Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Οικονομικά αποτελέσματα ΔΕΠΑ: Έπεσαν κατά 11,5% οι πωλήσεις φυσικού αερίου το 2018 – Και νέα υποχώρηση φέτος λόγω ανταγωνισμού

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Με τον πλέον επίσημο τρόπο καταγράφονται οι επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά του φυσικού αερίου λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΠΑ, ο όγκος πωλήσεων φυσικού αερίου της εταιρίας για το 2018 ανήλθε σε 37,8 εκ MWh (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις στο ΔΕΣΦΑ για αέριο εξισορρόπησης) και ήταν μειωμένος κατά 11,5% σε σχέση με αυτόν του 2017. Η δημόσια επιχείρηση αερίου αποδίδει την υποχώρηση στην ελαφρά μείωση του όγκου της ελληνικής αγοράς και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύκλος εργασιών το 2018 της δημόσιας επιχείρησης έπεσε στα 996 εκ. από 1,08 δις. ευρώ το 2017, ήτοι μείωση 8,4% εξαιτίας των λιγότερων πωλήσεων φυσικού αερίου.

Επίσης στο άνοιγμα της αγοράς και της μεγαλύτερης απώλειας μεριδίων της ΔΕΠΑ συνέβαλαν και οι δημοπρασίες που είναι υποχρεωμένη να κάνει η εταιρία από το 2016. Έτσι, ο όγκος των δημοπρασιών φυσικού αερίου ΔΕΠΑ ανήλθε στις 7,2 εκ MWh, αυξημένος κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 Κατά το 2018, υπήρξε περαιτέρω μείωση του μεριδίου της ΔΕΠΑ στο σύνολο των εισαγόμενων στη χώρα ποσοτήτων φυσικού αερίου και κατ’επέκταση στη χονδρική αγορά αερίου, λόγω σημαντικής αύξησης των εισαγωγών ποσοτήτων αερίου αγωγού αλλά και spot LNG από τρίτους προμηθευτές.

Οι προβλέψεις της απερχόμενης διοίκησης της εταιρείας, είναι πως η ΔΕΠΑ εντός του 2019 αναμένεται να συνεχίσει την εν γένει θετική της πορεία, αν και ο όγκος πωλήσεων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί σε περίπου 29 εκ. MWh (δεν περιλαμβάνεται το αέριο εξισορρόπησης), κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τη διεθνή αγορά LNG και ευνοούν τις αθρόες εισαγωγές ευκαιριακών φορτίων LNG στην Ελλάδα από ηλεκτροπαραγωγούς και τρίτους προμηθευτές

Εμπορία Φυσικού Αερίου

Από τα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφεται επίσης η εικόνα της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου αφού ανήλθε σε 52,4 TWh το 2018 παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το 2017 (53,6 TWh), που ήταν το έτος με την ιστορικά υψηλότερη κατανάλωση αερίου. Η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, αν και μειωμένη σε σχέση με την εξαιρετική προηγούμενη χρονιά (33,2 TWh έναντι 35,8 TWh το 2017), διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ. Αύξηση παρουσίασε η ζήτηση φυσικού αερίου στους υπόλοιπους τομείς της αγοράς. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισήχθησαν στο ΕΣΜΦΑ το έτος 2018 ανήλθαν σε 52,7 TWh (79,5% αέριο αγωγού και 20,5% ΥΦΑ). Οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ το 2018 μειώθηκαν κατά ποσοστό 11,5% σε σχέση με το 2017 και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 37,8 εκ MWh.

 Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισήγαγε η ΔΕΠΑ στο ΕΣΜΦΑ το έτος 2018 ανήλθαν σε 37,7 εκ. MWh (73% αέριο αγωγού και 27% ΥΦΑ). Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην είσοδο και εδραίωση νέων προμηθευτών φυσικού αερίου, στο άνοιγμα των σημείων Εισόδου Σιδηροκάστρου και Κήπων, στις αυξημένες ποσότητες που διέθεσε η ΔΕΠΑ μέσω δημοπρασιών, καθώς και στη λειτουργία δευτερογενούς αγοράς φυσικού αερίου μεταξύ των πελατών της.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου της ΔΕΠΑ καθορίστηκαν από τις επιπτώσεις των ανακατατάξεων στους κόλπους της δημόσιας επιχείρησης.

Η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος ανήκε κατά 100% στη ΔΕΠΑ είχε σαν αποτέλεσμα   τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας πέρυσι να ανέβουν στα 309,9 εκ. ευρώ από μόλις 65,4 εκ. ευρώ αλλά και τα κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 243,1 εκ. από 60,6 εκ. το 2017. Σχήμα οξύμωρο αφού οι πωλήσεις της εταιρίας έπεσαν στα 996,6 εκ. από 1,08 δις. ευρώ το 2017.

Η έκρηξη των κερδών σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις δείχνουν πως η εταιρία ΔΕΠΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων από την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 181 εκ. ευρώ που έλαβε με την πώληση του ΔΕΣΦΑ. Υπενθυμίζεται ότι η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑ είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της  σε είδος με σκοπό την μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η στον ΔΕΣΦΑ.

Από την πώληση επίσης του 51% της Ζενίθ, το κέρδος προ φόρων που ενέγραψε η εταιρία ΔΕΠΑ ήταν 42,2 εκ. ευρώ.

Έτσι, η εικόνα που δίνεται σε εταιρικό επίπεδο, ως προς την κερδοφορία, είναι καθαρά συγκυριακή.

Εξάλλου, σε επίπεδο ομίλου, η ΔΕΠΑ από τις προαναφερόμενες διακοπείσες δραστηριότητες κατέγραψε ζημιές μετά από φόρους ύψους 114,4 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τις ζημιές 130 εκ. ευρώ της αποτίμησης του ΔΕΣΦΑ στην εύλογη αξία και τα κέρδη 39,4 εκ. ευρώ με την πώληση του 51% της Ζενίθ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα περσινά οικονομικά αποτελέσματα δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εξαγορές του 51% της ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής έναντι 150 εκ. ευρώ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Στο πλαίσιο αυτό η απερχόμενη διοίκηση της ΔΕΠΑ κάνει γνωστό ότι εντός του 2018 επικαιροποιήθηκε το πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις της διεθνούς και εγχώριας αγοράς.

 Η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου η οποία επηρεάζει αντίστοιχα την τιμή και τη ζήτηση του φυσικού αερίου, το ενεργειακό ισοζύγιο, η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, η δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στη λιανική αγορά ενέργειας είναι παράμετροι που θα επηρεάσουν σημαντικά την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Η ανάπτυξη της ΔΕΠΑ θα βασίζεται στην ισχυροποίηση της υφιστάμενης δραστηριότητάς της καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την επέκτασή της τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά ενέργειας. Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου της ΔΕΠΑ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δικτύων αερίου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, την τροφοδοσία απομακρυσμένων από το δίκτυο περιοχών και πελατών, την ενίσχυση του δικτύου πρατηρίων φυσικού αερίου για τροφοδοσία οχημάτων, την ανάπτυξη υποδομών LNG μικρής κλίμακας, την προώθηση της χρήσης LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου. Εκτός της εγχώριας αγοράς, σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τη ΔΕΠΑ έχει και η ανάπτυξή της σε διεθνές επίπεδο. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, με τη ΔΕΠΑ να έχει ήδη αποκτήσει συμμετοχή σε έργα που σχετίζονται τόσο με το Νότιο Διάδρομο, όσο και με την παροχή εναλλακτικών πηγών αερίου στις Βαλκανικές αγορές. Η συμμετοχή στα παραπάνω έργα θα επιτρέψει στη ΔΕΠΑ να ωφεληθεί από έργα υποδομών, καθώς και να επιδιώξει ευκαιρίες εμπορίας αερίου σε γειτονικές αγορές.



ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα