Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Το ΕΣΕΚ και 3 κομβικές παρεμβάσεις βάζει ο Σταθάκης στο «σακούλι» του κυβερνητικού έργου για τις ΑΠΕ

Γιάννα Παπαδημητρίου

Τον απολογισμό των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας παρουσιάζει ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Γ. Σταθάκης εστιάζει σε τρεις πρωτοβουλίες (νέο θεσμικό πλαίσιο, ενεργειακές κοινότητες και επεξεργασία νέου Ειδικού Χωροταξικού) και υπογραμμίζει ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με χρονικό ορίζοντα το 2030, αποτελεί ένα «σαφή οδικό χάρτη που αποτυπώνει τον τρόπο και θέτει τις προτεραιότητες της ενεργειακής μετάβασης».

Αναφερόμενος σε επιμέρους στόχους που θέτει το ΕΣΕΚ, ο Γ. Σταθάκης επισημαίνει ότι «το ΕΣΕΚ προβλέπει:

-Κατά 63% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, για τους τομείς εντός συστήματος εμπορίας ρύπων – ETS και για τους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών μείωση τάξεως 31%.

-Αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος της χώρας μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ΕΣΕΚ προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή πάνω από 55% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού».

Σε αυτή τη βάση, καταλήγει ότι «σημαντικό μερίδιο της παραγωγής ενέργειας που μέχρι σήμερα προερχόταν από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα αντικατασταθεί σταδιακά από καθαρές μορφές ενέργειας».

Ως προς τις τρεις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο Γ. Σταθάκης αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ

«Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία ενός στιβαρού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε. με τη θεσμοθέτηση του νόμου 4414/2016, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το σύστημα εγγυημένων τιμών για τους παραγωγούς Α.Π.Ε. αντικαταστάθηκε με διαγωνιστικές διαδικασίες, με συνέπεια οι τιμές των αιολικών και των φωτοβολταϊκών να έχουν πλέον προσεγγίσει τις τιμές των συμβατικών καυσίμων. Αντιμετώπισε παράλληλα, τις στρεβλώσεις που δημιούργησε το προηγούμενο πλαίσιο στήριξης των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα».

Ενεργειακές Κοινότητες

«Προχώρησε ακόμη, στη θεσμοθέτηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Πρόκειται για έναν νόμο-τομή, μία θεσμική καινοτομία της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών καθώς και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα νέο υποκείμενο, στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού, της συμμετοχικότητας και των συνεργειών στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας ξεκάθαρα το πολιτικό στίγμα της παρούσας κυβέρνησης».

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

«Το ΥΠΕΝ προωθεί πρωτοβουλία αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με σκοπό να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική επίπτωση στο σύνολο των έργων Α.Π.Ε. σε μια περιοχή, και όχι μεμονωμένα κάθε έργου κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού και την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκηρύχτηκε και είμαστε στη φάση ανοίγματος των προσφορών και επιλογής αναδόχου. Με το βλέμμα στο μέλλον, η παραπάνω πρωτοβουλία αποκτά ειδικό βάρος, καθώς σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας και το μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ΑΠΕ θα έχουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας».

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα