Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Γιατί τα βιορευστά που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ

Με βάση τη νομοθεσία, τα “βιορευστά” για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θέρμανσης-ψύξης δεν πρέπει να επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς δεν ταυτίζονται με τα “βιοκαύσιμα” τα οποία όντως επιβαρύνονται με τον σχετικό φόρο.

Με το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α'/30-03-2012) ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/30/ΕΚ για τα κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Στο άρθρο 15 του νόμου αυτού δίνονται οι εξής ορισμοί (που αντιστοιχούν στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/28):

“Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα”

“Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα”.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 334/2004 (ΦΕΚ 713 Β’/26.5.2005), “ως πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) νοούνται οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (Μ.Λ.Ο.) οι οποίοι παράγονται από φυτικές ή ζωικές λιπαρές πρώτες ύλες, οι οποίοι είναι ποιότητας ντίζελ και χρησιμοποιούνται ως βιοκαύσιμο”.

Το άρθρο 1 του Ν.3828/2010 (ΦΕΚ 31/Α'/25.2.2010) που αφορά στον Ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων αναφέρει ως κατηγορίες οι οποίες υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τις εξής:

“κστ) Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω Ι περίπτωσης στ') με Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 3824 90 99 και ποσό φόρου 330 € ανά 1.000 λίτρα”.

Ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή, το ίδιο άρθρο ανέφερε παλαιότερα μόνο την εξής κατηγορία που επιβαρυνόταν με ΕΦΚ:

“δ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27101941 και ποσό φόρου 170 € ανά 1.000 λίτρα”.

Λίγες μέρες μετά, ένας νέος νόμος, ο Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’/15.3.2010), άρθρο 15,  κατήργησε τη σχετική κατηγορία που αφορούσε την ηλεκτροπαραγωγή.

Με το άρθρο 60 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α', 27.5.2016), αυξήθηκε ο ΕΦΚ σε 410 € ανά 1.000 λίτρα για την εξής κατηγορία: “κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ)” (με Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 3824 90 99).

Ακόμη και για τα ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, σύμφωνα με το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων εντός μίας εγκατάστασης παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου, εάν η κατανάλωση συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης. Όταν η κατανάλωση γίνεται για λόγους άσχετους προς την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την προώθηση οχημάτων, αυτό θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του N.2960/2001.

Περαιτέρω, με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα στα κράτη μέλη “…να θεωρήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών προϊόντων που δεν παράγονται μέσα στην εγκατάσταση και την κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας εντός μιας εγκατάστασης παραγωγής καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως μη γενεσιουργούς αιτίες επιβολής φόρου”.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Ν.2960/2001, ΦΕΚ 265 Α’/02.11.2001) “τα ενεργειακά προϊόντα, πλην εκείνων για τα οποία καθορίζεται Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον παρόντα Κώδικα, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, φορολογούνται, αναλόγως της χρήσης, με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης”.

Επίσης, “κάθε προϊόν, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου κινητήρων, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων”, ενώ “κάθε υδρογονάνθρακας, εκτός της τύρφης, ο οποίος δεν αναφέρεται στο άρθρο 72 του παρόντα Κώδικα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου ενεργειακού προϊόντος της παραπάνω παραγράφου 1”.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων, “ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια”, ενώ “ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους”.

Πιθανή παρερμηνεία μπορεί να προκύψει από την πρόβλεψη του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α’/20.04.2005) ο οποίος προβλέπει ΕΦΚ για την κατηγορία “άλλα ελαφρά έλαια”, με Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27101190. Σύμφωνα όμως με το “Εναρμονισμένο Σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων” (ΕΣ) του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΣΤΣ), ο εν λόγω κωδικός αφορά “ορυκτά λάδια” και όχι λάδια φυτικής προέλευσης, δηλαδή βιορευστά.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι τα βιορευστά που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΝ υπόκεινται σε ΕΦΚ.

* Ο Στέλιος Ψωμάς είναι σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και ΠεριβάλλοντοςΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα