Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΣΕΒ: Τι μπορεί να κερδίσει η ελληνική βιομηχανία από την ατζέντα των Βρυξελλών για την ενέργεια

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Η σημασία της προτροπής του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα και του αντιπροέδρου Ευάγγελου Μυτιληναίου προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές προκειμένου η χώρα να αποκτήσει σοβαρή εκπροσώπηση στην Ε.Ε. φαίνεται στις αλλαγές που δρομολογούνται από την Κομισιόν και επηρεάζουν το κόστος ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στον τομέα της ενέργειας με βάση την εισήγηση που έκανε στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου ο κ. Μυτιληναίος, οι αποφάσεις που δρομολογούνται επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ενεργοβόρων βιομηχανιών κι ενώ αυτές ήδη έχουν υψηλότερο κατά 30% ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στην Ε.Ε.

Η διασφάλιση μέτρων που να μειώνουν το κόστος ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αναγκαία σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα αναζητά την παραγωγική της ανασυγκρότηση και την ίδια στιγμή ανταγωνιστές της Ε.Ε. όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ κινούνται σε άλλο μήκος κύματος σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι χαρακτηριστικό δε, το παράδειγμα που έφερε ο κ. Μυτιληναίος στον κλάδο του αλουμινίου: «Η Κίνα λόγω της συνέχισης χωρίς κανέναν περιορισμό της χρήσης του άνθρακα έφτασε να έχει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής του αλουμινίου όταν πριν από μία δεκαετία ήλεγχε μόλις το 10%», περιέγραψε.

Η Ελλάδα καλείται να διεκδικήσει συγκεκριμένες πολιτικές για την ανακούφιση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων της.

Τα θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι της Κομισιόν και τα περιθώρια που έχει η χώρα μας να κερδίσει είναι τα ακόλουθα:

·         Αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Η τιμή των ρύπων (CO2) έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα (από 7 ευρώ ανά δικαίωμα στις αρχές του 2018 σε 25 ευρώ ανά δικαίωμα σήμερα). Χωρίς την αντιστάθμιση, οι ελληνικές βιομηχανίες δεν θα είναι ανταγωνιστικές απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές του κόσμου όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο κόστος ρύπων. Επομένως, κρίνεται το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί θέσεις εργασίας κλπ.

Καταρτίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τη χορήγηση της αντιστάθμισης για την περίοδο 2021-2030, δηλαδή το επίπεδο της αντιστάθμισης, τις βιομηχανίες που θα είναι επιλέξιμες κλπ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε:

- Ότι οι ελληνικές βιομηχανίες που έχουν την ανάγκη προστασίας από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 θα είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση της αντιστάθμισης.

- Ότι το επίπεδο της αντιστάθμισης θα είναι επαρκές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

 ·     Μακρόπνοη στρατηγική για μια κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία («2050 Long-term strategy»)

Η στρατηγική αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή-βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για το επόμενο διάστημα, άρα θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν για νέες επενδύσεις κλπ.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι στόχοι, όσο και οι προβλεπόμενές ενέργειες ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε:

-        Αφενός να μην τιμωρείται η Ελλάδα (σαν κράτος) αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις για την μη επίτευξη ανέφικτων στόχων,

-        Αφετέρου να διατίθενται κονδύλια για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα προς επίτευξη των στόχων, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για το περιβάλλον μας (π.χ. η συνέχιση του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που εξυπηρετεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση, με παράλληλη ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά).  

·  Διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Οι σχετικές προβλέψεις διέπουν τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη χώρα μας. Βασικός στόχος του νομοθέτη είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οδηγώντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα οδηγήσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και για τα νοικοκυριά.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών ενέργειας σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ (ενεργειακό μείγμα, διασυνδέσεις κλπ.), το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

·        Βιώσιμη χρηματοδότηση («Sustainable Finance»)

Η ΕΕ ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων που θα εξυπηρετεί την χρηματοδότηση έργων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης. Κρίνεται η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων) σε φθηνή χρηματοδότηση, με κριτήριο το εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται «βιώσιμες» ή όχι. Το εν λόγω πακέτο μέτρων θα επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης άρα και τη σκοπιμότητα των επενδύσεων που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κλπ.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται η «βιωσιμότητα» μιας επιχείρησης ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα