Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Elpedison: Με θετικό πρόσημο τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2017 - αύξηση τζίρου, περιορισμός των ζημιών

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2017 κατέγραψε η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Elpedison, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 (περίοδος 1/1 – 31/12/2017).

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ανήλθε σε € 414,3 εκατ. έναντι € 322,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 2,7 TWh το 2017 αύξηση 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ποσότητες στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το 2017 ήταν σε 1,6 TWh αυξημένες κατά 64,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πελατειακή βάση ανήλθε στους 80 χιλιάδες μετρητές. Tα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 19,03 εκατ. για το έτος 2017, έναντι € 4,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Όπως σημειώνει η έκθεση, η εταιρεία δεν αναγνώρισε φορολογική απαίτηση στις ζημίες προηγούμενων χρήσεων καθώς δεν αναμένεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη ώστε να αντιστραφεί αυτή η προσωρινή διαφορά. Όταν η Εταιρεία παρουσιάσει φορολογικά κέρδη η προσωρινή αυτή διαφορά θα αντιστραφεί. Οι ζημιές μετά από φόρους κατά το έτος 2017 ανήλθαν σε € 12,06 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους ποσού € 18,12 εκατ. το 2016.

Όπως εκτιμάται από την Διοίκηση της εταιρείας, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2017. Αναφορικά με τα έξοδα, η Διοίκηση της Εταιρείας εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης των μονάδων και περιορισμού του κόστους. Σε ότι αφορά στον τομέα της Προμήθειας Ενέργειας, η Εταιρεία στοχεύει στην κερδοφόρα ανάπτυξη με φιλόδοξους στόχους πωλήσεων, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην αγορά χαμηλής τάσης με σκοπό την ανάπτυξη της διείσδυσης της σε ένα τμήμα που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση έχοντας διαμορφώσει ένα μακράς διάρκειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 5 δύσκολα μπορεί να αντιγράφει.

Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί με την επένδυση στον οργανισμό, τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάπτυξη των καναλιών διανομής καθώς και την αύξηση των διαφημιστικών δαπανών. Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών του φυσικού αερίου και οι υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης θα εμπλουτίσουν περαιτέρω την αξία της Εταιρείας στο μέλλον.

Όσον αφορά την αναχρηματοδότηση της εταιρείας, η έκθεση αναφέρει πως η εταιρεία θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους δανειστές της για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού που λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στο θέμα του δανεισμού. Επιπλέον, τονίζεται στην έκθεση πως τα έσοδα της εταιρείας επαρκούν για να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων.

Να προσθέσουμε, επίσης, πως στην έκθεση της Διοίκησης γίνεται εκτενής αναφορά στους κυριότερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και σε παράγοντες αβεβαιότητας που ενδέχεται μελλοντικά να επηρεάσουν την ανάπτυξη της λειτουργίας της εταιρείας. Συνοπτικά, η Διοίκηση ξεχωρίζει στις εκτιμήσεις της, τον κίνδυνο ταμειακών ροών και τον κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου εκθέτουν όμως την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.

Ένα άλλο ζήτημα που απαιτεί την προσοχή της Διοίκησης για το επόμενο διάστημα είναι ο κίνδυνος ρευστότητας. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας είναι εγγυημένο από τους μετόχους, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που δημοσίευσε η διοίκηση της εταιρείας. Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 224,264 εκατ. ευρώ έναντι 252.587 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τέλος άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρέασουν την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας, όπως αναφέρονται στην έκθεση, είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και η διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνοδευτικά αρχείαΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα