Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΕΣΗΑΠΕ: Κώδωνας κινδύνου για τους στόχους του 2020 από τους όρους των διαγωνισμών της ΡΑΕ για τα έργα ΑΠΕ

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Αβεβαιότητες και περιορισμούς με ορισμένους εξ αυτών να αντιβαίνουν τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού διαπιστώνουν οι μεγάλοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους όρους της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας της ΡΑΕ για την ενίσχυση έργων φωτοβολταϊκών και αιολικών.

Μάλιστα, όπως σημειώνει σχετικά ο σύνδεσμος εκπροσώπησης τους, ο ΕΣΗΑΠΕ, όροι που έχει συμπεριλάβει η Αρχή στα σχέδια των τευχών δημοπράτησης «δυσχεραίνουν τη λήψη απόφασης των επενδυτικών φορέων για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς, ενώ διαθέτουν ώριμα έργα».

Ο ΕΣΗΑΠΕ συμμετείχε στη διαβούλευση της ΡΑΕ για τις δημοπρασίες του Δεκεμβρίου, ζητώντας μάλιστα και «την παράταση κατά τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, δηλαδή για τις 30 Νοεμβρίου της προθεσμίας συμμετοχής σε αυτές». Παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επανάληψη του φαινόμενου του Ιουλίου να «αποτύχει η διάθεση της προγραμματισμένης ισχύος».

Ενδεικτική των σχολίων και των προτάσεων που κάνει ο Σύνδεσμος στη δημόσια διαβούλευση είναι και η χθεσινή παρέμβαση του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου της μεγαλύτερης εταιρίας ΑΠΕ, της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: «Με τον τρόπο που διεξάγονται οι διαγωνισμοί είναι αμφίβολη η επίτευξη των στόχων της διείσδυσης των ΑΠΕ ακόμη και για το 2020. Πρέπει να αυξηθούν οι ρυθμοί εγκατάστασης των μονάδων», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τα σημεία παρέμβασης του ΕΣΗΑΠΕ είναι πέντε:

  1. Εισάγονται μεγάλες αβεβαιότητες με τη θέση σε διαβούλευση της προκήρυξης την 9η Οκτωβρίου και τον ορισμό της προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής στις 2 Νοεμβρίου «χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί δύο βασικότατοι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας». Πρόκειται για την ισχύ που θα δημοπρατηθεί ανά κατηγορία έργων και τις τιμές εκκίνησης των διαγωνισμών.

Ο Σύνδεσμος των Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ θέτει ακόμη και την προτεινόμενη ημερομηνία (30 Νοεμβρίου) της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής «υπό την προϋπόθεση να εκδοθεί η υπουργική απόφαση καθορισμού της δημοπρατούμενης ισχύος και των τιμών εκκίνησης ανά κατηγορία αλλά και της οριστικοποίησης των υπολοίπων όρων της Προκήρυξης από τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή  μέχρι την 31/10/2018. Προφανώς αυτό συνεπάγεται και αντίστοιχη μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής των διαγωνισμών».

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι χθες εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση.

  1. Εξαιρετικά υψηλό κρίνει ο ΕΣΗΑΠΕ και τον συντελεστή διασφάλισης ανταγωνισμού 1,75. Οι ηλεκτροπαραγωγοί εννοούν το ποσοστό 75% και σημειώνουν ότι «ο συντελεστής αυτό είναι εξαιρετικά υψηλός για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς». Μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους «αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο στους διαγωνισμούς του Ιουλίου δεν διατέθηκε ούτε το 50% της προβλεπόμενης ισχύος των 600 MW».

Εάν ο συγκεκριμένος συντελεστής δεν μειωθεί δραστικά, λέει ο ΕΣΗΑΠΕ «θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει επαρκής συμμετοχή στους διαγωνισμούς ώστε να δημοπρατηθεί με επιτυχία το υπόλοιπο της προγραμματισμένης ισχύος για το 2018  - πολλώ μάλλον και τα επιπλέον 200 MW που έχει εισηγηθεί η ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική βιωσιμότητα του κλάδου και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας μας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ», όπως προβλέπει ο Σύνδεσμος.

Έτσι προτείνει ο συντελεστής να κατέβει στο 1,3 ή στο 30%.

  1. Για τον περιορισμό κάθε συμμετέχοντος νομικού προσώπου στο 20% της δημοπρατούμενης ισχύος, οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ τονίζουν ότι «τέτοιοι περιορισμοί γενικά αντιβαίνουν στις βασικές αρχές του ανταγωνισμού».

Ζητούν να μην υπάρχει περιορισμός και υπογραμμίζουν πως αν ισχύσει ο πραναφερόμενος όρος «η προς δημοπράτηση ισχύος στην Κατηγορία ΙΙΙ, θα είναι περιορισμένη καθιστώντας απαγορευτική τη συμμετοχή πολλών μεγαλύτερης ισχύος ώριμων έργων (κυρίως Α/Π μεταξύ 25 και 50 MW). Αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση των μικρότερων έναντι των μεγαλύτερων έργων της Κατηγορίας αυτής και ενδεχομένως να επιφέρει και οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές», υποστηρίζουν τα μέλη του ΕΣΗΑΠΕ.

  1. «Κάθετα αντίθετος» δηλώνει ο Σύνδεσμος και ως προς τη θέσπιση τρίλεπτων παρατάσεων των διαγωνισμών μέχρις ότου να δαπιστωθεί μη ανακατανομή των συμμετεχόντων.

Όπως εξηγεί «ένα μέτρο, όπως οι αέναες τρίλεπτες παρατάσεις , που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη συμμετοχή και στην επιτυχία των διαγωνισμών, καθώς πιθανότατα θα καταβαραθρώσει τις τιμές δίνοντας απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα σε λίγους μεγάλους συμμετέχοντες και ορισμένους σπεκουλαδόρους. Αυτά δηλαδή που η Αρχή επιδιώκει να αποφύγει», υπενθυμίζει.

Έτσι, προτείνει να μην εφαρμοστεί το προτεινόμενο μέτρο και να διατηρηθεί η τριακοντάλεπτη ανταγωνιστική διαδικασία.

Ο ΕΣΗΑΠΕ αντ’ αυτού συστήνει την καθιέρωση κινήτρου για τη διασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής: «Να διατίθεται  το όποιο υπόλοιπο της προκηρυχθείσας από τη ΡΑΕ αλλά τελικά μη δημοπρατηθείσας ισχύος στους αποτυχόντες του κάθε διαγωνισμού , εφόσον το επιθυμούν». Κι εξηγεί: «Η διάθεση της ισχύος αυτής στους επιλαχόντες θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και θα ξεκινάει  από αυτόν που έδωσε χαμηλότερη τελική, μη επιτυχημένη προσφορά και θα συνεχίζει με αυτόν που έδωσε την αμέσως υψηλότερη, μέχρι την εξάντληση της αδιάθετης ισχύος. Η τιμή διάθεσης της ισχύος αυτής θα οριστεί από τη ΡΑΕ και προτείνεται να είναι μικρότερη της χαμηλότερης επιτυχούς προσφοράς μέχρι και 5%».

  1. Οι εταιρίες – μέλη του Συνδέσμου και ιδίως σε ότι αφορά τα αιολικά ζητούν επίσης να «μην τίθενται ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί και ποινές όσον αφορά στη μεταβολή της ισχύος των έργων μετά την επιλογή τους στους διαγωνισμούς, καθώς λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συμμετοχή σ’ αυτούς»

Σ’ αυτό το πλαίσιο και ειδικά για τα Α/Π προτείνεται:

  • Η ισχύς ενός Α/Π να μπορεί να αυξηθεί , μετά την επιλογή του, έως και 5% σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Τιμή Αναφοράς που κατοχυρώθηκε με τον διαγωνισμό θα εφαρμόζεται στο σύνολο της νέας αυξημένης ισχύος και ο επενδυτικός φορέας θα πρέπει να αυξήσει το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης ώστε να τηρείται ο κανόνας του 4%.
  • Η ισχύς ενός Α/Π  να μπορεί να μειωθεί, μετά την επιλογή του, έως και 10% χωρίς ποινή και με ανάλογη μείωση του ποσού της ΕΕ καλής εκτέλεσης.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα