Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει το έργο της ΡΑΕ στους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική απολογιστική του έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου 2019 (https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=50079), σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, τα εθνικά καθεστώτα στήριξης και τις πρακτικές των Κρατών Μελών σε σχέση με τους ενωσιακούς στόχους για τις ΑΠΕ, ξεχώρισε ως βέλτιστη πρακτική και υπόδειγμα διαφάνειας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού, τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ, που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας.

(δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς και αναλυτικά στοιχεία της ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Πλαίσιο 8 (σελ. 35)  που αναφέρεται στις πρακτικές των δημοπρασιών και το οποίο τιτλοφορείται «Η διαφάνεια στις δημοπρασίες προάγει τον ανταγωνισμό: η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας», προκρίνει το έργο που έχει πραγματοποιήσει η ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες των ΑΠΕ, ως βέλτιστη πρακτική, μεταξύ των αντίστοιχων των Κρατών Μελών δεδομένου ότι προάγει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στις ανταγωνιστικές διαδικασίες.  

Η αναγνώριση των προσπαθειών και του έργου της ΡΑΕ έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την απονομή Χρυσού Βραβείου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από κοινού με την εταιρία CosmoONE, στην εκδήλωση των Impact BITE Awards 2019, για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων ΑΠΕ. 

Η διαδικασία των ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ που έχει εφαρμόσει η ΡΑΕ από το έτος 2016, με βάση τα αναφερόμενα στο Νόμο 4414/2016, αποτελεί καινοτόμο διαδικασία, που έχει στόχο την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των ΑΠΕ, σύμφωνα με τις ενωσιακές επιταγές, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας και ιδιαίτερα το όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. 

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα ΑΠΕ έχουν οδηγήσει στην κατακύρωση μέχρι σήμερα έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 1,3GW, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης/κατασκευής. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες όπως έχουν σχεδιαστεί από τη ΡΑΕ είναι μία διαδικασία απλή στη χρήση, αξιόπιστη και απολύτως διαφανής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως "βέλτιστη πρακτική" και έχει καταστήσει τη ΡΑΕ πρωτοπόρο στον τομέα των διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Μπουλαξής, με αφορμή την αναφορά για τη ΡΑΕ στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δήλωσε τα εξής:

«Η αναγνώριση  των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που σχεδίασε και διεξαγάγει η ΡΑΕ σε συνεργασία με την CosmoOne, από το έτος 2016 ως πρότυπο διαφανούς και αποτελεσματικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, τόσο σε εθνικό όσο κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από  το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θεσμό υψηλότατου κύρους που λειτουργεί ως θεματοφύλακας των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης μεταξύ όλων των Κρατών-Μελών, αποτελεί ύψιστη τιμή για τον Ενεργειακό Ρυθμιστή της χώρας μας, αλλά και για την ίδια τη χώρα, στην οποία δίδεται ψήφος εμπιστοσύνης στον τομέα αυτόν και αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι για την ορθολογική οικοδόμηση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας μας. 

Το δε αποτέλεσμα απτό και διαυγές για τον Έλληνα καταναλωτή και την ελληνική οικονομία, καθώς, αφενός, επιτυγχάνεται ραγδαία πτώση των τιμών αγοράς της ενέργειας ΑΠΕ με μια αδιάβλητη διαδικασία και μειώνεται έτσι προοδευτικά η επιβάρυνση του καταναλωτή (ιδίως μέσω της προκύπτουσας μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ) κατά δεκάδες εκ. € ετησίως, αφετέρου, ενισχύεται ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, αφού καθίστανται πλέον ευθέως ανταγωνιστικές με τις συμβατικές τεχνολογίες και σε συνδυασμό με την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην οποία επίσης στοχεύει η ΡΑΕ, διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην αγορά στη βάση του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. 

Όπως καταδεικνύουν τα γεγονότα, η Ελλάδα έχει να επιδείξει ισχυρά δείγματα εκσυγχρονισμού, πρωτοπορίας και καινοτομίας σε θεσμικό επίπεδο, ιδίως στον κρίσιμο τομέα των ΑΠΕ, που είναι συνυφασμένος με το ενεργειακό μέλλον κάθε χώρας. Η θεσμική αυτή θωράκιση πραγματοποιείται σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς, βήμα – βήμα, οδηγώντας σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, χωρίς στρεβλώσεις και προστατευτισμούς και στην εμπέδωση διαφανών, αμερόληπτων και αντικειμενικών διαδικασιών προς όφελος της ενεργειακής αγοράς, της χώρας και των καταναλωτών της.

Για το επίτευγμα αυτό της Αρχής, το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, οφείλω να συγχαρώ τα στελέχη της ΡΑΕ και ιδίως την ειδική ομάδα εργασίας και τον συντονιστή της, και να εκφράσω την πεποίθηση, ότι η συστηματική, άοκνη και αθόρυβη προσπάθεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον που έχει επιδειχθεί από τον Ρυθμιστή σε πλήθος πρωτοβουλιών και δράσεων του ενεργειακού φάσματος, παρά τη δραματική υποστελέχωση και τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή, θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής. Στόχος είναι η ισχυροποίηση των θεμελίων της ενεργειακής αγοράς της χώρας μας, η οποία περνάει και μέσα από την εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών και όλης της ενεργειακής κοινότητας στον θεσμό του Ρυθμιστή.»

 

 

Συνοδευτικά αρχείαΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα