδο 2012-2016, το ποσοστό αύξησης ετησίως των οχημάτων CNG για την Ελλάδα, εκτιμάται στο 25%. Με ορίζοντα το 2030 εκτιμάται ότι η ετήσια αύξηση οχημάτων CNG θα σταθεροποιηθεί στο 15%.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαπραγματεύεται με την Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG Move και με τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεις μέσω του άξονα της επιτροπής Clean Transport, με στόχο την ανανέωση σημαντικού ποσοστού του στόλου των αστικών λεωφορείων, τόσο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όσο και για τις υπόλοιπες αστικές περιοχές της χώρας (αστικά ΚΤΕΛ). Ένα πρώτο βήμα θα είναι ή ένταξη 90 νέων αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΠΕΠ Αττικής, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, κυρίως με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του, έχει αιτηθεί και δεσμεύσει μέχρι σήμερα 80 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για περαιτέρω ανανέωση του στόλου του Ο.Α.Σ.Α., τα οποία θα κινούνται επίσης με εναλλακτικά καύσιμα, κυρίως με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται στα επόμενα χρόνια η προώθηση του υδρογόνου ως καύσιμο στις μεταφορές, καθώς εκτιμάται ότι τόσο η τεχνολογία οχημάτων με χρήση υδρογόνου όσο και οι υποδομές για την υποστήριξη της χρήσης υγραερίου βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο εφαρμογής παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό στη παρούσα φάση, δεν θα εξεταστεί η χρήση υδρογόνου στις μεταφορές.

Υποδομές

Σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση, τονίζεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 θα υπάρχει ικανός αριθμός σημείων επαναφόρτισης, δημοσίως προσβάσιμα για το κοινό.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, «λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή το σενάριο των 3.500 Η/Ο μέχρι το έτος 2020, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το αρχικό κόστος απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων είναι ακόμα ιδιαίτερα υψηλό στη χώρα μας, εκτιμάται ότι ο αριθμός των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (δημόσια και ιδιωτικά), μέχρι το 2020 δεν θα υπερβεί τα 2.000. Αντίθετα, η εκτίμηση για τα σημεία επαναφόρτισης για το 2025 είναι πιο αισιόδοξη, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται στα 12.000. Η αύξηση αυτή βασίζεται σε πιθανή πίεση που αναμένεται να ασκηθεί από την τουριστική βιομηχανία κυρίως στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο».

Στην περίπτωση της αεριοκίνησης, ο αριθμός των δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ανεφοδιασμού με CNG προβλέπεται να αυξηθεί σε 25 το 2020, σε 41 το 2025 και σε 65 το 2030. Για τις υποδομές εφοδιασμού με LNG οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο απαισιόδοξες και δεν αναμένεται να υπάρξει ταχεία άμεση και ταχεία ανάπτυξη.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΔΕΠΑ έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, επιδότηση αρχικού κόστους, για τη μετατροπή κινητήρων και κινητήρες φυσικού αερίου με στόχο τη διείσδυση του καυσίμου.

Ρυθμιστικά μέτρα για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα μέτρα που θα ληφθούν άμεσα για να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την αγορά των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι τα εξής:

x Ρύθμιση του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης, σύμφωνα με το νόμο 4439/2016, με τον οποίο εναρμονίστηκε η χώρα μας με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

x Ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

x Πρόβλεψη χρήσης φορτιστών Η/Ο στα νεοαναγειρόμενα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, στην κατεύθυνση της αναθεώρησης της Οδηγίας 31/2010.

x Ενσωμάτωση και εφαρμογή στην Ελλάδα των υπό έκδοση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα πρότυπα εκπομπών CO΍ και την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές, κ.ά.

Επιπλέον εξετάζονται ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την αγορά των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ελλάδα και τα οποία είναι ενδεικτικά τα εξής:

x Δημιουργία θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων για την ηλεκτροκίνηση, όπως για παράδειγμα στα πρότυπα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα European Green Vehicles Initiative Association (EGVIA).

x Άμεσα ή έμμεσα οικονομικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές απαλλαγές στα ηλεκτρικά οχήματα (Η/Ο) και άλλα «καθαρά» οχήματα και για υποδομές φόρτισης.

x Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη στάθμευση των Η/Ο ή τη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας λεωφορείων / ταξί ή/και τη χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης.

Για την ανάπτυξη της ελληνικής υποδομής, προκρίνεται το μοντέλο αγοράς ολοκληρωμένων υποδομών φόρτισης - DSO model, το οποίο έχει επιλεγεί και σε άλλες χώρες όπου η αγορά είναι μικρή και δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάληψη της πρωτοβουλίας από ιδιώτες. Στα πλαίσια αυτά, ο Διαχειριστής του Δικτύου αναπτύσσει και λειτουργεί το δίκτυο σημείων φόρτισης Η/Ο, δημοσίως προσβάσιμα, ως επέκταση της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας που παρέχουν, τα οποία αποτελούν πάγια του Δικτύου Διανομής και η ανάκτηση του κόστους γίνεται μέσω της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης.

Στο φυσικό αέριο, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε τελική φάση έκδοσης Κανονιστική διάταξη με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων», ο οποίος ρυθμίζει το θέμα της διάθεσης φυσικού αερίου σε πελάτες που είναι εκτός του δικτύου μεταφοράς, διευρύνοντας χωρικά την επιχειρηματική δραστηριότητα εταιριών που σχετίζονται με την εμπορία ή την κατανάλωση φυσικού αερίου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται περιοχές της χώρας που πριν δεν ήταν εφικτό λόγω μεγάλης απόστασης τους από το δίκτυο μεταφοράς, δίδοντας έτσι το απαραίτητο υπόβαθρο για την υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την υποστήριξη και προώθηση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα εξετάζονται ορισμένα μέτρα καθώς και η ενδεχόμενη έκδοση σχετικών κανονιστικών διατάξεων. Ειδικότερα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

x Ανάπτυξη κανονισμών λιμένων σχετικά με τις δραστηριότητες ανεφοδιασμού πλοίων με LNG.

x Θέσπιση πλαισίου για την πιστοποίηση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου στην περίπτωση εφοδιασμού των πλοίων.

x Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για δραστηριότητες σχετικά με τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG. x Θέσπιση διατάξεων ασφάλειας, ορθής λειτουργίας και συντήρησης για τη φόρτωση του LNG από την εγκατάσταση LNG στα ειδικά βυτιοφόρα οχήματα (για οδική μεταφορά), την ασφαλή εκφόρτωση στην εγκατάσταση LNG του τελικού πελάτη κ.τ.λ.

x Θέσπιση διατάξεων κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και Ενέργειας για την εκφόρτωση του LNG σε πρατήρια καυσίμων για την τροφοδοσία οχημάτων.

x Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής κινήτρων για τη χρήση του LNG ως καυσίμου πλοίων μέσω π.χ. φορολογικών ελαφρύνσεων (π.χ. από ΕΦΚ, όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο – βλ. Ν. 2960/2001 «Εθνικός και Τελωνειακός Κώδικας»).

Αντίστοιχα για το συμπιεσμένο φυσικό αέριο CNG τα μέτρα μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

x Συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, για θέματα που σχετίζονται με το CNG.

x Θέσπιση- συμπλήρωση υφισταμένων διατάξεων κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και Ενέργειας για την εκφόρτωση του CNG σε πρατήρια καυσίμων για την τροφοδοσία οχημάτων.

x Θέσπιση διατάξεων για τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας βυτιοφόρων οχημάτων για την παροχή CNG σε βιοτεχνίες βιομηχανίες και αποθήκες

Τέλος, αναφέρεται ότι «στην παρούσα φάση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων για την στήριξη και ανάπτυξη ιδιωτικών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αλλά αναμένεται να εξεταστούν σχετικές πολιτικές και δράσεις στο μέλλον».ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα