Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΡΑΕ: Ο ΔΕΣΜΗΕ κάνει λάθος με τις ΑΠΕ, αλλά δεν έχει προκληθεί οικονομική ζημιά

Εν μέρει δικαιώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την προσφυγή της Aegean Power η οποία είχε επισημάνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος υπολογίζει λανθασμένα την οριακή τιμή του συστήματος επειδή δεν υπολογίζει την πραγματική παραγωγή των ΑΠΕ. Ο ΡΑΕ στην απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα, δέχεται ότι ο ΔΕΣΜΗΕ έπραξε λανθασμένα μη υπολογίζοντας το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ για τον υπολογισμό της ΟΤΣ, ωστόσο από τη λανθασμένη αυτή πρακτική – προσθέτει στην απόφασή της – δεν αποδεικνύεται αλλοίωση της ΟΤΣ και «αχρεώστητη καταβολή εξαιτίας της παραβίασης αυτής».

Αυτό είναι με λίγα λόγια το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ΡΑΕ, απευθύνοντας στο ΔΕΣΜΗΕ σύσταση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ για την αποφυγή ενεργειών που θα δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Πιο αναλυτικά στη σύστασή της η ΡΑΕ μετά την εξέταση της καταγγελίας της Aegean Power (νυν Hellas Power) καλεί το ΔΕΣΜΗΕ να προβεί:

α) Στην αναθεώρηση μέχρι 31.01.2012, του υφιστάμενου μοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας του.

β) Στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέχρι 31.01.2012, του νέου μοντέλου πρόβλεψης των εγχύσεων ΑΠΕ του δικτύου, οι προβλέψεις του οποίου θα εντάσσονται στην επίλυση του ΗΕΠ από 1/2/2012 (προσθετικά στις προβλέψεις της αιολικής παραγωγής).

γ) Στην πιστοποίηση μέχρι 30.04.2012, των προαναφερθέντων μοντέλων πρόβλεψης από ανεξάρτητο και έγκριτο οίκο.

δ) Στην έγκαιρη επισήμανση αντίστοιχων τεχνικών ζητημάτων, στην εισήγηση τροποποίησης διατάξεων του Κ#Σ&ΣΗΕ, και στην αναδιοργάνωση των πρακτικών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με στόχο την επίλυση του ΗΕΠ με ακριβέστερα δεδομένα.

ε) Στην τακτική και συστηματική υποβολή εκθέσεων για το σφάλμα πρόβλεψης της παραγωγής ΑΠΕ και την τεκμηρίωση των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτό.

Η απόφαση

Με την απόφαση βασικά γίνεται σύσταση στο ΔΕΣΜΗΕ ότι πρέπει να αναμορφώσει τα μοντέλα του άλλα ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει οικονομική επίπτωση, διότι η ΔΕΗ όταν κάνει δηλώσεις φορτίου στη χαμηλή και μέση τάση – ως μη όφειλε – υπολογίζει τα συγκεκριμένα φορτία, με ακύρωση του οικονομικού αποτελέσματος στις δηλώσεις φορτίου που κάνει ως προμηθευτής των πελατών της.

Δηλαδή όπως επισημαίνεται μπορεί τα φορτία των ΑΠΕ να μην υπολογίζονται από το ΔΕΣΜΗΕ όπως θα έπρεπε αλλά υπολογίζονται από τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να μην προκαλείται οικονομική επίπτωση.

Η υπόθεση

Η υπόθεση θεωρείται ως πρωτοποριακή , γιατί βάσει αυτής της προσφυγής οι προμηθευτές εδώ και καιρό αμφισβητούσαν τις πληρωμές προς το ΔΕΣΜΗΕ θεωρώντας ότι πρέπει να συμψηφιστεί η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει λόγω του λανθασμένου υπολογισμού της ΟΤΣ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η καταγγελία από τον Οκτώβριο του 2010, ο ΔΕΣΜΗΕ κακώς δε λαμβάνει υπόψη τις ΑΠΕ με αποτέλεσμα να υπολογίζει λανθασμένα την ΟΤΣ και να έχει προκαλέσει ζημιά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, την οποία και η εταιρεία που θέλει να συμψηφίσει με το ΔΕΣΜΗΕ.

Ιστορικό

Η υπόθεση εντοπίστηκε στις αρχές του 2011 όταν και παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων ΑΠΕ που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της ex ant ΟΤΣ και των καταμετρημένων σύμφωνα με τα αρχεία του ΔΕΜΣΗΕ συνολικών εγχύσεων ΑΠΕ (ex post). Τότε ζητήθηκε διερεύνηση του θέματος από το ΔΕΣΜΗΕ καθώς δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η πραγματική παραγωγή ΑΠΕ δεν υπολογιζόταν για την ΟΤΣ.

Μάλιστα στις 28 Απριλίου η Aegean προέβη με επιφύλαξη στην εξόφληση του τιμολογίου ενέργειας, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το Μάιο ο ΔΕΣΜΗΕ απάντησε επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με την Aegean – ότι παραβιάζει τον κώδικα και ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην καταγγελία της εταιρείας, με την επιστολή του ο ΔΕΣΜΗΕ παραδέχθηκε ότι λαμβάνει υπόψη μόνο τις προβλεπόμενες εγχύσεις από τα αιολικά πάρκα και από αυτά μόνο της εγχύσεις που παρακολουθούνται από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, δηλαδή τα αιολικά της ΥΤ και της ΜΤ. Δηλαδή δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη:

-Τα φωτοβολταϊκά

-Οι σταθμοί βιομάζας και βιοαερίου

-Τα μικρά υδροηλεκτρικά

-Οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ

-Οι αποκλίσεις

Σύμφωνα με την καταγγελία, ενδεικτικά μόνο το μήνα Μάρτιο, η ημερήσια πρόβλεψη ΑΠΕ κατά το ΔΕΣΜΗΕ στην επίλυση του ΗΕΠ ήταν 5385MWh ενώ η μέση τιμή της πραγματικά παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε ημερησίως σε 11168MWh δηλαδή τα στοιχεία που έλαβε υπόψη ο ΔΕΣΜΗΕ ήταν κατά 51,8% υποτιμημένα. Για τον ίδιο μήνα η μέση ημερήσια έγχυση ΑΠΕ που λήφθηκε υπόψη ακόμη και για την ex post επίλυση του ΗΕΠ ήταν 6317MWh και πάλι υποτιμημένη κατά 43,4% σε σχέση με την πραγματική παραγωγή.

Στην περίπτωση που ο ΔΕΣΜΗΕ λάμβανε υπόψη το σύνολο των εγχύσεων ΑΠΕ, τότε η ex ante ΟΤΣ θα διαμορφωνόταν από 2,8 έως 6,5 €/MWh ανάλογα με το μήνα αναφοράς, υποστήριξε στην καταγγελία της η Aegean. Εάν δε ο ΔΕΣΜΗΕ εφάρμοζε στο ακέραιο τον ΚΔΣ&ΣΗΕ θα επιτύγχανε μία μικρότερη απόκλιση της τάξης του 15% ανάμεσα στις εγχύσεις που λαμβάνει υπόψη κατά τον υπολογισμό της ex ante ΟΤΣ και των πραγματικών εγχύσεων ΑΠΕ, και σε αυτή την περίπτωση η ΟΤΣ θα διαμορφωνόταν σε επίπεδα από 2,3 έως 5,5 €/MWh χαμηλότερα.

Στην καταγγελία η Aegean αναφέρει ότι η ζημιά που έχει υποστεί φτάνε στα 3,5 εκατ. ευρώ για το διάστημα Οκτώβριος 2010 – Μάιος 2011.

Θα πάνε στα δικαστήρια

Η υπόθεση θεωρείται βέβαιο ότι δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ και οι δύο πλευρές θα επιλύσουν τις διαφορές τους δικαστικά. Πέραν της αγωγής και του ποσού που αφορά όχι μόνο την Aegean αλλά και την Energa η οποία επίσης έχει κάνει καταγγελία για το ίδιο θέμα, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στους προμηθευτές. Ειδικότερα οι επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη παράλειψη του ΔΕΣΜΗΕ μπορούν να καταστούν εκκωφαντικές εάν πράγματι αναγνωριστεί επίσημα το σφάλμα. Και τούτο διότι, στην περίπτωση αυτή, ότι συνέβη στην Ημερήσια Αγορά από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα θα είναι υπό αναθεώρηση και όλοι όσοι εμπλέκονται στην Ημερήσια Αγορά, είτε αγοράζοντας είτε πουλώντας, θα πρέπει να ξανακάνουν τους λογαριασμούς κάθε ημέρας για να δούνε αν τους χρωστάει ή χρωστάνε στο ΔΕΣΜΗΕ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα