Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και το Υπερταμείο αλλάζουν τα σχέδια της ΔΕΗ για την αποθείωση στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Δημήτρης Κοιλάκος

Την απόφαση να αναμορφώσει τους σχεδιασμούς της για την περιβαλλοντική προσαρμογή των Μονάδων Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου έλαβε η ΔΕΗ.

Η κατασκευή αποθείωσης στο συγκρότημα Αγ. Δημητρίου, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνονται, εξάλλου, στους στρατηγικούς στόχους για τη ΔΕΗ που καταγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα  η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., γνωστή και ως "Υπερταμείο".

Αυτό και μόνο καταδεικνύει και τη σημασία της συγκεκριμένης πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, βάσει της οποίας η ΔΕΗ θα προχωρήσει:

α) στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες ΙII και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ, και 

β) στην άμεση διερεύνηση για τον τρόπο εφαρμογής της ξηρής αποθείωσης με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των τροποποιημένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών των Μονάδων Ι - IV του εν λόγω ΑΗΣ, η οποία θα περιλαμβάνει και τον ενδεχόμενο προγραμματισμό δοκιμαστικής εφαρμογής στις νέες συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας IV, μετά τις επεμβάσεις στο έργο μείωσης των NOx.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ανατρέπεται ο σχεδιασμός που είχε αποφασιστεί από το ΔΣ της ΔΕΗ τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με τον οποίο η ΔΕΗ θα προχωρούσε σε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος (FGD Plant) ξηρής αποθείωσης καυσαερίων για τις Μονάδες Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων για το έργο ροφητικών υλικών, συνολικού ύψους 145 εκατ. ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν, η ΔΕΗ προχωράει σε αυτές τις κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό την βέλτιστη προσαρμογή των συγκεκριμένων μονάδων στους αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς που τίθενται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Εξάλλου, με βάση και τη σχεδιαζόμενη αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, είναι κρίσιμο ζήτημα για την επιχείρηση να μπορέσει να διαμορφώσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υπολοίπων λιγνιτικών μονάδων.

Παρενθετικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ, Π. Καραλευθέρης και Ν. Φωτόπουλος, είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου για το κατά πόσο οι όροι του διαγωνισμού ήταν τέτοιοι που θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, εξ ου και δεν υπερψήφισαν την εισήγηση, επιλέγοντας να ψηφίσουν «λευκό».

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει ίσως να ληφθεί υπόψη ότι το τελευταίο διάστημα αρκετοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμπράξουν με τη ΔΕΗ για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του λιγνιτικού της στόλου, μέσα από διάφορα σχήματα και προτάσεις.

Είναι γνωστή η συζήτηση και οι προτάσεις για την αξιοποίηση του ΑΗΣ Αμυνταίου και οι σχετικές πρόσφατες τοποθετήσεις Σταθάκη και Παναγιωτάκη, ενώ υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Όμιλος Κοπελούζος με την κινεζική Shenhua Group περιλαμβάνει και τη συνεργασία σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης λιγνιτικών μονάδων.

Κρίσιμο το ζήτημα της αποθείωσης για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Στις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου παρατηρείται μεγάλη διακύμανση στις εκπομπές διοξειδίου του θείου, λόγω μεγάλου εύρους της ποιότητας του λιγνίτη, με τιμές διοξειδίου του θείου στα καυσαέρια 100-3000 mg/Nm3, με τις μέγιστες τιμές να καταγράφονται συνήθως στη μονάδα V.

Η μεγάλη διακύμανση στην ποιότητα του λιγνίτη που τροφοδοτεί τις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, τόσο ως προς τη θερμογόνο δύναμη, όσο και ως προς την περιεκτικότητα σε θείο συνεπάγεται μεγάλη διασπορά των τιμών των εκπομπών SO2 και σωματιδίων.

Με τη νέα απόφαση της ΔΕΗ, επιλέγεται η μέθοδος της υγρής αποθείωσης ως η προσφορότερη για τις μονάδες ΙΙΙ και IV, ακολουθώντας ουσιαστικά την επιλογή που έγινε για τη μονάδα V, έστω κι αν πρόκειται για αρκετά παλαιότερες μονάδες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης για τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (κόστος προμήθειας του υλικού έγχυσης κ.λπ.) είναι μικρά.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι με την επιλογή της μεθόδου της υγρής αποθείωσης διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών ορίων και σε ό,τι αφορά στις εκπομπές σωματιδίων.

Παράλληλα, η ΔΕΗ κρατάει ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη συνέχεια στην εφαρμογή της ξηρής αποθείωσης των μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Ως προς το τελευταίο αυτό σκέλος, μάλιστα, η ΔΕΗ σημειώνει ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της ξηρής αποθείωσης στη μονάδα IV θα πρέπει να ακολουθήσει, αλλά και να συνδυαστεί, με το έργο μείωσης των εκπομπών NOx.

Προχωράει η αποθείωση στην μονάδα Αγ. Δημήτριος V

Η μονάδα V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου παράγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες SO2 σε σχέση με τις υπόλοιπες, κυρίως επειδή λειτουργεί περισσότερες ώρες, λόγω καλύτερου βαθμού απόδοσης, και σε μεγαλύτερη ισχύ.

Ως εκ τούτου, πρώτιστος στόχος της ΔΕΗ είναι να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο της αποθείωσης της μονάδας 5, προκειμένου από το τέλος του 2019 να είναι δυνατή η διαχείριση του συνόλου των εκπομπών του σταθμού χωρίς να υπάρχει ανάγκη διακοπής της λειτουργίας των μονάδων.

Εξ ου και το Μάιο του 2017 ανατέθηκε από την ΔΕΗ στην J&P ΑΒΑΞ η  προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγρής αποθείωσης καυσαερίων στην μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, μετά από μια πολυτάραχη διαδικασία, που κράτησε μια πενταετία.

Το σύστημα που εγκαθίσταται στη συγκεκριμένη μονάδα (υγρή αποθείωση εξαναγκασμένης οξείδωσης με χρήση ασβεστολίθου), προβλέπεται ότι θα απομακρύνει το 95% του περιεχομένου στα καυσαέρια διοξειδίου του θείου, με αποτέλεσμα η μονάδα να συμμορφώνεται  με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται στους 36 μήνες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η μονάδα 5 είναι κατά περίπου 15 έτη νεότερη από τις υπόλοιπες τέσσερις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και έχει υπερδιπλάσια διάρκεια ζωής από αυτές.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα