Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τομεακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Μηχανισμούς Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) υπό το πρίσμα του δικαίου κρατικών ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε τομεακή έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις με αντικείμενο τα εθνικά μέτρα (αποκαλούμενα «Μηχανισμοί δυναμικότητας ή διασφάλισης επαρκούς ισχύος (ΜΔΕΙ)») που λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμη επαρκής δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής[1]. Κατά την έρευνα θα συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με τους Μηχανισμούς δυναμικότητας, για να εξεταστεί, ειδικότερα, αν εξασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή τις εμπορικές συναλλαγές στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο συμπλήρωσης της στρατηγικής της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, με σκοπό τη δημιουργία συνδεδεμένης, ενοποιημένης και ασφαλούς αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.

Όλο και περισσότερα κράτη μέλη καθιερώνουν Μηχανισμούς Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή να παράσχουν κίνητρα για να συνεχισθεί η λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας ικανοποιεί ανά πάσα στιγμή τη ζήτηση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα εν λόγω δημόσια μέτρα ενδέχεται να δικαιολογούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις Κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας[2] προβλέπονται για πρώτη φορά κριτήρια αξιολόγησης του κατά πόσον οι Μηχανισμοί Διασφάλισης Ισχύος συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Καταρχάς, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα μέτρα είναι αναγκαία. Επιπλέον, χρειάζεται να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω Μηχανισμοί δυναμικότητας είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο που να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της τομεακής έρευνας, της πρώτης που διενεργείται επί τη βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, θα αξιολογηθούν πληροφορίες που θα συλλεγούν από αντιπροσωπευτικό δείγμα κρατών μελών τα οποία έχουν θέσει σε εφαρμογή Μηχανισμούς ΔΕΙ ή προτίθενται να θέσουν σε εφαρμογή τέτοιους μηχανισμούς, και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, την Κροατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Όπως ελέχθη, οι Μηχανισμοί ΔΕΙ είναι μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να διασφαλίζουν ότι ο εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καλύψει τη ζήτηση σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Σκοπός των εν λόγω μηχανισμών είναι να στηριχθούν οι επενδύσεις ώστε να καλυφθεί το αναμενόμενο κενό δυναμικότητας και να διασφαλιστεί η επάρκεια εφοδιασμού. Κατά κανόνα, οι Μηχανισμοί δυναμικότητας προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στους παρόχους δυναμικότητας, επιπροσθέτως των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικότητας, της ευελιξίας του συστήματος, αλλά και για να καταστούν εφικτές επενδύσεις για την πρόσκτηση νέας δυναμικότητας που είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαμέσου της τομεακής έρευνας η Επιτροπή επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα τους Μηχανισμούς δυναμικότητας που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στα διάφορα κράτη μέλη ή βρίσκονται υπό εξέταση. Επίσης, θα αξιολογήσει και θα προσδιορίσει αν υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των Μηχανισμών ΔΕΙ που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων δυναμικότητας χορηγώντας επιλεκτικά οικονομικά πλεονεκτήματα ή παρεμποδίζουν τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.4.2015 περί εκκίνησης τομεακής έρευνας με αντικείμενο τους Μηχανισμούς Διασφάλισης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Νο 659/1999 της 22 Μαρτίου 1999, διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/decision_on_sector_inquiry_en.pdf.

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm

Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα