Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

10-15 ευρώ ανά MWh στοίχισε στη λιανική η κατάργηση των ΝΟΜΕ - Η πτώση στις τιμές αερίου «σώζει» προς το παρόν τους προμηθευτές

Τις εκτιμήσεις της για την επίπτωση της κατάργησης των ΝΟΜΕ, τους παράγοντες που την αντιστάθμισαν και το πώς τη διαχειρίστηκε η αγορά, ανέπτυξε η κ. Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της ΡΑΕ, από το βήμα του συνεδρίου Athens Energy Dialogues, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020.  Όπως ανέφερε, η κατάργηση των ΝΟΜΕ εκτιμάται ότι επέφερε μια αύξηση στο κόστος των εναλλακτικών προμηθευτών της τάξης των 10-15 €/MWh, ανάλογα με τις ποσότητες που απέκτησαν στις δημοπρασίες, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, και το χρονικό διάστημα που εξετάζεται. 

Αντισταθμιστικοί Παράγοντες - Η πτώση των τιμών ΦΑ 

Ωστόσο, η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τις ευνοϊκές τιμές LNG, ανέφερε η κ. Καρακατσάνη.  Στα τέλη του 2019, η χονδρεμπορική τιμή φυσική αερίου υποχώρησε περίπου κατά 10 € /ΜWh συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, και αυτό αποτυπώνεται σαφώς στη σύγκριση της ΟΤΣ μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και 2018. Μια σημαντική επίσης εξέλιξη, που θα διευκολύνει τη διαχείριση των επιπτώσεων για τους καθετοποιημένους προμηθευτές ηλεκτρισμού, είναι η θετική έκβαση της διαιτησίας ΔΕΠΑ-Botas, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Στο παρελθόν, η Botas είχε θέσει θέμα αναδρομικής αναθεώρησης της τιμής προμήθειας αερίου, που στοίχισε στη ΔΕΠΑ 180 εκατ €, και επιμερίστηκε στους χρήστες, οι οποίοι κατέφυγαν σε διαιτησία για τον προσδιορισμό του ποσοστού μετακύλισης.  Εν προκειμένω, αναμένεται να επιστραφεί στη ΔΕΠΑ το ποσό των 250 εκατ. € και να υπάρξει μηχανισμός επιστροφής στους χρήστες, στο πλαίσιο των όρων των συμβάσεων.

Ρήτρες και Αύξηση Τιμολογίων 

Μετά την κατάργηση των ΝΟΜΕ, διαφαίνεται μια πιο εκτεταμένη ενεργοποίηση των ρητρών από τους εναλλακτικούς προμηθευτές, ως εργαλείο μετακύλισης του αυξημένου κόστους. Η λελογισμένη εφαρμογή των ρητρών είναι κρίσιμη, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια της ουδέτερης ζώνης είναι πολύ στενά ή παρωχημένα, προκαλώντας συστηματικά, σημαντικές πρόσθετες χρεώσεις.  Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προμήθειας, επεξεργάζεται κανόνες για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη συγκρισιμότητα και την εύληπτη παρουσίαση των συμβατικών όρων στους καταναλωτές.     

Επιπλέον, η ΔΕΗ αύξησε τα τιμολόγια της, που αποτελούν το σημείο αναφοράς για τον τομέα της λιανικής, επιτρέποντας, θεωρητικά τουλάχιστον, στους εναλλακτικούς προμηθευτές να διαχειριστούν την αύξηση του κόστους που προκλήθηκε. 

Επιβαρυντικοί Παράγοντες

Ωστόσο, προέκυψαν και κάποια αυξημένα κόστη τους τελευταίους μήνες, με τις χρεώσεις προσαυξήσεων να υπερβαίνουν συχνά τα 5 €/ ΜWh, επισήμανε η κ. Καρακατσάνη. Μια καθοριστική παράμετρος είναι η κλιμάκωση του ΜΜΚΘΣ, του μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών μονάδων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, που εφαρμόζεται για την αποζημίωση των ΑΠΕ. Η αύξηση αντανακλά την απόκλιση ανάμεσα στην ΟΤΣ και το υψηλό πλέον κόστος παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων, στο φάσμα των 80-90 €/MWh.  Οι εκ των υστέρων εκκαθαρίσεις του ΔΕΔΔΗΕ και οι κανονικοποιήσεις, που αντανακλούν τις ρευματοκλοπές αλλά και την απόκλιση ανάμεσα στην τιμολόγηση πελατών και τις μετρήσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκκαθάριση των ΝΟΜΕ, παραμένουν ένα ζήτημα για τη λιανική αγορά.  

Καταλυτικής σημασίας για τη διαχείριση ρίσκου σε όλον τον ενεργειακό τομέα είναι η έναρξη της προθεσμιακής αγοράς, που θα επιτρέψει το hedging σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα που εξετάζονται από τη DG Comp. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα