Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Το πρόγραμμα της ΔΕΗ για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι η ημέρα που όλοι με αυτοκριτικό πνεύμα σταθμίζουμε τις συνέπειες που η ανεπτυγμένη κοινωνία και οι καθημερινές ατομικές πρακτικές και συμπεριφορές έχουν επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στις μελλοντικές γενιές. Τα παραπάνω έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα για μια μεγάλη Επιχείρηση, όπως η ΔΕΗ Α.Ε., που έχει συνδεθεί τόσο με την ανάπτυξη, τον εξηλεκτρισμό και την πρόοδο της Χώρας, όσο κυρίως με την εκμετάλλευση του λιγνίτη, μιας δραστηριότητας με σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019 είναι αφιερωμένη στην ατμοσφαιρική ρύπανση και η ΔΕΗ, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό, κάνει απολογισμό των αποτελεσμάτων των πολιτικών που ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα για την προστασία του Περιβάλλοντος με στόχο, αρχικά την πρόληψη και στη συνέχεια την μείωση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες της.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει για το μέλλον δυναμικά την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων της, υλοποιώντας φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο, τόσο για την ίδια, όσο και για τη Χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί το δίπτυχο «Ανάπτυξη και Περιβάλλον».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Αντικατάσταση σημαντικού δυναμικού παλαιών Μονάδων, με νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον, υψηλού βαθμού απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
  • Περαιτέρω ένταξη του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της Χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή.
  • Εντατικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή, όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, βελτίωση βαθμού απόδοσης θερμοηλεκτρικών Μονάδων, κ.α.
  • Λειτουργία δικτύου Σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις περιοχές που αναπτύσσει τις δραστηριότητες της.
  • Ευρείας κλίμακας προγράμματα αποκατάστασης των εδαφών στις περιοχές των ορυχείων λιγνίτη που περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες.
  • Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχεδόν στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το πλέον σύγχρονο Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015, που στοχεύει στην διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων είναι η εντυπωσιακή επιτευχθείσα διαχρονική μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, η οποία απεικονίζεται στα σχήματα 1-3 που παρατίθενται.

Σε εξέλιξη είναι σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 200 εκ. Ευρώ για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, που εστιάζονται σε έργα μείωσης των εκπομπών: διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και της σκόνης από το μεγαλύτερο λιγνιτικό σταθμό της Χώρας, τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Η αντίστοιχη επιτευχθείσα μείωση  των ειδικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δίνεται στο σχήμα 4.

 

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ομαλά το πρόγραμμα σταδιακής απόσυρσης λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που εντείνεται τα επόμενα χρόνια.

Η διαχρονική μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης) δίνεται παραστατικά στο σχήμα 5.

 

Οι έως σήμερα δράσεις της ΔΕΗ έχουν συνδράμει καθοριστικά στην υπερκάλυψη των τρεχόντων κλιματικών στόχων της Χώρας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Περιβαλλοντική Πολιτική της Επιχείρησης έχει ενσωματώσει την δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το κλίμα και την ενέργεια, με στόχο την τελική μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Τούτο συνεπάγεται παράλληλα και τον σχεδόν μηδενισμό των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων από ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Για να κερδίσει το στοίχημα αυτό η ελληνική κοινωνία, η ΔΕΗ προετοιμάζεται κατάλληλα και θα είναι πάντα παρούσα σε όλες τις εξελίξεις, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αρμόζει.

- Ο κ. Σωτήρης Χατζημιχαήλ είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της ΔΕΗ

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα