Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στέλιος Ψωμάς: Πόσο μικρό είναι το «μικρό» στα φωτοβολταϊκά

Στις προγραμματικές του δηλώσεις (10-2-2015), ο νέος υπουργός ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνης ανέφερε πως η κυβέρνηση “θα στηρίξει τους πολύ μικρούς και μικρούς παραγωγούς των ΑΠΕ για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους”.

Τι σημαίνει όμως “μικρός” στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών; Στη σχετική ορολογία της αγοράς, τα φωτοβολταϊκά κατατάσσονται συνήθως σε τρεις κατηγορίες: [α]. οικιακά, [β]. εμπορικά και [γ]. utility-scale (βιομηχανικής κλίμακας θα λέγαμε σε ελεύθερη απόδοση). Παρά το διαχωρισμό αυτό, δεν υπάρχουν σαφή όρια ισχύος που κατατάσσουν τα συστήματα στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Τα “οικιακά” έχουν συνήθως ισχύ 3-10 kWp (κιλοβάτ) αν και σε κάποιες περιπτώσεις το όριο εκτείνεται και στα 20 kWp, ενώ τα “εμπορικά” είναι συνήθως από λίγες δεκάδες kWp έως και της τάξης των λίγων μεγαβάτ (MWp). Η κατάσταση είναι πιο ασαφής σε ότι αφορά στα λεγόμενα utility-scale. Η Γερμανία και η Βρετανία π.χ. έχουν ένα άτυπο όριο 10 MWp πάνω από το οποίο τα συστήματα θεωρούνται utility-scale και όχι “εμπορικά” (commercial).

Σε διεθνές επίπεδο, το μεγαλύτερο εμπορικό σύστημα επί στέγης έχει, για παράδειγμα, ισχύ 40 MWp (στο Βέλγιο), ενώ ο μεγαλύτερος σήμερα φωτοβολταϊκός σταθμός επί εδάφους (utility-scale) έχει ισχύ 550 MWp (βρίσκεται στις ΗΠΑ, ενώ ο πεντηκοστός στην παγκόσμια κατάταξη, στη Γαλλία, έχει ισχύ 60 MWp). Στην Ελλάδα πάλι, μόνο ένα φωτοβολταϊκός σταθμός υπερβαίνει σε ισχύ τα 10 MWp (11,96 MWp για την ακρίβεια και είναι στη Μεσσηνία). Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, δίνει την εξής εικόνα (τέλος 2014).

Πρακτικά λοιπόν, στην Ελλάδα δεν έχουμε κατηγορία utility-scale, παρά μόνο οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα και η τεράστια διασπορά σε σχέση με όλες τις άλλες ενεργειακές τεχνολογίες. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 55.835 φωτοβολταϊκοί σταθμοί (14.435 πάρκα και 41.400 οικιακά συστήματα). Τα φωτοβολταϊκά είναι μακράν η πιο δημοκρατική ενεργειακή τεχνολογία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Την περίοδο της κρίσης, στη χώρα μας επενδύθηκαν περίπου 5 δις € στα φωτοβολταϊκά. Χωρίς τις επενδύσεις αυτές και τις θέσεις εργασίας που δημιούργησαν την κρίσιμη αυτή περίοδο, η ανεργία θα ήταν αυξημένη κατά μία ακόμη ποσοστιαία μονάδα. Πάνω από 100.000 νοικοκυριά ή ισοδύναμα 300.000 άτομα ωφελήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες της αγοράς φωτοβολταϊκών, εξασφαλίζοντας μέρος ή και το σύνολο του εισοδήματός τους. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών συνεχίζει και σήμερα να ωφελείται από τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί.

Χρήσιμα συμπεράσματα βγάζει κανείς βλέποντας τι ισχύει και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ. Τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, το μέσο μέγεθος ενός αιολικού πάρκου ήταν τα 10 MW (περίπου 200 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 2 GW), αν και (όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο), το μέσο μέγεθος των αιολικών πάρκων αυξάνει συν τω χρόνω βοηθούσης και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Σήμερα λοιπόν, οι συνήθεις επενδύσεις ανά πάρκο αφορούν σε σταθμούς των 20-30 MW.

Σε ότι αφορά στα μικρά υδροηλεκτρικά, η σχετική νομοθεσία  (Ν.3851/2010) ορίζει ως τέτοια αυτά που έχουν ισχύ έως 15 MW, αν και η μέση ισχύς των εγκατεστημένων σταθμών στην Ελλάδα είναι 2,1 MW λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και του διαθέσιμου υδροδυναμικού (105 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 220 MW). Η πλειοψηφία μάλιστα των μεγαλύτερων σε ισχύ μικρών υδροηλεκτρικών είναι ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των έργων ιδιωτών επενδυτών είναι κάτω του 1 MW.

Σε ότι αφορά στη βιομάζα και το βιοαέριο, έχουν εγκατασταθεί όλα αυτά τα χρόνια μόλις 20 μονάδες συνολικής ισχύος 48 MW (μέση ισχύς 2,4 MW).

Για να επανέλθουμε στα φωτοβολταϊκά, ένας άλλος τρόπος για να τραβήξει κανείς, έστω και αυθαίρετα, κάποιες γραμμές ανά κατηγορία, είναι να δει το επενδυτικό κόστος κάθε κατηγορίας και να το συγκρίνει με άλλες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MWp κοστίζει σήμερα περί τα 11,5 εκατ. €. Με τα ίδια χρήματα, θα επένδυε κανείς σε ένα αιολικό πάρκο 8 MW ή σε ένα μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 5-6 MW, ή σε μια μονάδα βιομάζας 3,5 MW περίπου.

Και κάτι τελευταίο. Η σχεδιαζόμενη νέα λιγνιτική μονάδα “Πτολεμαΐδα 5” έχει ισχύ 660 MW και προϋπολογισμό 1,394 δις ευρώ. Αυτή ναι, δεν είναι μικρή!

* Ο Στέλιος Ψωμάς είναι Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και ΠεριβάλλοντοςΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα