Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μεταβιβάσεις εν λειτουργία φ/β σταθμών - Νομικές και φορολογικές παράμετροι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση στις μεταβιβάσεις εν λειτουργία σταθμών ΑΠΕ. Οι κάτωθι συνοπτικές παρατηρήσεις επικεντρώνονται στην περίπτωση μεταβίβασης φ/β σταθμών, αν και ισχύουν mutatis mutandis και για έτερους σταθμούς ΑΠΕ, λ.χ. στην περίπτωση μεταβίβασης αιολικών πάρκων.

Για τη διαδικασία μεταβίβασης φ/β σταθμών δεν τίθενται καταρχήν εκ του νόμου σχετικοί περιορισμοί, ανεξαρτήτως μάλιστα ισχύος του μεταβιβαζόμενου φ/β σταθμού (εξαίρεση εδώ είναι η ειδική περίπτωση των αγροτικών φ/β). Πρέπει εντούτοις να επισημανθεί ότι η μεταβίβαση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελεί κατά κανόνα μια σύνθετη νομικά διαδικασία, για την υλοποίηση της οποίας, πέραν της αυξημένης νομικής επιμέλειας κατά τη συμβατοτεχνική αποτύπωση των επιμέρους επιχειρηματικών συμφωνιών, ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η κατάλληλη διευθέτηση των φορολογικών – λογιστικών πτυχών εκάστης μεταβίβασης.

Συνοπτικά μπορεί εδώ να επισημανθούν τα εξής: Η μεταβίβαση ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού δύναται να λάβει χώρα με δύο κυρίως νομικούς τρόπους: είτε δια της απ’ ευθείας μεταβίβασης από τον κάτοχο του φ/β σταθμού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του φ/β σταθμού ως αυτοτελούς παραγωγικής μονάδας – συνόλου παγίων από κοινού με το σύνολο των αδειών – συμβάσεων – εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο σταθμό (asset deal), είτε δια της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων/μετοχών του νομικού προσώπου που κατέχει τον σταθμό (share deal). Σε κάθε περίπτωση, της κύριας μεταβιβαστικής πράξης θα πρέπει, αναλόγως του επιλεχθησόμενου τρόπου μεταβίβασης, να προηγηθεί από την πλευρά του αγοραστή πλήρης και ενδελεχής νομικός έλεγχος (due diligence) του σταθμού. Ειδικότερα, ο διενεργούμενος νομικός έλεγχος επικεντρώνεται τόσο στην προηγηθείσα αδειοδοτική διαδικασία του εξαγοραζόμενου φ/β σταθμού, στο νομικό καθεστώς του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού, στην εταιρική δομή της πωλήτριας εταιρείας και στην επενέργεια επ’ αυτής της δομής τυχόν προγενεστέρων μεταβιβάσεων που έχουν λάβει χώρα κλπ., καθώς και στο φορολογικολογιστικό μέρος που αφορά στην κατασκευή του φ/β σταθμού.

Παράλληλα, σε συνάρτηση με την επιχειρηματική συμφωνία των μερών αναφορικά με την κατοχή του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού (αγορά ή μίσθωση του αγροτεμαχίου από τον αποκτώντα τον φ/β σταθμό επενδυτικό φορέα), θα πρέπει να συνταχθούν αντιστοίχως για κάθε περίπτωση και τα αντίστοιχα διασφαλιστικά συμβατικά κείμενα που αφορούν στο αγροτεμάχιο εγκατάστασης του φ/β σταθμού (νέο μισθωτήριο, εκχώρηση μισθωτικής σχέσης κλπ).

Περαιτέρω, αναλόγως του επιλεγέντος τρόπου μεταβίβασης ενός εν λειτουργία φ/β σταθμού, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι φορολογικές και λογιστικές παράμετροι εκάστης μεταβίβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη φορολογικά και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και νομικά διασφαλιστική λύση.

Τέλος, κατόπιν της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του φ/β σταθμού με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων, τα οποία πρέπει ενίοτε να είναι προσαρμοσμένα και στην κάλυψη των πιθανών ευρημάτων του νομικού ελέγχου σε σχέση με τις απαραίτητες εκατέρωθεν συμβατικές ρήτρες και διασφαλίσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες κοινοποιήσεις της συμφωνίας τους έναντι των αρμοδίων αρχών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) με τον νομικά δέοντα τρόπο.

Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταβίβαση ενός εν λειτουργία σταθμού ΑΠΕ, καθώς και οι ιδιάζουσες φορολογικές παράμετροι που διέπουν τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία σε συνδυασμό και με την εμπλοκή των αρμοδίων Αρχών – Διαχειριστών Δικτύου/Λειτουργού της Αγοράς, επιτάσσουν ιδιαίτερη προσοχή των συμβαλλομένων μέρων κατά τη διενέργεια της μεταβίβασης και εξειδικευμένη νομική συμβουλή, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα έννομα συμφέροντα αμφότερων των μερών όσο και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Επιμέλεια Στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα