Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Γιατί το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία χαρακτηρίζεται «Ελληνική Στρατηγική Επένδυση»

Δημήτρης Κοιλάκος

Το έργο «Σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία», υλοποιείται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ισχύος περίπου 8.000 MW, έχει ηγετική θέση στην Ελλάδα, καθώς και παρουσία στην Κεντρική και Νοτιο – Ανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή του Βάλτου, στις κοινότητες Αλευράδας και Πετρώνας του Δήμου Αμφιλοχίας.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας του στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας χαρακτηρίστηκε ως «Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (PCI 3.24). Συγκεκριμένα, έχει ενταχθεί στο σχέδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη (Διάδρομος προτεραιότητας Βορρά- Νότου που αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού).

Οι τεχνικές μελέτες του συγκεκριμένου έργου, καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συγχρηματοδοτήθηκαν από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Επίσης, το έργο έχει χαρακτηριστεί και ως «Ελληνική Στρατηγική Επένδυση», και έχει ενταχθεί στις σχετικές διαδικασίες του Ν. 3894/2010.

Το έργο έχει λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και προσωρινούς όρους διασύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και πρόκειται να μπει σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας το 2021.

Τι είναι η αντλησιοταμίευση

Η αντλησιοταμίευση είναι η μόνη διεθνώς διαδεδομένη μέθοδος μαζικής αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί πρακτική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1890.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, είναι απόλυτα φιλική με το περιβάλλον και εγκαθίσταται εύκολα σε περιοχές όπου η γεωμορφολογία και η διαθεσιμότητα του νερού το επιτρέπει.

Τα συστήματα αντλησοταμίευσης προσομοιάζουν σε μια μεγάλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αποθήκευση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του νερού μέσω της άντλησής του από ταμιευτήρες χαμηλής στάθμης σε ταμιευτήρες υψηλότερης στάθμης. Αποτελούν την πιο ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, αφού λειτουργούν ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων. Οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους συμβατικούς και με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας υφιστάμενος ταμιευτήρας. Η μονάδα αντλησοταμίευσης μπορεί να εκκινήσει σε λίγα μόλις λεπτά, παρέχοντας έτσι άμεσο ενεργειακό ανεφοδιασμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά, η φιλοσοφία του σχεδιασμού των συστημάτων αυτών ήταν η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των λιγνιτικών σταθμών με στόχο τη σταθεροποίηση της παραγόμενης ενέργειας, την αποδοτικότερη λειτουργία τους και τη μείωση των εκπομπών CO2. Ειδικότερα, σε ένα σύστημα με σημαντικό ποσοστό θερμικών μονάδων, που λειτουργούν σε ισχύ βάσης και μέση ισχύ, τα συστήματα αυτά προσφέρουν μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη, αυξάνοντας την απόδοση των γεννητριών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση αντλησοταμιευτήρων έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα συστήματα αντλησοταμίευσης σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν στο ενεργειακό δίκτυο μεγαλύτερη ευελιξία και ισορροπία. Βάσει των προδιαγραφών τους, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης έναντι των αυξομειώσεων της παραγόμενης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η είσοδος ανανεώσιμων πηγών και ευνοείται η «απανθρακοποίηση» του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με όσους προωθούν την εφαρμογή αυτών των μεθόδων, εξασφαλίζεται περισσότερη ασφάλεια και αποδοτικότητα στη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος (μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης απρογραμμάτιστων κυκλικών βρόχων, συμφόρησης στο δίκτυο, εναλλαγών τάσης και συχνότητας), συμβάλλοντας έτσι στην σταθεροποίηση των τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η αποθήκευση ενέργειας μέσω άντλησης αποτελεί, βάσει των διεθνών δεδομένων, την πλέον οικονομικά αποδοτική τεχνολογία διαθέσιμη σήμερα για την αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Παρά τις υποσχόμενες εξελίξεις σε άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, η αντλησοταμίευση αποτελεί τη μόνη μέθοδο που υπόσχεται οικονομικά αποδεκτή αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, με περίπου 80% συντελεστή απόδοσης, οι μονάδες αντλησοταμίευσης έχουν τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης συγκρινόμενες με άλλες μονάδες παραγωγής ενέργειας.

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί δυο τέτοιες εγκαταστάσεις.

Το έργο στην Αμφιλοχία

Η συγκεκριμένη επένδυση αξιοποιεί, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, στο έπακρο υπάρχουσες υποδομές και συστήματα παραγωγής ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την κατασκευή δυο ανεξάρτητων άνω ταμιευτήρων, του Πύργου (ωφέλιμος όγκος 2 εκατ. κ.μ.) και του Αγίου Γεωργίου (ωφέλιμος όγκος 5 εκατ. κ.μ.), ενώ η υφιστάμενη λίμνη Καστρακίου (ιδιοκτησίας ΔΕΗ) θα λειτουργήσει ως κάτω ταμιευτήρας.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε δύο ανεξάρτητους σταθμούς παραγωγής κοντά στη βορειοανατολική όχθη της λίμνης Καστρακίου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος είναι περίπου 680 MW (παραγωγή) / 730 MW (άντληση) και η καθαρή ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι 816 GWh. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 500 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν δυο ανεξάρτητοι σταθμοί παραγωγής και άντλησης ενέργειας: για τον Άγιο Γεώργιο τεσσάρων αναστρέψιμων μονάδων (εγκατεστημένη ισχύς 460MW για λειτουργία γεννητριών και 496MW για λειτουργία αντλιών) και για τον Πύργο δύο αναστρέψιμων μονάδων (εγκατεστημένη ισχύς 220MW για λειτουργία γεννητριών και 234MW για λειτουργία αντλιών).

Το σύστημα θα αποταμιεύει το πλεόνασμα ενέργειας τις ώρες της μειωμένης ζήτησης, με άντληση νερού από τον κάτω προς τους άνω ταμιευτήρες (η υψομετρική διαφορά στην περίπτωση του Πύργου είναι 285 μέτρα, ενώ στην περίπτωση του Αγ. Γεωργίου είναι 238 μέτρα) και με παραγωγή, στις ώρες αιχμής της ζήτησης, με πτώση νερού από τους άνω στον κάτω ταμιευτήρα, μέσω των υδροστροβίλων. 

Τα οφέλη από τη λειτουργία του έργου

Με τη λειτουργία τους, οι αντλησιοταμιεύσεις θωρακίζουν το διασυνδεδεμένο δίκτυο από τις ξαφνικές μεταβολές συχνότητας και τάσεως και ανταποκρίνονται άμεσα και με ευελιξία στις απότομες μεταβολές της ζήτησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υπάρχουσες υποδομές και αξιοποιούν το πλεόνασμα που προέρχεται από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, μεγιστοποιώντας έτσι την απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς κατά τη λειτουργία τους δε χρησιμοποιούν ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.

Οι περιοχές που θα φιλοξενήσουν τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ωφεληθούν πολλαπλά, τόσο από την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους, όσο και από την κατασκευή νέων υποδομών και την αναβάθμιση των υπαρχουσών.

Επιπλέον, κατά τη φάση της κατασκευαστικής περιόδου, αναμένεται να απασχοληθούν, άμεσα και έμμεσα γύρω στα 900 άτομα, και να χρησιμοποιηθούν πλήθος μηχανημάτων και πρώτων υλών. Κατά τη φάση λειτουργίας, θα δημιουργηθούν περίπου 60 νέες θέσεις εργασίας, εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού, που θα προέρχεται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο θα συντελέσει και στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής με πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η διεύρυνση του οδικού δικτύου και η δημιουργία ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το έργο, πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και ενεργειών επικοινωνίας, για να γνωρίσει η τοπική κοινωνία το έργο.

Τα έργα αντλησιοταμίευσης, όπως όλα τα υδροηλεκτρικά έργα, έχουν, σύμφωνα με την εταιρεία, πολύ υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία (άνω του 70%) και αποτελούν ισχυρούς πυλώνες αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζεται, στην εθνική αγορά ενέργειας το έργο θα προσδώσει ευελιξία και σταθερότητα στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και σημαντικές επικουρικές υπηρεσίες (ρύθμιση συχνότητας και τάσης, στρεφόμενη εφεδρεία, ramp-up, ramp-down).

Αυτού του είδους οι επενδύσεις αποτελούν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, κρίσιμο βήμα για τη μερική απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα και την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα