Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στην πράξη θα φανεί αν θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Δημοσιεύτηκε  η υπ’ αριθμ. 174842/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1969/1.6.2018) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε για πρώτη φορά ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώθηκε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου, η οποία τελεί υπό καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης από την 1.1.2018 καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας προμήθειας φυσικού αερίου παράλληλα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών (ΦΕΚ Β΄ 464/19.4.2010) και τον Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Με τον Κώδικα Προμήθειας ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών και Πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, για τους Προμηθευτές προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της εχεμύθειας, της δημοσιοποίησης στοιχείων δραστηριότητας και τιμολογίων προμήθειας και κοινοποίησής τους στη ΡΑΕ εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη θέση τους σε ισχύ. Τα τιμολόγια του Προμηθευτή πρέπει να διέπονται από τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών.

Στο άρθρο 12 προβλέπονται τα κατ’ ελάχιστο τυποποιημένα έγγραφα που πρέπει ο Προμηθευτής να διαθέτει δωρεάν στα σημεία εξυπηρέτησης Πελατών και μέσω της ιστοσελίδας του.

Εντός τριμήνου, μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού έτους, υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Προμηθευτή έκθεση δραστηριότητας, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 13.

Στο Τμήμα ΙΙΙ του Κώδικα και ειδικότερα στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται η προσυμβατική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ενόψει της σύναψης της σύμβασης και η οποία προβλέπει την υποβολή αίτησης προσφοράς προμήθειας από τον Πελάτη και την προσφορά προμήθειας προς τον Πελάτη σύμφωνα με τον καθορισμένο εκεί τύπο.

Στο κεφάλαιο 2 και στο άρθρο 18 περιγράφεται το περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η Σύμβαση Προμήθειας, η οποία καταρτίζεται υποχρεωτικά εγγράφως, η διάρκειά της και ο τρόπος καταγγελίας και λύσης της. Επίσης προβλέπεται η ακυρότητα όρων της σύμβασης που αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα.

Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους οικιακούς πελάτες (αρ. 24 επ.) και κυρίως η υποχρέωση του Προμηθευτή να διαθέτει Έντυπο Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου, με το οποίο τους ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδίου ή τρίτων καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες. Επίσης, προβλέπονται ειδικότεροι όροι, ως προς τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας, ως προς την τροποποίησή της  καθώς και ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης και καταγγελία - λύσης της. Τέλος, ο Προμηθευτής (αρ. 32) πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και πόρους για τη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων των Πελατών του καταρτίζοντας «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων Καταναλωτών».

Στον Κώδικα περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους Ευάλωτους Πελάτες (αρ. 35), οι οποίοι όμως χαρακτηρίζονται ως Ευάλωτοι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ άρθρο 52 του Ν. 4001/2011.

Με τον Κώδικα ρυθμίζονται επίσης θέματα τιμολόγησης καθώς και το περιεχόμενο του Λογαριασμού Κατανάλωσης, ο τρόπος διόρθωσης, εξόφλησης και αμφισβήτησης του.

Ειδική αναφορά γίνεται στη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή και σύμφωνα με ποιες προϋποθέσεις αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί (εξόφληση, διακανονισμός ή αναδοχή των οφειλών του Πελάτη από τον νέο Προμηθευτή).

Τέλος, περιλαμβάνεται Παράρτημα Ι με τις «Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη», στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος και το περιεχόμενο των διαφημιστικών και των εμπορικών πρακτικών των οποίων δύναται να μετέρχεται ο Προμηθευτής, Παράρτημα ΙΙ για τις «Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Φυσικού Αερίου» σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καταρτίζονται και διαμορφώνονται τα τιμολόγια προμήθεια και Παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τις «Αρχές Διαχείρισης Αιτημάτων των Πελατών».

Τίθεται στους Προμηθευτές (αρ. 45 παρ. 1) προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, να προσαρμόσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις τους κατά τρόπο που να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του.

Μένει να δούμε στην πράξη την εφαρμογή του παραπάνω κειμένου, τον έλεγχό του από τα αρμόδια όργανα και κατά πόσο θα λειτουργήσει προς όφελος του ανταγωνισμού και του τελικού καταναλωτή σε μια αγορά που έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της.

------------------

*Ο κ. Γιώργος Λάγαρης είναι Δικηγόρος και πρώην Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα