Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

«Καλές αλλά λίγες» οι προτάσεις της ΡΑΕ για τη χονδρική ρεύματος

Προτάσεις που, εάν θεσμοθετηθούν, αναμένεται να άρουν υφιστάμενα κενά και να εξυγιάνουν τους κανόνες ανταγωνισμού στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, περιλαμβάνονται στο κείμενο που δημοσιοποίησε ήδη η ΡΑΕ ως αφετηρία της δεύτερης και τελικής φάσης της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτά όσον αφορά, κυρίως, τις θερμικές μονάδες. Αντίθετα, για τον έλεγχο και διαχείριση των υδροηλεκτρικών μονάδων, παρότι αναγνωρίζονται τα προβλήματα, οι προτάσεις της ΡΑΕ χαρακτηρίζονται από ατολμία.

Ειδικότερα, για το ελάχιστο όριο των προσφορών στον ΗΕΠ, η ΡΑΕ βασίζει τις προτάσεις της σε δύο αρχές: ότι οι προσφορές των μονάδων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες του πραγματικού ελάχιστου μεταβλητού κόστους τους και ότι σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο οι μονάδες θα πρέπει να ανακτούν από την αγορά τουλάχιστον το πλήρες μεταβλητό κόστος τους. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς με τους οποίους συνομίλησε το energypress, όσο κι αν οι αρχές αυτές θεωρούνται αυτονόητες για το δίκαιο του υγιούς ανταγωνισμού, έως τώρα δεν εφαρμόζονταν καθώς:

• το κόστος των εκπομπών (στην πλήρη μορφή του, ως κόστος ευκαιρίας) δεν λαμβάνονταν υπόψη, ενώ είναι πραγματικό

• για τις θερμικές μονάδες δηλώνονταν στον ΗΕΠ ως μεταβλητό κόστος μόνο αυτό που αντιστοιχεί στο καύσιμο

• πολλές μονάδες αμείβονταν τελικά μόνο στο κόστος καυσίμου και δεν κάλυπταν μεσοπρόθεσμα ούτε το πλήρες μεταβλητό τους κόστος (πολύ δε περισσότερο το κεφαλαιουχικό).

Αποδυνάμωση του market power ορισμένων μονάδων

Με τις προτάσεις της ΡΑΕ, στην περίπτωση που οι μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με τις εντολές του ΔΕΣΜΗΕ, ο μηχανισμός εγγύησης εσόδων για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους, μετατρέπεται σε μηχανισμό ελάχιστης αμοιβής σύμφωνα με τις προσφορές. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την αποδυνάμωση του market power που έχουν ορισμένες μονάδες, (μονάδες, κυρίως της ΔΕΗ, από εκείνες που χαρακτηρίζονται επιβεβλημένης λειτουργίας για λόγους ευστάθειας του συστήματος) τις οποίες ο ΔΕΣΜΗΕ εντάσσει συνεχώς στον ΗΕΠ λόγω θέσης στο ηλεκτρικό σύστημα (μπορεί να τίθεται άνω όριο στις προσφορές τους ή και να επιβάλλεται η συμβολαιοποίησή τους με τον ΔΕΣΜΗΕ). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο εξυγίανσης του ανταγωνισμού, τόσο γιατί οι μονάδες αυτές οδηγούν πολλές φορές όλη την αγορά σε αποκλίσεις, όσο και για να μην καταχρώνται ορισμένοι παραγωγοί τη θέση των μονάδων τους.

Αποκλίσεις

Η ΡΑΕ προτείνει επίσης μέτρα ώστε να γίνει πιο σαφές και περιοριστικό το πλαίσιο για τις αποκλίσεις των μονάδων παραγωγής από τις εντολές του ΔΕΣΜΗΕ (χρεώσεις μη συμμόρφωσης). Δεδομένων των καταγγελιών για τεράστιες αποκλίσεις της πραγματικής παραγωγής των μονάδων κατά το 2009, έναντι των προγραμμάτων του ΔΕΣΜΗΕ, θεωρείται ότι οι νέες διατάξεις σε συνδυασμό με την ισχύ της "5ης ημέρας αναφοράς", θα περιορίσουν τις δυνατότητες μεγάλων αποκλίσεων.

Υδροηλεκτρικά

Για τη διαχείριση των υδροηλεκτρικών μονάδων, θέμα για το οποίο υπάρχουν πολλές καταγγελίες τόσο για την ΔΕΗ όσο και για τον ΔΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ δεν προχωρά σε δραστικά μέτρα, αλλά προσπαθεί να περιορίσει τις δυνατότητες της ΔΕΗ για χειραγώγηση της αγοράς. Συγκεκριμένα αφήνει, μεν, τη διαχείριση των υδροηλεκτρικών στη ΔΕΗ, αλλά προσπαθεί να κάνει πιο αυστηρό τον έλεγχο των δηλώσεων που αυτή υποβάλλει και να περιορίσει τη συνεχή τροποποίηση των δηλώσεων αυτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ αναφερόμενη στη διαχείριση των υδροηλεκτρικών αναφέρει ότι "δεν πρέπει να δρα ως ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτημα των κατόχων άδειας παραγωγής έναντι των ανταγωνιστών τους" και αποδέχεται ουσιαστικά τις καταγγελίες για το 2009 λέγοντας ότι "η ΔΕΗ από το 2010 έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαφάνεια» και «οι Δηλώσεις Διαχείρισης που υποβάλλει η ΔΕΗ προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, πλέον, τα σχετικά πραγματικά στοιχεία χρήσης των υδάτων». Δηλώνει, δε, ότι θα επανέλθει με πρόσθετα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι προτάσεις της ΡΑΕ, θα πρέπει να συνδυαστούν άμεσα με σημαντικά μέτρα για την απαιτούμενη ενσωμάτωση του "τρίτου πακέτου" και συγκεκριμένα:

• την ενδυνάμωση της ΡΑΕ με πόρους και αρμοδιότητες ώστε να μπορεί πραγματικά να ελέγχει την αγορά και να παίρνει διορθωτικά μέτρα

• την πραγματική ανεξαρτητοποίηση και ενδυνάμωση του ΔΕΣΜΗΕ ώστε να λειτουργεί πραγματικά ως υπεύθυνος διαχειριστής της αγοράς και του συστήματος μεταφοράς

Θοδωρής Παναγούλης

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα