Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τι προβλέπει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΔΕΣΦΑ για τηλεθέρμανση και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου

Μιχάλης Μαστοράκης

Την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχει λάβει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, βάσει και των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την σχετική απόφαση να αναρτάται εχθές στην πλατφόρμα της Διαύγεια. Η τακτική συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για την έγκριση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Μαΐου 2019. 

Να θυμίσουμε ότι το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης αποτέλεσε αντικείμενο εισήγησης από τον ΔΕΣΦΑ και συμπληρώθηκε από την ΡΑΕ, λαμβάνοντας την τελική του μορφή, όπως αυτό περιέχεται στο παράρτημα της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.

Ποια είναι η διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2,6, και 12 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, η διαδικασία που ακολουθείται προσδιορίζεται ως εξής: «2. Η αρμόδια αρχή εκάστου κράτους μέλους, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών πελατών φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εθνική ρυθμιστική αρχή, εφόσον δεν είναι αρμόδια αρχή, καταρτίζουν: 1) [….] β) σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 10. [….].

Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι προβλέπεται και η συνεργασία των αρμόδιων αρχών μεταξύ των γειτονικών κρατών μελών και οι οποίες διαβουλεύονται εν ευθέτω χρόνω μεταξύ τους με σκοπό να εξασφαλίσουν τη συνέπεια μεταξύ των σχεδίων προληπτικής δράσης τους και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν, στο πλαίσιο κάθε ομάδας κινδύνου (υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την σύσταση τέτοιων ομάδων), προσχέδια σχεδίων προληπτικής δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης με προτάσεις συνεργασίας.

Ειδικά μέτρα για τηλεθερμανση και ηλεκτροπαραγωγή από Φυσικό Αέριο

Ενδιαφέρον έχει να αναφέρουμε πως στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ειδικά μέτρα προβλέπονται για την ηλεκτρική ενέργεια και την τηλεθέρμανση.

Τηλεθέρμανση

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την τηλεθέρμανση, σημειώνεται πως στην Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου υπάρχει περιορισμένο πλήθος μονάδων Τηλεθέρμανσης μικρής κλίμακας που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι μονάδες αυτές τροφοδοτούνται από τα Δίκτυα Διανομής και εντάσσονται συνολικά στους Προστατευόμενους Καταναλωτές. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται πως είναι πολύ μικρή η διαταραχή εφοδιασμού που δύναται να προκληθεί στον εν λόγω τομέα.

Ηλεκτροπαραγωγή

Αντιστρόφως ανάλογη, ωστόσο, παρουσιάζεται η κατάσταση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας όπου η ιδιαίτερα σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή του Φυσικού Αερίου στο ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, καθιστά αναγκαία την εξέταση μέτρων που δίνουν έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων στον εν λόγω κλάδο από πιθανές περικοπές στην τροφοδοσία μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως η έλλειψη καυσίμου στις ως άνω μονάδες μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, να επηρεάσει τη μεταφορά του αερίου και την τροφοδοσία με Φυσικό Αέριο οικιακών καταναλωτών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον σε κάθε περίπτωση για την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης χώρων ή ζεστού νερού είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, να αναφέρουμε πως υπό την απειλή λοιπόν, μιας ενδεχόμενης κρίσης στον εφοδιασμό Φυσικού αερίου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες προς περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων. Οι ενέργειες είναι οι εξής:

  • Μετάθεση προγραμματισμένης συντήρησης μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο διαφορετικό από Φυσικό Αέριο.
  • Αύξηση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από μονάδες με καύσιμο λιγνίτη.
  • Αύξηση παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
  • Διενέργεια έκτακτων εισαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Περικοπή Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονισμών μετά από συμφωνία με τους όμορους Διαχειριστές.
  • Ενεργοποίηση Συμβάσεων Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ, καθώς και το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης στο σύνολό του. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα