Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Καπέλλος (ΣΕΦ): Υψηλή η προστιθέμενη αξία της αποθήκευσης - Όρος να αρθούν οι "χρονίζουσες" αγκυλώσεις

Μιχάλης Μαστοράκης

Τους παράγοντες που συνηγορούν και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της αποθήκευσης στο ενεργειακό σύστημα ανέπτυξε λεπτομερώς ο πρόεδρος του ΣΕΦ, Σωτήρης Καπέλλος, μιλώντας στο χθεσινό συνέδριο της A-Energy με αντικείμενο «Αποθήκευση Ενέργειας-Νέα Έργα ΑΠΕ- Χρηματοδότηση».

«Πολλαπλές» εφαρμογές μπορούν να γνωρίσουν τα συστήματα αποθήκευσης και εν γένει η αποθήκευση σε ένα ενεργειακό σύστημα, δεδομένων, μάλιστα, των αλλαγών που συντελούνται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης αλλά και των αναγκών που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα, αναλόγως το υπό εξέταση σύστημα και τις ανάγκες του, η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να «απαντήσει» αποτελεσματικά επιλύοντας μια σειρά ζητήματα. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε μείωση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, οι μπαταρίες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ισχύος στο σύστημα εντός μισαώρου και επομένως να αξιοποιηθούν για την εξομάλυνση της παραγωγής. Μπορούν, επίσης να λειτουργήσουν ως base load, όπως ανάφερε ο Σ. Καπέλλος.

Ένα δεύτερο που μπορούν να κάνουν οι μπαταρίες είναι όντας τοποθετημένες πίσω από τον μετρητή, να αποθηκεύεται η πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια και να αποδίδεται στο δίκτυο όταν τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν.

Μάλιστα σε σημεία του δικτύου όπου υπάρχει μεγάλη υπερφόρτωση οι μπαταρίες μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά τραβώντας την περίσσεια ενέργεια και εκχέοντας την στο δίκτυο σε άλλο χρόνο. Πρόκειται για την μέθοδο «Non wires alternative» και η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη και εφαρμοζόμενη στις ΗΠΑ, όπου αποφεύγοντας ιδιαίτερα κοστοβόρες επενδύσεις σε δίκτυα και λοιπές υποδομές, οι μπαταρίες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος. Πρόκειται για μια μέθοδο που αποβαίνει προς όφελος τόσο των προμηθευτών όσο και των καταναλωτών. 

Επιπρόσθετα, ανέφερε ο ίδιος, αποθήκευση θα επιτρέψει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων έργων ΑΠΕ, θα συμβάλει στην αποφόρτιση του δικτύου διανομής, θα διευκολύνει την ένταξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόσθεσε δε, πως πλέον το κόστος παραγωγής από ΑΠΕ, αθροιστικά με το κόστος αποθήκευσης είναι μικρότερο από το κόστος αγοράς στο δίκτυο.

"Να άρουμε τα εμπόδια"

Αναγνωρίζεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμο να υπάρξουν οι κατάλληλες αλλαγές και μηχανισμοί ευελιξίας ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα και με όρους ανταγωνισμού η ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα, πλευρά που επισημάνθηκε και από άλλους ομιλητές.

Προϋπόθεση ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα απαντάει σε συγκεκριμένες αδυναμίες και κενά που παρατηρούνται σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ομιλητής.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την πρόσφατη ρύθμιση για συστήματα αυτοπαραγωγής με αποθήκευση (υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382,ΦΕΚ 759Β/5.3.2019), έχουν επισημανθεί δύο σοβαρά προβλήματα από την πλευρά της αγοράς.

Το πρώτο αφορά το χαμηλό όριο των 30 kVA, όριο, όπως επισημάνθηκε, που αφήνει εκτός ρύθμισης τα περισσότερα εμπορικά συστήματα και κυρίως της Μέσης Τάσης. Το δεύτερο αφορά την απαγόρευση ανταλλαγής ενέργειας του συστήματος αποθήκευσης με το δίκτυο διανομής, κάτι που αποκλείει νέες καινοτόμες εφαρμογές των συστημάτων αποθήκευσης και οι οποίες προωθούνται κανονικά σε άλλες χώρες.

Αγορά και μηχανισμοί στήριξης

Η διαπίστωση περί ανάγκης θεσμοθέτησης μηχανισμών στήριξης έγκεινται στο γεγονός πως η ελληνική αγορά υπολείπεται ακόμη πολύ συνθηκών που προσιδιάζουν σε μια ώριμη αγορά. «Σε μια ώριμη αγορά, οι επιμέρους αγορές που προβλέπει το Target Model, σε συνδυασμό με κάποιο μηχανισμό επικουρικών υπηρεσιών και επάρκειας, θα ήταν αρκετές για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των έργων αποθήκευσης.

Σε μια αγορά όμως που βρίσκεται στα σπάργανα, θα πρέπει να εξεταστούν και μεταβατικά εργαλεία λειτουργικής ενίσχυσης των συστημάτων αποθήκευσης. Ανάλογη διαπίστωση μπορεί κανείς να κάνει και στην περίπτωση των PPAs, όπου και εκεί απαιτείται μια περίοδος ωρίμανσης.

Εντούτοις, ο κ. Καπέλλος σημείωνει πως το όποιο σύστημα ευελιξίας και σχήμα ενίσχυσης θα πρέπει να προσαρμόζεται καταλλήλως κάθε φορά λάμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς ώστε να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις στασιμότητας ή υπερθέρμανσης, φαινόμενα που έχει γνωρίσει στο παρελθόν η ελληνική αγορά ενέργειας.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα