Skip to main content
Menu
English edition

Πυρά των ηλεκτροπαραγωγών για τις προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

Δημήτρης Κοιλάκος

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επιφέρουν σημαντικό επιπλέον κόστος, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση των ηλεκτροπαραγωγών.

Συγκεκριμένα, τα πυρά των ηλεκτροπαραγωγών συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από δυο προβλέψεις του σχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ:

-Την περαιτέρω μείωση των ορίων ανοχής εξισορρόπησης και η εκτόξευση των σχετικών ημερήσιων χρεώσεων ΗΗΕΦ κατά την περίοδο κρίσεων εφοδιασμού

- Το γεγονός ότι το όριο ανοχής για τη Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού τροποποιείται από 15% σε 5%, και τα όρια ανοχής Χρήστη καθορίζονται σε ± 5% μέχρι 31.12.2017, ± 3% από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και 0% από 1.1.2019 και εφεξής.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος στην παρέμβασή του στα πλαίσια της σύντομης συμπληρωματικής διαβούλευσης της ΡΑΕ, τέτοιου είδους προβλέψεις δεν παρέχουν «κανένα οικονομικό σήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατεύθυνση περιορισμού των αναγκών εξισορρόπησης».

Αντίστοιχα, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι τα προτεινόμενα όρια ανοχής και οι συντελεστές ημερήσιας χρέωσης εκτός ορίων ανοχής είναι μη ρεαλιστικά. Η ΔΕΗ σημειώνει επίσης ότι η προτεινόμενη μείωση του Ορίου Ανοχής Προγραμματισμού θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί, επί της ουσίας, υπέρμετρη ποινολόγηση για τους ηλεκτροπαραγωγούς. Επίσης, όπως σημειώνει,  το συγκεκριμένο όριο απόκλισης δεν συνάδει με την πραγματικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόβλημα που εντοπίζουν οι ηλεκτροπαραγωγοί έγκειται στο ότι δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί το σημαντικό επιπλέον κόστος στις προσφορές των μονάδων φυσικού αερίου σε ενδοημερήσιο επίπεδο ή σε πραγματικό χρόνο, καθώς οι αντίστοιχες αγορές δεν υφίστανται. Άρα, κατ’ αυτό τον τρόπο, ούτε μπορούν να αποφευχθούν αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό παραγωγής, ούτε, όμως, και να αποζημιωθούν κατάλληλα οι μονάδες.

Ο προτεινόμενος τρόπος για τον υπολογισμό της πίστωσης για Ημερήσια Έλλειψη Εξισσορόπησης εκτός Ορίων Ανοχής (προτείνεται αλλαγή για συντελεστή εκτός ορίων ίσο με 0,70 από 0,95 που ισχύει τώρα), καθώς και το όριο για την παρατεταμένη έλλειψη εξισορρόπησης φορτίου (από 5 σε 3 ημέρες) κρίνεται από πολλούς ότι δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στους Χρήστες από την πρώτη kWh και ενδέχεται να οδηγούν σε συνεχείς παρατεταμένες ελλείψεις.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σημειώνει ότι οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις των χρηστών με αρνητική ΗΕΕΦ, που υπολογίζονται με συντελεστή τρεις ή και τέσσερεις φορές την τιμή του αερίου εξισορρόπησης, δημιουργούν μεγάλη επιβάρυνση για τους χρήστες που δεν έχουν ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο προβληματισμό, έστω κι από διαφορετική σκοπιά, θέτει και η ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα, εκφράζει αμφιβολία ως προς το αν οι συντελεστές επιβάρυνσης που προτείνονται για την Ημερήσια Διευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ σε περίπτωση Κρίσης μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου προτείνεται το μέτρο. Επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα οδηγήσει σε θετικό πρόσημο στον λογαριασμό εξισορρόπησης του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος στο τέλος κάθε χρόνου εκκαθαρίζεται με αναλογικές πιστώσεις στο σύνολο όλων των Χρηστών. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, η ΕΠΑ Αττικής προτείνει να μην υπάρχει διαφοροποίηση του χειρισμού της ΗΕΕΦ σε περίπτωση κρίσης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θέτει, επίσης, ζήτημα προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου, ο οποίος θα μπορούσε να αμβλύνει τις ανισορροπίες στις κρίσεις.

Ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει επίσης ότι, με τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν πρόκειται να περιοριστούν οι ανάγκες εξισορρόπησης που προκύπτουν από τις εντολές κατανομής που εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Δε διαμορφώνεται έδαφος για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσεων

Σοβαρές ενστάσεις εγείρει και ο ΔΕΣΦΑ, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να προβλέπεται πίστωση για τους χρήστες μεταφορές με θετική ΗΕΕΦ πέραν της ήδη προβλεπόμενης, καθώς αυτό θα δυσχεράνει το προγραμματισμό παραδόσεων/παραλαβών με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, η ΔΕΗ προτείνει μείωση του συντελεστή για την ημερήσια πίστωση θετικής ΗΕΕΦ, ώστε να υπάρχει ισχυρότερο αντικίνητρο για χειραγώγηση της αγοράς αερίου.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει επίσης ότι σε περίπτωση Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης ή Επιπέδου Επιφυλακής, τόσο τα Όρια Ανοχής (ΟΑ) όσο και οι χρεώσεις, θα πρέπει να εφαρμόζονται αφού ο Χρήστης ενημερωθεί πριν την υποβολή των δηλώσεών του.

Από μεριάς της, η ΔΕΠΑ τονίζει ότι η θέσπιση μεγάλου συντελεστή πίστωσης δημιουργεί κίνητρα κερδοσκοπίας και προτείνει τη μείωσή του, προς αποφυγή περιπτώσεων στρέβλωσης της αγοράς.

Η ΔΕΠΑ εκφράζει επίσης τον προβληματισμό της ως προς το κατά πόσο η πρόβλεψη έγκρισης Δήλωσης Χρήστη με ανισοζύγιο μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών σε συνδυασμό με το μηχανισμό εξισορρόπησης μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία προβλημάτων σε χρήστες εξαιτίας θετικών ή αρνητικών ανισοζυγίων τα οποία σκόπιμα δημιουργούν από άλλους χρήστες.

Από διαφορετική σκοπιά, προβληματισμό σε σχέση με τις αυστηρότερες απαιτήσεις για τα όρια ανοχής εκφράζει και η ΕΠΑ Αττικής, καθώς ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η αναπροσαρμογή των επαναδηλώσεων δημιουργεί περιορισμούς στους χρήστες που, όπως εκτιμά, θα οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις των τελικών καταναλωτών. Θεωρεί, δε, ότι είναι μη ρεαλιστική η βελτιστοποίηση της δήλωσης ποσοτήτων καθώς και η συμμόρφωση με τα προτεινόμενα αυστηρότερα όρια ανοχής.

Η ΕΠΑ Αττικής σημειώνει επίσης ότι οι εταιρίες που το χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνει οικιακές καταναλώσεις για χρήση θέρμανσης δεν έχουν τη δυνατότητα ακριβούς πρόβλεψης της κατανάλωσης, η οποία αλλάζει σημαντικά σε ημερήσια και ωριαία βάση.

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που εντοπίζουν πολλοί, είναι ότι οι κύκλοι Ημερήσιων Επαναδηλώσεων και το χρονικό όριο για Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών μίας Ημέρας δε συμβαδίζουν, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες.

Ανάγκη η λειτουργία αγοράς εξισορρόπησης

Ένα επιπλέον, αλλά βασικό συμπέρασμα, είναι ότι η μη λειτουργία πλατφόρμας εξισορρόπησης στερεί από ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στο ξεπέρασμα τέτοιων προβλημάτων. Εφόσον υπήρχε, τότε η συζήτηση περί αυστηροποίησης ή μη των ορίων ανοχής θα μπορούσε να γίνει σε τελείως διαφορετική βάση.

Κι αυτό γιατί, επί της αρχής, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την ανάγκη θεσμοθέτησης κινήτρων για καλύτερο προγραμματισμό εγχύσεων/απολήψεων αερίου από τους χρήστες κατά τη διάρκεια κρίσεων εφοδιασμού.

Το ζήτημα όμως, που θέτουν οι περισσότεροι, είναι κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που θα διευκολύνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έφερε στο προσκήνιο (και) η πρόσφατη κρίση.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα