Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στη δημοσιότητα η απόφαση της ΡΑΕ για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, τον ΑΔΜΗΕ και την Euroasia

Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της ΡΑΕ για την τροποποίηση, συμπλήρωση και εξειδίκευση όρων των Αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 816/2018 και 838/2018 σχετικά με την υλοποίηση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης.

Αναλυτικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1.(β) Μετοχική σύνθεση:

Μέτοχος της υπό σύσταση εταιρείας θα είναι, κατά τη σύστασή της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Κατόπιν της συστάσεως της εταιρείας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν έως σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), σε τρίτα πρόσωπα, ως εξής: 

αα) Εκ του ανωτέρω ποσοστού αναγνωρίζεται στην Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική αυτής δικαίωμα κατά προτεραιότητα αγοράς μετοχών στην ονομαστική τους αξία σε ποσοστό τριάντα εννέα τοις εκατό (39%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συσταθεί κατά τα ανωτέρω. Η Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική αυτής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα κατά προτεραιότητα αγοράς των μετοχών αυτών έως τις 31.12.2018. Βάση συζήτησης για τη συνεργασία των δυο μερών αποτελεί το πιο πρόσφατο κείμενο συμφωνίας μετόχων (SHA) το οποίο έχει προτείνει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Euroasia Interconnector Ltd. στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαβουλεύσεων. 

ββ) Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος αγοράς από την Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική αυτής, το υπολειπόμενο ποσοστό 10% των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού δύνανται να διατεθεί, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρικής αυτής σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση μη άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος αγοράς από την Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική αυτής, το σύνολο ή μέρος του υπολειπόμενου ποσοστού 49 % των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού δύναται να διατεθεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε τρίτα μέρη, με προτεραιότητα σε πιστοποιημένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαγωνισμό του οποίου η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 10 δημοσιεύεται εντός δύο (2) μηνών από το πέρας του χρονικού διαστήματος άσκησης του ως άνω δικαιώματος απόκτησης μετοχών κατά προτεραιότητα, από την Euroasia Interconnector Ltd. ή από θυγατρική της, και οι όροι του οποίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση τα τεύχη του διαγωνισμού το αργότερο ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού ή μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτα πρόσωπα για συμμετοχή στην εταιρεία, οι υπολειπόμενες μετοχές παραμένουν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%). 

Οι συμμετέχοντες – μέτοχοι της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συσταθεί θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους, είτε απευθείας είτε μέσω θυγατρικών τους εταιρειών, στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (τήρηση προϋποθέσεων διαχωρισμού), ενώ αποκλείεται η συμμετοχή στην εταιρεία εταιρειών με συμφέροντα αντίθετα στην υλοποίηση ή τη λειτουργία του έργου. 

2. Τη συμπλήρωση, εξειδίκευση και τροποποίηση, κατά περίπτωση, των ακόλουθων όρων «Α», «Β», «Ζ» και «Η» της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 838/2018, ως εξής: 

Α. Nα διαθέσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον πληρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ της παρούσας, κατά προτεραιότητα στην Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική αυτής μετοχές στην ονομαστική τους αξία σε ποσοστό τριάντα εννέα τοις εκατό (39%) του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα ανωτέρω συσταθείσας ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.». Ως βάση για τη συζήτηση για τη συνεργασία των δυο μερών αποτελεί το πιο πρόσφατο κείμενο συμφωνίας μετόχων (SHA) το οποίο έχει προτείνει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Euroasia Interconnector Ltd στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαβουλεύσεων (Σχετ. 15)

Β. Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος αγοράς από την Euroasia Interconnector Ltd. ή από θυγατρική αυτής μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 39% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ειδικού σκοπού, οι υπολειπόμενες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ειδικού σκοπού, δύνανται να διατεθούν σε τρίτα μέρη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μετόχων, ήτοι της 11 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρικής της, η οποία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως την 01.02.2019, με διαγωνισμό και οι όροι του οποίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση που η Euroasia Interconnector Ltd. ή θυγατρική της επιλέξει να μην ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα κατά προτεραιότητα αγοράς μετοχών σε ποσοστό 39% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ειδικού σκοπού, οι υπολειπόμενες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ειδικού σκοπού δύνανται να διατεθούν, εν μέρη ή συνολικά, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά προτεραιότητα σε πιστοποιημένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαγωνισμό του οποίου η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εντός δύο (2) μηνών από το πέρας του χρονικού διαστήματος άσκησης του ως άνω δικαιώματος απόκτησης μετοχών κατά προτεραιότητα, από την Euroasia Interconnector Ltd. ή από θυγατρική της, και οι όροι του οποίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση τα τεύχη του διαγωνισμού το αργότερο ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού ή μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτα πρόσωπα για συμμετοχή στην εταιρεία, οι υπολειπόμενες μετοχές παραμένουν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%). 

Ζ. Δεδομένου ότι η υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής με βάση την παρούσα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού και της έγκρισης του συνολικού έργου ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), η εταιρεία ειδικού σκοπού αξιοποιεί τις μελέτες που έχει ήδη διενεργήσει ο φορέας υλοποίησης Euroasia Interconnector Ltd με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για την υλοποίηση του έργου, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού. Προς τούτο, η Euroasia Interconnector Ltd και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα συνδράμουν με κάθε μέσο στην προώθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, παραδίδοντας, μεταξύ άλλων, στην εταιρεία ειδικού σκοπού τις σχετικές μελέτες και εγκρίσεις που αφορούν στο τμήμα Κρήτη – Αττική, καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνονται αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η προσήκουσα και ταχεία αδειοδότηση του έργου, καθώς και η διαλειτουργικότητα του συνολικού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος. Η Euroasia Interconnector Ltd. δύναται να συμπεριλάβει το κόστος εκπόνησης των μελετών που θα διαθέσει στο αντίτιμο που θα καταβάλει για την αγορά μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού κατά τα προβλεπόμενα στον όρο Α της παρούσας. Η εταιρεία δεν δύναται να διαθέσει τις εν λόγω μελέτες αποκομίζοντας όφελος μεγαλύτερο από το κόστος εκπόνησής τους, λαμβανομένων υπόψη και των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CEF). 

Η. Πριν από τη διενέργεια της προκήρυξης για την κατασκευή τμήματος ή του συνόλου του έργου διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η εταιρεία ειδικού σκοπού με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ.» θα 12 υποβάλλει στη ΡΑΕ τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, έχοντας εξασφαλίσει κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους Διαχειριστές και Φορείς Κατασκευής και Χρηματοδότησης ή τους Φορείς Υλοποίησης εφόσον δεν έχει ορισθεί διακριτός φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποτμημάτων του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector» και των εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα οποία θα διασυνδεθεί. 

Προς διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ανωτέρω υποτμημάτων θα συσταθεί έως τις 15.01.2019, δυνάμει κοινής απόφασης των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας (ΡΑΕ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ), πενταμελής Τεχνική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των φορέων υλοποίησης των έργων 3.10.3 και 3.10.2, καθώς και των αρμόδιων διαχειριστών των εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου. Κριτήριο για τον ορισμό των μελών που εκπροσωπούν τους ανωτέρω θα αποτελέσει ιδίως η εξειδικευμένη εμπειρία σε κατασκευή υποβρύχιων συστημάτων ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος και υψηλής τάσης (HVDC) καθώς και η εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μετατροπέων πολυτερματικών συστημάτων HVDC. Ο επικεφαλής – πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου, θα επιλεγεί από τον ENTSO-E κατόπιν διαβουλεύσεως και ομοφωνίας μεταξύ των ΡΑΕ, ΡΑΕΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάσει κριτηρίων επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, ιδίως στα εν λόγω συστήματα. 

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής που θα συσταθεί κατά τα ανωτέρω συνίστανται στον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων του PCI «EuroAsia Interconnector», στη μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές για τα τεύχη προκήρυξης που θα καταρτίσουν οι φορείς κατασκευής και χρηματοδότησης ή οι φορείς υλοποίησης εφόσον δεν έχει ορισθεί διακριτός φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης των τμημάτων του PCI, και στην αντιμετώπιση κάθε τεχνικού ζητήματος που αφορά στη διαλειτουργικότητα κατά την κατασκευή των τμημάτων του ανωτέρω PCI. 

Η Τεχνική Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει έως τις 15.02.2019 το έργο της, με την υποβολή τελικού πορίσματος αναφορικά με τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων του PCI «EuroAsia Interconnector» και τη μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές για τα τεύχη προκήρυξης που θα καταρτίσουν οι φορείς κατασκευής και χρηματοδότησης ή οι φορείς υλοποίησης εφόσον δεν έχει ορισθεί διακριτός φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης των τμημάτων του PCI. Στην ανωτέρω προθεσμία δύναται να δοθεί παράταση κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τεχνικής Επιτροπής. 

Εάν προκύψει αδυναμία σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής των πορισμάτων της επιτροπής, η διαδικασία προκήρυξης του έργου 3.10.3 συνεχίζεται, αφού υποβληθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου στη ΡΑΕ κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα