Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Sunlight: Στις 28/5 η ΓΣ για τη διάθεση των κερδών

O μοναδικός μέτοχος της Sunlight, ήτοι η εταιρεία «OLYMPIA GROUP LTD», θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

Θέμα 6ο: Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει - Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-18, 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 7ο: Παροχή έγκρισης συναφθεισών εντός της χρήσεως του 2018 συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 9ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 10ο: Διάφορες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντοςΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα