Skip to main content
Menu
English edition

Total: Από Μάιο και βλέπουμε οι γεωτρήσεις στη Λεμεσσό

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται τις τελευταίες εβδομάδες η Total με το γεωτρητικό της πρόγραμμα να παραμένει στον αέρα, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού Κύπρου προχωρά σε εις βάθος διερεύνηση για δύο από τα τρία συμβόλαια που υπογράφηκαν για το λιμάνι Λεμεσού και αφορούν το Marine Service και τη διαχείριση του multi-purpose terminal.

Όπως δήλωσε στο EnergyNews υψηλόβαθμό στέλεχος της Total, η εταιρεία ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς σίγουρα θα υπάρξει καθυστέρηση με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις να μην ξεκινήσουν τον Απρίλιο όπως είχε προγραμματιστεί. Παρόλα αυτά, η ίδια πηγή μας υπογράμμισε πως η εταιρεία κάνει ότι περνά από το χέρι της για να μειώσει αυτή τη καθυστέρηση, τοποθετώντας την έναρξη των εργασιών εντός Μαΐου. «Προχωράμε με ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, όσον αφορά άδειες και άλλες ετοιμασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα και να μην χάσουμε άλλο χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση κατά πόσο αποτελεί επιλογή το λιμάνι της Λάρνακας, μας εξήγησε πως σε αυτό το στάδιο η πόλη του Ζήνωνα δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή μιας και κάτι τέτοιο θα σήμαινε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Να θυμίσουμε πως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή διαπίστωσε ύπαρξη κάθετων σχέσεων μεταξύ των εργασιών που θα εξαγοραστούν και της GAP Vassilopoulos οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές.

Σε σχέση με τη συμφωνία για το τερματικό, αναφέρεται πως: 
«Η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, διαπίστωσε ότι λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιχείρησης Στόχου και της μιας εκ των ελεγχουσών (ιδρυτικών) επιχειρήσεων της κοινής επιχείρησης DP WORLD LIMASSOL LTD, η παρούσα πράξη δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται αυτή, ήτοι η G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, τις πρόνοιες του άρθρου 19(α) του Νόμου, το οποίο ορίζει την «ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, με γνώμονα μεταξύ άλλων ……», και: 
• την παρουσία συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της DP World Limassol, ο οποίος προέρχεται από τη μια εκ των ιδρυτικών εταιρειών και ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος Διοικητικών Συμβουλίων άλλων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd. Η παρουσία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάλειψη ή μείωση του ανταγωνισμού στις αγορές προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας από αυτές στις οποίες δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος, καθότι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του εν λόγω Διοικητικού Συμβούλου στο Δ.Σ. της κοινής επιχείρησης, θα είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση ή/και να αποκτά εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανταγωνιστές των εταιρειών της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd.

• την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέρους της G.A.P. Vassilopoulos Public προς την DP World Limassol, η οποία ενδέχεται να παρακωλύσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, καθότι ως αποτέλεσμα της παροχής των εν λόγω συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση ή/και να αποκτά εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανταγωνιστές της.
• τους περιορισμούς που καταγράφονται στη Συμφωνία Παραχώρησης αναφορικά με το γενικό φορτίο που θα διαχειρίζεται το Λιμάνι Λάρνακας, για τη διάρκεια της εν λόγω Συμφωνίας.

• την διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την DP World Limassol για την περαιτέρω παραχώρηση της άδειας ενοικίασης χώρου στο τερματικό πολλαπλών χρήσεων για χρήση από τα πλοία και το προσωπικό της πολυεθνικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, που κατέχει η G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd δυνάμει σχετικής συμφωνίας με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, άμα τη λήξη αυτής. 
Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου».

Σε σχέση με τις υπηρεσίες Marine Service αναφέρονται τα εξής: 
«Η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, διαπίστωσε ότι, λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιχείρησης Στόχου και της μιας εκ των ελεγχουσών (ιδρυτικών) επιχειρήσεων της κοινής επιχείρησης P & O MARITIME CYPRUS LTD, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται αυτή, ήτοι η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, τις πρόνοιες του άρθρου 19(α) του Νόμου, το οποίο ορίζει την «ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, με γνώμονα μεταξύ άλλων ……», και: 
• την παρουσία συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της P & O MARITIME CYPRUS LTD, ο οποίος προέρχεται από την μια εκ των ιδρυτικών εταιρειών και ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος Διοικητικών Συμβουλίων άλλων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD. Η παρουσία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάλειψη ή μείωση του ανταγωνισμού στις αγορές προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας από αυτές στις οποίες δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος, καθότι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του εν λόγω Διοικητικού Συμβούλου στο Δ.Σ. της κοινής επιχείρησης, θα είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση ή/και να αποκτά εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανταγωνιστές των εταιρειών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD. 

• την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέρους της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD προς την P & O MARITIME CYPRUS LTD, η οποία ενδέχεται να παρακωλύσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD, καθότι ως αποτέλεσμα της παροχής των εν λόγω συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση ή/και να αποκτά εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανταγωνιστές της. 

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, και έπειτα από αίτηση προσώπων που δύναται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, παρέχεται κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του άρθρου 27 του Νόμου.

(Μ. Πηλείδου, energynews.com.cy)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A