Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα επιτυχημένο case study

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών συμπληρώνει φέτος 42 χρόνια παρουσίας στην αγορά ενέργειας.

Διαχρονικά, ο στόχος του ΣΕΕΠΕ, είναι να συμβάλει με αποφασιστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των Πετρελαιοειδών. 

Προτεραιότητα του ΣΕΕΠΕ, ήταν να προτείνει αλλά και να στηρίζει προτάσεις και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα υγιών επιχειρήσεων τόσο από τον κλάδο των πρατηριούχων όσο και από τον κλάδο εμπορίας.

Στα πλαίσια αυτά στήριξε στο παρελθόν αποφάσεις που εμφανώς ήταν εις βάρος των στενών κλαδικών του συμφερόντων, όπως η εξομοίωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια προσπάθεια που έκανε η Πολιτεία για τη αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο.

Η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα πέρασε μια τεράστια κρίση. Οι πωλήσεις και στα 3 προϊόντα μειώθηκαν συνολικά σχεδόν 50% μέσα σε μια δεκαετία. Μια μείωση που οφείλεται τόσο στην αδυναμία του καταναλωτή να καλύψει βασικές του ανάγκες λόγω της υπερφορολόγησης  και της ανεργίας, αλλά και λόγω της έλλειψης μεγάλων επενδύσεων είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών.

Οι σημερινές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας είναι σαφώς θετικότερες. Υπάρχει μια πλέον θετική ψυχολογία στη αγορά, ανεξάρτητα αν μέχρι σήμερα δεν έχει αποτυπωθεί και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σαφώς πιο φιλικό.

Όλα αυτά δημιουργούν βάσιμες ελπίδες ότι και οι συνθήκες στην αγορά καυσίμων θα βελτιωθούν. Συγχρόνως το ενεργειακό τοπίο μεταβάλλεται. Αλλάζουν και οι καταναλωτικές συνήθειες.

Οι εταιρίες εμπορίας καλούνται να προσαρμοσθούν στην νέα εποχή. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής, οφείλουν να επενδύσουν. Οι προκλήσεις συνεχίζουν να είναι σημαντικές όμως κάποια προβλήματα παραμένουν άλυτα.

 Η παραβατικότητα καυσίμων, ένα θέμα διαχρονικό, που απασχολεί και επηρεάζει με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, την ελληνική οικονομία, «το κοινωνικό σύνολο», αλλά και την αγορά καυσίμων. Υπάρχουν επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία σε μια περίοδο όπου υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά κενά, με απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, από διαφυγόντες δασμούς και φόρους, που κυμαίνονται πάνω από 300.000.000€ ετησίως.

Έχει επιπτώσεις στον  καταναλωτή, ο οποίος λόγω της πολύ υψηλής φορολογίας, καλείται να πληρώσει ένα πολύ ακριβό καύσιμο, συγχρόνως όμως καθημερινά εκτίθεται στον κίνδυνο, είτε της νοθείας που προκαλεί μεγάλη ζημιά στους κινητήρες, είτε των πειραγμένων αντλιών που παραδίδουν μικρότερες ποσότητες, από  εκείνες που πλήρωσε.

Επηρεάζονται πολύ αρνητικά οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, σε μια περίοδο όπου και λόγω των ενεργειακών αλλαγών, αλλά και λόγω της συμμόρφωσης στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτούνται από τις Εταιρίες Πετρελαιοειδών, πολύ μεγάλες επενδύσεις σε μια αγορά όμως όπου η παραβατικότητα δεν επιτρέπει ουσιαστικά, την ύπαρξη εσόδων.

Επηρεάζονται οι «υγιείς» επιχειρήσεις πρατηριούχων, που υποχρεώνονται να κλείσουν, αφού δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλο, αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και με την εμπειρία 15 ετών που εμπλέκομαι στην Διοίκηση του ΣΕΕΠΕ, εκτιμώ ότι ενδεχομένως στα παλαιότερα χρόνια, να μην υπήρχε η βούληση του Κράτους, να αντιμετωπίσει το ζήτημα. 

Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες, όπως:

  • Να ορισθεί ένας φορέας, όπως η ΑΑΔΕ, που θα έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου και ένα Στέλεχος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ως υπεύθυνος Συντονιστής/ Διαχειριστής του όλου προγράμματος (project manager).  
  • Συγχρόνως, προκειμένου να επιταχυνθούν οι χρόνοι και τα συστήματα εισροών- εκροών που έχουν εγκατασταθεί στα πρατήρια από το 2014 και πρόκειται να λειτουργήσουν εξ’ ολοκλήρου το 2022, όπως προβλέπει σήμερα η ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο να μελετηθεί η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΕΕΠΕ και προτείνει την παροχή τεχνογνωσίας στον επανασχεδιασμό του υπάρχοντος λογισμικού αλλά και την ενδεχόμενη ανάληψη όλου του σχεδιασμού, για την υλοποίηση ενός νέου λογισμικού, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει εντός του 2020.  

       Η παραβατικότητα επηρεάζει το σήμερα των εταιριών. Όμως ο ενεργειακός σχεδιασμός του 2020-2030 επηρεάζει το μέλλον τους. Και στο ΕΣΕΚ τα Καθεστώτα Επιβολής αποτελούν μια μεγάλη και ανησυχητική πρόκληση.

Τα καθεστώτα επιβολής προβλέπουν μια σειρά εξοντωτικών προστίμων που επιβάλλονται στις εταιρίες, στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν από τις εταιρίες μέτρα που οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

 Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, όπου το 2017 επιβλήθηκαν “καθεστώτα επιβολής” για τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών και αυτό, γιατί σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπως στην ηλεκτρική ενέργεια, όπου ο καταναλωτής δεσμεύεται με κάποιο συμβόλαιο παραμονής στην εταιρεία, στον κλάδο των καυσίμων, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο καταναλωτής μπορεί να προμηθεύεται βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης από όποια επιχείρηση επιθυμεί. Επομένως οι εταιρείες δεν μπορούν να προτείνουν στους πελάτες τους μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα την χρηματοδότηση της αλλαγής καυστήρα θέρμανσης, προσδοκώντας σε σημαντικά αποτελέσματα, ακριβώς επειδή εκείνοι δεν δεσμεύονται μαζί τους με κάποιο συμβόλαιο.

Ο ΣΕΕΠΕ, εν όψει της κατάρτισης του ΕΣΕΚ έχει κάνει μια σειρά προτάσεων για μείωση της κατανάλωσης που οδηγούν σε εξοικονομήσεις ενέργειας που συνολικά φθάνουν τω 1.350 ktoe.

Προτάσεις που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε άλλες χώρες, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

  •  Μείωση ορίων ταχύτητας (με διάθεση των προστίμων στο πράσινο ταμείο): εξοικονόμηση 55 ktoe
  • Πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης (365 ktoe)
  • Πράσινη συνεισφορά με κατανομή μέρους της φορολογίας των καυσίμων σε δράσεις εξοικονόμησης (450 ktoe)
  • Πράσινο ταμείο ενίσχυσης επενδύσεων εξοικονόμησης που θα συγκεντρώνει τους πόρους και θα κατευθύνει σε ανάλογες δράσεις (70 ktoe)
  • Πράσινοι διάδρομοι (συστήματα οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς σε λιμάνια διαμετακομιστικά κέντρα) με δυνατότητα μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης χρηστών (50 ktoe)
  • Συμβουλευτική επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (50 ktoe)
  • Εθελοντικές συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης (265 ktoe)
  • Ενεργειακό δίκτυο βιομηχανίας με εθελοντικές συμφωνίες (50 ktoe).

Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν στον Ενεργειακό σχεδιασμό 2017-2020. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το γεγονός ότι οι εταιρίες καταφέραν και ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις. Διότι τότε ο στόχος ήταν πολύ μικρότερος και τα μέτρα που υλοποίησαν ήταν κυρίως συμπεριφορικά. Σήμερα το βάρος πέφτει σε τεχνικά μέτρα.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα επιτυχημένο case study. Μπορούμε να σταματήσουμε να αναφερόμαστε στις καλές πρακτικές και να χτίζουμε τις δικές μας καλύτερες πρακτικές.

Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την θέληση, έχουμε την γνώση και την τεχνική. Κυρίως έχουμε την διάθεση. Ας τα συνδυάσουμε και ας τα εφαρμόσουμε, μαζί!

---------------------------

*Ο κ. Γιάννης Αληγιζάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα