Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στις 27 Ιουνίου η τακτική ΓΣ της ΔΕΗ με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Στις 27 Ιουνίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τακτική ΓΣ της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωσή της η επιχείρηση αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση αριθ. 68/4.6.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΗ Α.Ε.” στη 17η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευσή της,  στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο “Hilton Αθηνών” (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας – 46 -, Τ.Κ. 11528), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 έως 31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 17η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (άρθρα 110 και  111   του   ν. 4548/2018),   της   έκθεσης   αποδοχών   (άρθρο  112)  και της προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 (άρθρο 109, παράγρ. 4, του ιδίου νόμου).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και λοιπές τροποποιήσεις.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ:  Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ:  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 22ης Ιουνίου 2019, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης – Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων (άυλων τίτλων) της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)”. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται, κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 εδάφιο δ’ του ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά την έννοια του ν. 4659/2018. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στο ξενοδοχείο “Hilton Αθηνών” (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας – 46 -, Τ.Κ. 11528), στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 22ης Ιουνίου 2019, ημέρας Σαββάτου ήτοι, την (5η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα