Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: «Ναι» Υπουργικού στο ηλιοθερμικό πάρκο στην Άλασσα

Το προτεινόμενο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης για ηλιοθερμικό πάρκο 50 MW στην περιοχή της Άλασσας που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση €60 εκατ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΝER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη χθεσινή του συνεδρία στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.
Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί πρόταση του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το έργο «CY EOS Green Energy» της εταιρείας «Alfa Μediterranean Enterprises Ltd», όπως προωθηθεί στη ΡΑΕΚ για διερεύνηση εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης, έτσι ώστε να υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν μέσω του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για διερεύνηση έγκρισής του. 
Το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηχανισμού Στήριξης προνοεί όπως σε περίπτωση που η μέση μηνιαία τιμή πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής του έργου, περιλαμβανομένης και της περιόδου που το έργο ενδεχομένως να λειτουργεί κάτω από το σχετικό Ατομικό Μέτρο Ενίσχυσης, είναι χαμηλότερη των 9,3 σεντ/kWh, τότε να καταβάλλεται μηνιαία, ως προληπτική γραμμή στήριξης δανειοδότησης, η σχετική διαφορά από το Υπουργείο Γεωργίας προς τον ανάδοχό του έργου. Η τιμή των 9,3 σεντ/ kWh αφορά την ελάχιστη τιμή που το εν λόγω έργο θα μπορούσε να είναι οικονομικά βιώσιμο και καθορίστηκε μέσα από σχετική τεχνοοικονομική μελέτη που εκπόνησε ο Φορέας Εκμετάλλευσης του έργου. 

Σε περίπτωση που οι τιμές της αγοράς είναι ικανοποιητικές, δηλαδή η μέση μηνιαία τιμή πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής του έργου θα υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή των 9,3 σεντ/ kWh, τα πλεονάσματα που θα προκύπτουν θα επιστρέφονται προς το Υπουργείο Γεωργίας προς αποπληρωμή τυχόν πληρωμών του δανείου που έγιναν προηγουμένως προς όφελος του αναδόχου. 

Με βάση τις μελέτες που έχει εκπονήσει ο έγκριτος οίκος Fichtner Γερμανίας, η χοντρική τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι πολύ πιο πάνω από την τιμή 9,3 σεντ.

Νοουμένου ότι εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ και η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν για το πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης, ο υπουργός Γεωργίας θα επιφέρει σε αυτό οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές απαιτήσει η ΡΑΕΚ ή/και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και να το διαβιβάσει στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

Παράλληλα, με τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού καταρτιστεί το τελικό πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης στη βάση των αποτελεσμάτων του νομοτεχνικού ελέγχου, να υποβάλουν από κοινού πρόταση προς το Συμβούλιο για έγκριση του. 

Στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρεται ότι το ηλιοθερμικό έργο «CY EOS Green Energy» της εταιρείας «Alfa Μediterranean Enterprises Ltd», παρά τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε από το χρηματοδοτικό εργαλείο NER300, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες (καινοτόμος χαρακτήρας, συνθήκες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο) που καθιστούν δύσκολη την εξασφάλιση της υπόλοιπης απαιτούμενης χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και κατ’ επέκταση την υλοποίησή του.

Σημειώνεται ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030, στο οποίο περιλαμβάνονται πολιτικές και μέτρα προς επίτευξη, μεταξύ άλλων, των στόχων για τις ΑΠΕ. Στο εν λόγω Σχέδιο το Έργο «CY EOS Green Energy», το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και Άδειες, έχει συμπεριληφθεί στο σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης και η κατασκευή και λειτουργία του αναμένεται να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του Έργου «CY EOS Green Energy» (2019-2020) για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και του χρονοδιαγράμματος για έγκριση και λειτουργία των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, διαπιστώνεται ότι το έργο αυτό θα λειτουργήσει σε μια περίοδο που ήδη θα εφαρμόζονται οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Συνεπώς η κατάρτιση Ατομικού Μέτρου Στήριξης με εγγυημένη τιμή ή εγγυημένο αγοραστή της παραγόμενης ενέργειας, η οποία έγινε με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2015 δεν αναμένεται να έχει χρησιμότητα. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, το συγκεκριμένο καθεστώς στήριξης παύει να ισχύει με την έγκριση και εφαρμογή των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
(του Άγγελου Νικολάου, Φιλελεύθερος)



ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα