Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: Πόλεμος για την αγορά φυσικού αερίου

Έντονες είναι οι ενστάσεις που υπέβαλαν η ελλαδική Energean Israel που προτείνει να φέρει η ίδια φυσικό αέριο από κοιτάσματά της στο Ισραήλ, όπως και η P.E.C. Powerenergy Cyprus που κατασκευάζει τον πρώτο μεγάλο ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Κύπρου, στην πρόθεση της Κυβέρνησης να κηρύξει την αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο ως αναδυόμενη για 10 χρόνια, δίνοντας μονοπώλιο στην ΕΤΥΦΑ. 
Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) είναι το εταιρικό σχήμα που δημιούργησε η ΔΕΦΑ και στο οποίο αναμένεται να συμμετέχει με 33% η ΑΗΚ, που θα διαχειρίζεται τις υποδομές υποδοχής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα προορίζεται για την ηλεκτροπαραγωγή.

Οι πολλαπλές ενστάσεις, των Energean Israel και P.E.C. Powerenergy Cyprus, εκφράστηκαν ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) πριν καταλήξει στην έκδοση της «Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι εν λόγω δύο εταιρείες υπέβαλαν θέσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο του δεσμευτικού εγγράφου που ετοιμάζει η ΡΑΕΚ.
Η πρωταρχική θέση που υπέβαλε η Energean Israel είναι ότι αν «η αγορά φυσικού αερίου θα ανακηρυχθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως αναδυόμενη θα υπάρχει μονοπώλιο. Επί αυτού η Energean ενίσταται επί της αρχής, δηλαδή της πρόθεσης της κήρυξης της αγοράς του φυσικού αερίου ως αναδυόμενης αγοράς». 

Να σημειωθεί μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ» από το Ισραήλ, η ελλαδική εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα κοιτασμάτων του Ισραήλ, έχει πετύχει και έχουν αρθεί υπό προϋποθέσεις, οι περιοριστικοί όροι που είχε επιβάλει το Ισραήλ κατά την αδειοδότηση της εταιρείας για εξαγωγές φυσικού αερίου σε άλλες χώρες. Σε σχέση με την Κύπρο τουλάχιστον το Ισραήλ έχει δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει σε εξαγωγές αν υπάρξουν κατάλληλες συμφωνίες και αγοραστές, αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ».
Επίσης, η Energean υποβάλλει τη θέση ότι ακόμη και σήμερα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την κήρυξη της αγοράς φυσικού αερίου ως «αναδυόμενης», αφού δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η πρώτη εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου και η επακόλουθη πρώτη εμπορική προμήθεια της πρώτης μακροχρόνιας σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου. Τα δύο αυτά στοιχεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να προηγηθούν πριν προκηρυχθεί η αγορά ως «αναδυόμενη».

Ακόμα, σύμφωνα με την ίδια εταιρεία, για να αποφασίσει το Υπουργικό να ανακηρύξει την αγορά φυσικού αερίου ως αναδυόμενη, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων (του 2007), θα πρέπει να εισαχθεί φυσικό αέριο.
Επιπλέον, η Energean είναι της άποψης ότι παρήλθαν οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν το 2007, οπότε το τότε Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις του. Έτσι, η Energean ζητά όπως ανασταλούν και ματαιωθούν οι διαδικασίες ανακήρυξης της αγοράς φυσικού αερίου ως «αναδυόμενης» και συνεπώς «μονοπωλιακής». 

Βλέπουν εύνοια προς ΔΕΦΑ και ΑΗΚ μέσω ΕΤΥΦΑ

Μέσα από τις ενστάσεις της η ίδια εταιρεία τονίζει επίσης ότι η προδιαγραφόμενη διάρθρωση της αγοράς φυσικού αερίου, όπως διαμορφώνεται μέσα από το προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ, είναι «προς όφελος της ΔΕΦΑ και ενδεχομένως της ΑΗΚ (μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ), ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή παρακώλυση της δυνατότητας αποτελεσματικού ανταγωνισμού». Όπως αναφέρεται, «το ότι η ΔΕΦΑ, η ΕΤΥΦΑ και η ΑΗΚ αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις δεν αφαιρεί από την υποχρέωση εξέτασης του μέτρου του καθορισμού των τιμών υπό το πρίσμα των κανόνων του ανταγωνισμού».

Παράλληλα, ζητά όπως η ΡΑΕΚ, «εφαρμόσει πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις τους κανόνες του ανταγωνισμού, αφήνοντας την αγορά ελεύθερη να αποφασίσει, όπως αυτοί προβλέπονται από τις Οδηγίες και την περί ανταγωνισμού νομοθεσία».  

Ανάλογες θέσεις και ανησυχίες, εκφράζει και η P.E.C. που ως μελλοντική ηλεκτροπαραγωγός εταιρεία, δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις δικές της ενστάσεις στο ότι οι ρυθμίσεις που προωθεί η ΔΕΦΑ ευνοούν όχι μόνο τη ΔΕΦΑ αλλά και την ΑΗΚ. Πρόσθετα, ζητά από την ΡΑΕΚ, «να μην καθορίσει διατιμήσεις για το φυσικό αέριο σε αυτό το πρόωρο στάδιο». Επίσης, ζητά από την ΡΑΕΚ, να απέχει από οποιαδήποτε απόφαση που να ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και συμφέροντα οποιωνδήποτε υφιστάμενων ή και νέων ανταγωνιστών της ΔΕΦΑ ή της ΑΗΚ σε οποιοδήποτε επίπεδο της αγοράς και προμήθειας φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά και να εφαρμόσει πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις τους κανόνες του ανταγωνισμού.  

Σύμφωνα με τη μέλλουσα πρώτη μεγάλη ηλεκτροπαραγωγό εταιρεία της Κύπρου, οι ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και η εθνική νομοθεσία προβλέπουν ότι, «τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι επιλέγοντες πελάτες (όπως είναι η PEC), να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, όπως αυτό που προτίθεται να εγκαταστήσει η Energean».

(του Πέτρου Θεοχαρίδη, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα