Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Συγκριτικό εργαλείο για τις τιμές ηλεκτρισμού και αερίου αναπτύσσει η ΡΑΕ - Δημοσιεύτηκε πρόσκληση για τη διαμόρφωσή του

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη εργαλείου σύγκριση τιμολογίων ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αεριού.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, αντικείμενο του έργου θα είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος παρακολούθησης και σύγκρισης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τη Μεθοδολογία Συγκριτικής Αξιολόγησης Τιμολογιακών Στοιχείων ενεργειακής αγοράς που έχει εκπονηθεί από τη ΡΑΕ, Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί πλατφόρμα, στην οποία θα αναλύεται, με σαφή και κατανοητό τρόπο, διακριτά το ανταγωνιστικό και το ρυθμιζόμενο σκέλος ανά δημοσιευμένο τιμοκατάλογο Χαμηλής Τάσης. 

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η συνεργασία της ΡΑΕ με εξωτερικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στο εν λόγω έργο.

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με το έργο είναι:  

Να υπάρχει ένας κοινός χώρος όπου ο καταναλωτής θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τιμολόγια όλων των παρόχων,

Να υπάρχει ένα αξιόπιστο και φιλικό στον χρήστη εργαλείο σύγκρισης τιμολογιακών στοιχείων ενεργειακής αγοράς, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, ανεξαρτήτως του επιπέδου εξοικείωσής τους με την τεχνολογία και

Να υπάρχει άμεση ανανέωση του συστήματος με τις τελευταίες αλλαγές στα τιμολόγια των παρόχων, ώστε το σύστημα να είναι πάντα ενημερωμένο. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα διασφαλίσει την αμερόληπτη και αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων τιμολογίων ενεργειακής αγοράς και θα παρέχει στους καταναλωτές, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, να καταλήγουν στην βέλτιση επιλογή με βάση το προφίλ κατανάλωσής τους και να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, μέσω του εργαλείου ο καθίσταται ευχερής η εποπτεία από τον Ρυθμιστή στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας .

Το Σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 Συλλογή των τιμολογιακών δεδομένων από τους παρόχους με χρήση του μορφότυπου Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

 Σύγκριση τιμών προς τον καταναλωτή κάνοντας χρήση των δημοσιευμένων τιμολογιακών δεδομένων ΧΤ.

 Έλεγχο των τιμολογιακών δεδομένων προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το Σύστημα θα έχει 3 είδη χρηστών, στους οποίους θα παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Πάροχοι: Φορτώνουν στη Βάση Δεδομένων (εφεξής ΒΔ) τα δεδομένα (δημόσια και ιδιωτικά) τιμολογίων σε μια πρότυπη μορφή. Η διεπαφή του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου με τους παρόχους θα είναι web based μέσω της οποίας, οι πάροχοι θα αποκτούν ιδιωτική πρόσβαση (ταυτοποιημένοι χρήστες) και θα φορτώνουν τα τιμολογιακά δεδομένα. 

2. Πολίτης: Αναζητά και παρουσιάζει τα στοιχεία τιμολογίων των διαθέσιμων υπηρεσιών ενέργειας με βάση κριτήρια αναζήτησης με βάση το σενάριο του εκάστοτε χρήστη (π.χ. κατανάλωση, είδος προϊόντος κ.λ.π.). Η web εφαρμογή θα υπολογίζει με βάση τα τιμολογιακά δεδομένα παρόχων το κόστος των διαθέσιμων υπηρεσιών αντίστοιχα και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να αξιολογήσουν τις διαφορετικές διαθέσιμες υπηρεσίες. 

3. Εσωτερικοί χρήστες της ΡΑΕ: επεξεργάζονται τα τιμολογιακά δεδομένα των παρόχων που είναι διαθέσιμα στη ΒΔ, καταχωρούν χρεώσεις ή/και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση ενώ οι διαχειριστές θα έχουν δικαιώματα διαχείρισης τόσο της ΒΔ, όσο και του Συστήματος και των λογαριασμών χρηστών συνολικά. 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα χρήσης μέσω διαφοροποίησης εξατομίκευσης ανά είδος χρήστη-ρόλο και με δυνατότητα πρόσβασης του κάθε ενός από αυτούς σε συγκεκριμένες οθόνες-διαδικασίες. Για την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζονται πρωτόκολλα ασφαλείας (π.χ. HTTPS, SSL, TLS, κ.λ.π.) 

Οι σχετικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 30 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα