Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αδιαφάνεια και ασάφειες στη διαδικασία σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης για αγροτικά φωτοβολταϊκά διαπιστώνει η ΡΑΕ

Γιάννα Παπαδημητρίου

Η διαδικασία που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύναψη των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς αγροτών παραγωγών τέθηκε πρόσφατα εκ νέου στο μικροσκόπιο της ΡΑΕ.

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, η ΡΑΕ εξέτασε τους όρους των συμβάσεων, το περιεχόμενο και η εφαρμογή των οποίων επηρεάζει την διαδικασία πρόσβασης των παραγωγών στο δίκτυο, καθώς και την εξασφάλιση του δικαιώματος υποβολής έγκυρου αιτήματος για σύναψη των Συμβάσεων Πώλησης.

Εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, η ΡΑΕ διαπιστώνει αντιφάσεις και ασάφειες στους όρους των Προσφορών Όρων Σύνδεσης και των Συμβάσεων Σύνδεσης, καθώς και τη μη τήρηση διαφανούς διαδικασίας ως προς τη διατύπωση με σαφήνεια των συμβατικών όρων, ώστε αντισυμβαλλόμενοι να μπορούν να γνωρίζουν τα συμβατικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία που υπέβαλαν στη ΡΑΕ το Μάρτιο του 2017 έξι κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 99,90kW έκαστος στις Περιοχές Βέροιας και Έδεσσας της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. Οι καταγγέλλοντες ζητούσαν από τη ΡΑΕ να διερευνήσει τη διαδικασία χορήγησης όρων σύνδεσης των φ/β σταθμών και σύναψης των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης και Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στην καταγγελία τους, οι έξι παραγωγοί έθεταν προς διερεύνηση ερωτήματα τα οποία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τόσο στη διαδικασία χορήγησης των Προσφορών Όρων Σύνδεσης (καταγγέλλοντας ότι πέρασαν 14 ολόκληροι μήνες για να τους αποσταλούν οι όροι όρους σύνδεσης) όσο και στο περιεχόμενο των Όρων, και ιδίως σε ό,τι αφορά το κόστος σύνδεσης, καθώς και στη διαδικασία υπογραφής των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης συμπεριλαμβανομένης της θέσης αυτών σε ισχύ.

Σύμφωνα με την καταγγελία η όλη διαδικασία διενεργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι παραγωγοί να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν το χρόνο ενεργοποίησης των Συμβάσεων καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους που απορρέουν από αυτές, όπως η καταβολή του κόστους σύνδεσης και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για υπογραφή Σύμβασης Πώλησης.

Η ΡΑΕ εξέτασε την υπόθεση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και κατέληξε σε απόφαση, εναντίον της οποίας ο ΔΕΔΔΗΕ έκανε αίτηση αναθεώρησης. Η Αρχή εξέτασε την αίτηση του ΔΕΔΔΗΕ και κατέληξε, πλέον, σε οριστική απόφαση, η οποία και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Στην οριστική της απόφαση, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η ρυθμιστική υποχρέωση του Διαχειριστή για παροχή πρόσβασης στο δίκτυο με τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο διέπει όλο το φάσμα των ανωτέρω ενεργειών.

Υπογραμμίζει, δε, ότι οι όροι των Συμβάσεων Σύνδεσης πρέπει να διατυπώνονται από τον Διαχειριστή με απόλυτη σαφήνεια τόσο ως προς το περιεχόμενο τους όσο κι ως προς το χρόνο θέσης αυτών σε ισχύ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της σύμβασης και κατά συνέπεια η πρόσβαση των παραγωγών στο δίκτυο.

Στην καταγγελθείσα περίπτωση, όμως, η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι οι όροι των Προσφορών Σύνδεσης σε συνδυασμό με τους όρους των σχετικών Συμβάσεων Σύνδεσης δημιούργησαν ασάφεια ως προς το (τελικό) κόστος των έργων σύνδεσης και τον χρόνο καταβολής αυτού, καθώς και ως προς το χρόνο θέσης των εν λόγω Συμβάσεων σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ τονίζει ότι οι καταγγέλλοντες παραγωγοί, οι οποίοι είχαν υπογράψει πρόωρα τις Συμβάσεις Σύνδεσης, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν με την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης και την καταβολή του κόστους που αναφερόταν στις σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης οι εν λόγω Συμβάσεις τέθηκαν σε ισχύ.

Η ΡΑΕ, λοιπόν, διαπιστώνει αντιφάσεις και ασάφεια στους σχετικούς όρους των Προσφορών Όρων Σύνδεσης και των Συμβάσεων Σύνδεσης και επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της αρχικής της απόφασης, σύμφωνα με το οποίο δεν τηρήθηκε μία διαφανής διαδικασία, η οποία πρωτίστως αφορά στη διατύπωση σαφών συμβατικών όρων, βάσει των οποίων οι αντισυμβαλλόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, θα έπρεπε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από την εν λόγω Σύμβαση.

Το «κλείδωμα» της τιμής της αποζημίωσης αφορά ώριμα έργα

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ είναι η ερμηνεία που δίνει στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 σύμφωνα με την οποία η Σύμβαση Σύνδεσης αποτελεί προαπαιτούμενο για τη υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, ο σκοπός της διάταξης αυτής έγκειται στο να διασφαλίζεται ότι οι Συμβάσεις Πώλησης που καταρτίζονταν και κατά συνέπεια «κλείδωναν» την τιμή αποζημίωσης, αφορούσαν σε «ώριμα έργα», ήτοι έργα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης των Συμβάσεων Σύνδεσης και ως εκ τούτου έργα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την κατασκευή και την εγκατάσταση των φ/β σταθμών.

Επομένως, σε αυτή τη βάση, η ΡΑΕ θεωρεί αυτονόητο ότι Συμβάσεις Σύνδεσης «ανενεργές» ή υπό αίρεση δεν μπορούν θεωρηθούν ασφαλές κριτήριο για την ανάπτυξη των φ/β σταθμών και συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την έγκυρη υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα