Skip to main content
Menu
English edition

Τι αποφάσισε η ΓΣ της Επίλεκτος

Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ, ενώ το 7ο θέμα (εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου) αποσύρθηκε και δεν εισήχθη προς συζήτηση και  λήψη απόφασης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2016, παρέστησαν 17 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 39.391.121 και με δικαιώματα ψήφου  39.391.121  εκπροσωπούντες το 76,11 %  του μετοχικού κεφαλαίου.  

Επί  όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό  76,11  %  του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 39.391.121, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 01.07.2015 – 30.06.2016, η από 30.10.2016 έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2015 έως 30.06.2016 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 39.391.121,  ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2015-30.06.2016.

3. Επιλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 39.391.121, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε  με τακτικό ελεγκτή τον κο Εμμανουήλ Μανουσάκη  και αναπληρωματική  την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2016 μέχρι 30.06.2017.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 39.391.121, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 39.391.121, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και   προεγκρίθηκαν  για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 39.391.121, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Χρήστος Κήττας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος.

7. ‘Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και με ομόφωνη έγκριση του συνόλου των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων και με δεδομένο ότι η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει την 04.12.2017 δυνάμενη κατά τον νόμο και το καταστατικό να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,  αποσύρθηκε το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν εισήχθη προς συζήτηση και  λήψη απόφασης.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα