Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αλλάζει ο τρόπος μέτρησης της ενεργειακής χρήσης και των εκπομπών CO2 με την νέα βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Έρευνας της ΕΕ

Μιχάλης Μαστοράκης

Τι ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τι ποσοστό από ορυκτά καύσιμα; Τι τάσεις διαμορφώνονται και επικρατούν στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες;

Το Ινστιτούτο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινίασε μια νέα online βάση εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων υπολογισμού των περιβαλλοντικών δεικτών (on-line World Input-Output Database (WIOD) environmental accounts) που βοηθάει στο να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα και άλλα παρόμοια, αξιοποιώντας δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή χρήση σε νοικοκυριά και βιομηχανίες σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ, επίσης, σε μετρήσιμο μέγεθος αποτυπώνονται οι εκπομπές CO2 των χωρών αυτών για την περίοδο 2000-2016.

Καλύπτοντας τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15 επιπλέον μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία και άλλες, η βάση δεδομένων του JRC δύναται να αποτυπώσει τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνονται στη χρήση ενέργειας των κατοίκων των χωρών αυτών μέχρι το 2016.

Η "ταυτότητα" της ενέργειας που χρησιμοποιούμε

Μεταξύ άλλων στοιχείων για την ενεργειακή χρήση, ενδιαφέρον έχει να σημειώσουμε το στοιχείο που αφορά την προέλευση της καταναλισκόμενης ενέργειας για το 2016, καθώς κάτι τέτοιο σκιαγραφεί μια τάση του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Με βάση, λοιπόν τις μετρήσεις, προκύπτει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για το 2016, καθώς και η εξέλιξη του δείκτη το διάστημα 2000-2016 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα με τα νούμερα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φαίνεται πως το μίγμα ενεργειακής χρήσης προσομοιάζει στους παγκόσμιους δείκτες. Σε αντίθεση με την παγκόσμια εικόνα, στο διάστημα 2000-2016, η ενεργειακή χρήση έχει μειωθεί περίπου 6%, με τον άνθρακα, αργό πετρέλαιο και οπτάνθρακα να έχουν μειωθεί κατά 16%, ενώ έχει αυξηθεί η χρήση ενέργειας από ΑΠΕ σε ποσοστό 90%.

Στην περίπτωση των εκπομπών CO2, αυτές αυξήθηκαν κατά 43% παγκοσμίως στην υπό εξέταση περίοδο, 2000-2016. Βάσει των μετρήσεων, η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά κύριο λόγο από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως Κίνα, Ινδία, Ινδονησία και Τουρκία. Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ιταλία, Πορτογαλία και Βέλγιο.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι βιομηχανίες προμήθειας με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό εκπέμπουν το 30% των συνολικών εκπομπών CO2 στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, με τα νοικοκυριά να ακολουθούν με ποσοστό 21% επί των συνολικών εκπομπών.  

Που έγκειται η πρωτοτυπία της νέας βάσης δεδομένων του Joint Research Centre;

Βασικά, η διαφορά εν συγκρίσει με τις παραδοσιάκες στατιστικές για δεδομένα ενέργειας (χρήση ενέργειας) και εκπομπών, έγκειται στο γεγονός πως η καταγραφή των δεδομένων γίνεται με τρόπο ώστε η χρήση ενέργειας και οι εκπομπές να κατανέμονται με κριτήριο την χώρα διαμονής του χρήστη-εκπομπού και όχι τη χώρα στην οποία λαμβάνει χώρα είτε αφορά την χρήση – κατανάλωση ενέργειας είτε την έκλυση εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Για παράδειγμα, η χρήση ενέργειας και οι εκπομπές που παράγουν οι Γερμανοί, γεμίζοντας τα αυτοκίνητά τους στο Λουξεμβούργο ή αντίστοιχα τα Δανέζικα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα από την Φινλανδία και την Σουηδία, κατανέμονται με κριτήριο την γεωγραφία και όχι τον χρήστη και επομένως καταμετρούνται σε Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Σουηδία, αντίστοιχα. 

Σε αυτή την βάση δεδομένων, γίνεται αντίστροφα και με απλά λόγια στα παραπάνω παραδείγματα αυτοί που «επιβαρύνονται» είναι η Γερμανία και η Δανία αντίστοιχα.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα βάση δεδομένων του JRC συμπληρώνει τις παραδοσιακές ενεργειακές στατιστικές, τα ισοζύγια και τους παράγωγους δείκτες, όπως εκείνοι που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC) ή τη βάση δεδομένων εκπομπών για την παγκόσμια ατμοσφαιρική έρευνα (EDGAR).

Οι βάσεις δεδομένων της UNFCC και του EDGAR αποτελούν τις κύριες πηγές αναφοράς για τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και εξυπηρετούν τις χώρες στο να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τους στόχους ενέργειας και εκπομπών.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα