Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Σύμπραξη ΑΗΚ-Αρχιεπισκοπής για πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα

Με την προσδοκία ότι από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Αχερά θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος, η Αρχή Ηλεκτρικού Κύπρου και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έσμιξαν δυνάμει, με αντικείμενο την κοινή αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Χθες υποβλήθηκαν οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία AHK - IAK Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ που προβλέπει την ανάπτυξη τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύς 16 MW στην περιοχή Αχερά, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, αφορά τεμάχια της ΙΑΚ συνολικής έκτασης 1.928 δεκαρίων. Σημειώνεται ότι στη γη αυτή ουσιαστικά θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 66 MW. Στην πρώτη φάση θα γίνουν τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα (ισχύος 5MW, 5ΜW, 3ΜW, 3ΜW) και κατά τη δεύτερη φάση θα εγκατασταθεί ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος περίπου 50MW.

Οι πρώτες τέσσερις μελέτες υποβλήθηκαν ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής από τον Κυπριακό Συμβουλευτικό Οίκο Aeoliki Ltd. Στις μελέτες αυτές παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της εκτίμησης των επιπτώσεων που προτείνονται. 
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 5 MW θα παράγει ενέργεια 9.250 MWh/έτος (1.850 kWh / kWp) και θα περιλαμβάνει 18.171 πλαίσια. Το τεμάχιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το φωτοβολατϊκό πάρκο είναι ιδιόκτητη γη και ευρίσκεται σε Γεωργική - Αγροτική Ζώνη (Γ3). Οι κύριες χρήσεις γης στην περιοχή είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η θέση του έργου βρίσκεται σε υψόμετρο 290 μέτρων περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε απόσταση περίπου 350 μέτρων νοτίως του υπό μελέτη τεμαχίου βρίσκεται το πλησιέστερο βόρειο όριο της «Περιοχής Μιτσερού», που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 (CY2000003).

Το δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 5 MW θα παράγει ενέργεια 9.250 MWh/έτος και θα περιλαμβάνει 18.441 πλαίσια. Το τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει ενέργεια 5,.450 MWh/έτος (1.850 kWh / kWp) και θα περιλαμβάνει 10,692 πλαίσια, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,94 MW. Τέλος, το τέταρτο φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει ενέργεια 5.850 MWh/έτος (1.850 kWh / kWp) και θα περιλαμβάνει 11.475 πλαίσια, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,16 MW.

Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου, ο κύριος και πρωταρχικός στόχος της προτεινόμενης Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον είναι να βοηθήσει τη Διεύθυνση της AHK στη διερεύνηση των αναμενόμενων από το έργο θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στις ανέσεις των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής μελέτης και στη διαπίστωση του βαθμού επηρεασμού επιμέρους και συναθροιστικά. Επίσης, προτείνεται η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων κατά το στάδιο των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθούν, απαμβλυνθούν, ελαχιστοποιηθούν ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατασταθούν ή αναπληρωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα εντοπισθούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν.

Σύμφωνα με τους μελετητές, τα προτεινόμενα έργα θα εγκατασταθούν σε περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται χωρίς μεγάλες κλίσεις του εδάφους. Η άμεση περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει καμία αισθητική αξία και ανήκει στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη. Το φυσικό περιβάλλον γύρω από την περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις γης, καλλιεργήσιμες ή εγκαταλειμμένες και κτηνοτροφικά υποστατικά. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης περιβάλλεται από χαμηλή θαμνώδη βλάστηση όπου συναντάται σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Χορήγησε εξαιρέσεις η ΡΑΕΚ
H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να χορηγήσει Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση για τα πιο κάτω έργα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

1) Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχια 85, 86 και 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.

2) Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.

3) Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.

4) Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

(του Άγγελου Νικολάου, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα