Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: Βγάζουν το πευκοδάσος, φυτρώνουν φωτοβολταϊκά

Τέσσερις μήνες μετά την αρνητική γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 16MW στην κοινότητα Φλάσου, η Περιβαλλοντική Αρχή άλλαξε απόφαση και απέστειλε θετική γνωμάτευση στην Πολεοδομική Αρχή.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 16MWP της εταιρείας Santiam Investment στην κοινότητα Φλάσου υποβλήθηκε στις 21/2/2018 και στις 24/9/2018 εκδόθηκε αρνητική γνωμάτευση. 

Κατά την αρχική παρουσίαση του έργου στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κενά στη ΜΕΕΠ που αφορούσαν στο ανάγλυφο της περιοχής, τη χλωρίδα, την πανίδα, τις χωματουργικές εργασίες (εκχέρσωση, εκσκαφές, επιχωματώσεις) και την προστασία υδατορεμάτων. 

Οι προβληματισμοί της Περιβαλλοντικής Αρχής εστιάστηκαν στο γεγονός ότι σε περίπτωση υλοποίησης του έργου θα επέλθει ριζική αλλαγή μεγάλης έκτασης γης, αφού με βάση τον αριθμό των δέντρων και ειδικά των πεύκων που παρουσιάζονται στην περιοχή θα επηρεάζονταν πέραν των 500. Σε περίπτωση δημιουργίας του πάρκου θα χανόταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός υγιών πεύκων. Επιπρόσθετα, πρόκειται για περιοχή με ημιορεινό ανάγλυφο και σχετικά μη ομαλές κλίσεις όπου θα χρειαστούν μεγάλης έκτασης χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου. Με βάση τα στοιχεία της αρχικής αίτησης, η Περιβαλλοντική Αρχή δεν ήταν σε θέση να γνωματεύσει θετικά και για τον λόγο αυτό στις 24/9/2018 εξέδωσε αρνητική γνωμάτευση.

Στις 31/10/2018, υποβλήθηκε τροποποιημένη αίτηση σχεδίων με την οποία η δυναμικότητα του έργου μειώθηκε από 16 σε 14 MW και από 58.180 σε 41.734 φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ως εκ τούτου, η κάλυψη του εμβαδού του τεμαχίου μειώθηκε από 70% σε 50%.

Τα εν λόγω στοιχεία εξετάστηκαν από την Επιτροπή στις 20/11/2018. Kατά τη διάρκεια εξέτασης των στοιχείων, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία αφορούσαν στην ηλικία και τον αριθμό των δέντρων που θα αποκοπούν και αποτύπωση του φωτοβολταϊκού πάρκου σε τοπογραφικό σχέδιο με ισοϋψείς γραμμές και υπολογισμό των μπάζων από τις χωματουργικές εργασίες. Τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν στην Επιτροπή στις 19/3/2019.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Με βάση την αρχική αίτηση, οι επιπτώσεις που αναμενόταν να επέλθουν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες αφορούσαν στις επιπτώσεις στο τοπίο και τα πιθανά προβλήματα αισθητικής ρύπανσης, την εναπόθεση και συσσώρευση των υλικών στον χώρο του εργοταξίου και τη μετακίνηση του εξοπλισμού στο οδικό δίκτυο. 

Επιπτώσεις επίσης αναμενόταν να υπάρχουν και μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών, αφού το έργο χωροθετείται σε περιοχή με κύρια χαρακτηριστικά γεωργικές καλλιέργειες και φυσική/δασώδη βλάστηση. Επομένως, αναμένεται να υπάρξει πλήρης αλλαγή του τοπίου σε σχέση με την υφιστάμενή του κατάσταση.

Το έργο χωροθετείται σε περιοχή με σημαντικές κλίσεις, ενώ ένα σημαντικό μέρος της περιοχής χωροθέτησης καλύπτεται με φυσική βλάστηση (πεύκα και φρύγανα) και εντός του τεμαχίου διέρχονται δύο εγγεγραμμένα αργάκια. Επομένως, σε περίπτωση υλοποίησης του έργου με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, οι επιπτώσεις στο τοπίο και ανάγλυφο της περιοχής θα ήταν σημαντικές.
Εντός του τεμαχίου ευδοκιμεί το είδος της τραχείας πεύκης και υπολογίζεται ότι με την αρχική αίτηση θα επηρεάζονταν περίπου 250 πεύκα, καθώς και 250 αμυγδαλιές και 40 ελαιόδεντρα. Ειδικά ως προς τα πεύκα, στην περιοχή υπάρχουν μικρής, μεσαίας αλλά και μεγάλης ηλικίας πεύκα, ορισμένα πέραν των 50 ετών, τα οποία θα επηρεαστούν, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στο όριο εξάπλωσης του είδους.
 

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, το οποίο χωροθετείται σε μία φυσική περιοχή με ορισμένες γεωργικές καλλιέργειες, ενώ παράλληλα οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μέρος της υπαίθρου και θεωρεί λανθασμένη την υποβάθμιση αυτών των περιοχών. Ως εκ τούτου, τοποθετήθηκε αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης αλλαγής χρήσης γης.

Το Τμήμα Δασών αρχικά επεσήμανε ότι στην περιοχή δεν έχουν εντοπιστεί σπάνια φυτά που να περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, αλλά τόνισε ότι η περιοχή αποτελεί το χαμηλότερο όριο της εξάπλωσης της τραχείας πεύκης. Στη συνέχεια, όμως, λόγω της μείωσης του εμβαδού που καταλαμβάνει το φωτοβολταϊκό πάρκο και του αριθμού δέντρων που πρόκειται να αποκοπούν, τοποθετήθηκε θετικά και επιπλέον ανέφερε ότι ακόμη ένα θετικό στοιχείο από τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ότι θα λειτουργήσει και ως μέτρο πυροπροστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το Τμήμα Γεωργίας τοποθετήθηκε θετικά επειδή το μεγαλύτερο μέρος του τεμαχίου δεν αξιοποιείται πλέον για γεωργικούς σκοπούς, παρότι πρόκειται για γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου τοποθετήθηκε αρνητικά λόγω της μεγάλης κλίμακας αλλαγής χρήσης γης και ανέφερε ότι με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα χαθεί μία περιοχή φυσικής αναγέννησης της τραχείας πεύκης, η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση και επέκταση των δασών.
 

Ποιες αλλαγές έγιναν στον νέο σχεδιασμό

Η Περιβαλλοντική Αρχή στην τοποθέτησή της αναφέρει ότι η προτεινόμενη έκταση, στην οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, βρίσκεται σε περιοχή όπου θα χρειαστεί να αποκοπεί περίπου ο μισός αριθμός πεύκων από τον αρχικό υπολογισμό, καθώς από τα 250 πεύκα που έπρεπε να αποκοπούν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, με τα τροποποιημένα σχέδια θα χρειαστεί να αποκοπούν περίπου 130 πεύκα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δέντρα που θα αποκοπούν, τα περισσότερα από αυτά είναι αμυγδαλιές, οι οποίες έχουν πλέον εγκαταλειφθεί και είναι μεγάλης ηλικίας. Ως εκ τούτου, η μείωση της αποκοπής θεωρείται σημαντική αφού θα διατηρηθεί σημαντικό μέρος της βλάστησης. 

Όσον αφορά το ανάγλυφο στα τροποποιημένα σχέδια, έχει επιλεγεί περιοχή με σχετικά επίπεδες επιφάνειες λόγω των υφιστάμενων καλλιεργειών και συγκεκριμένα οι δόμες με αμυγδαλιές. Ως αποτέλεσμα, δεν θα χρειαστούν ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ θα μειωθεί η έκταση των χωματουργικών εργασιών και δεν θα επέλθει αλλαγή του ανάγλυφου και των υψομετρικών διαφορών.

Επιπλέον στον αναθεωρημένο σχεδιασμό έχει ληφθεί υπόψη η προστασία των παρακείμενων υδατορεμάτων και αργακιών, ώστε η τοποθέτηση των πλαισίων να μην γίνει άνωθεν οποιουδήποτε υδατικού σώματος και να διατηρηθεί ικανοποιητική ζώνη προστασίας.

Στα τελικά σχέδια γίνεται χρήση του μέρους του τεμαχίου όπου ήδη υπήρχαν καλλιέργειες και δόμες, στις οποίες θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ενώ αφήνεται εντελώς ανεπηρέαστη η βόρεια πλευρά του τεμαχίου όπου υπάρχουν οι υψομετρικές διαφορές, οι μεγάλες κλίσεις και η άγρια βλάστηση.

(του Άγγελου Νικολάου, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα