Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο – Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Μια κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία αφορά τον τομέα έργων ενέργειας & Συμπαραγωγής με Φυσικό αέριο και ειδικότερα την εγκατάσταση των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) με καύση Φυσικού Αερίου σε καλλιέργειες θερμοκηπίων με υδροπονία και σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πώληση της στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την εκμετάλλευση της θερμότητας στο Υδροπονικό Θερμοκήπιο για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους.

ΟΡΙΣΜΟΣ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

«Σ.Η.Θ.Υ.Α. είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) και χρήσιμης θερμικής/ψυκτικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας».

Σε Κράτη όπως η Ολλανδία, οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. λειτουργούν πάνω από 15 έτη. Οι επιχειρήσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α. με φυσικό αέριο και υδροπονικές καλλιέργειες είναι χωροθετημένες σε όλη την επικράτεια της χώρας, ενώ η παραγόμενη ενέργεια και η Υδροπονική Παραγωγή αποτελούν το 20% και πλέον του ΑΕΠ της χώρας.

Δυνατά σημεία της επένδυσης

 • Είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και εμφανίζει ασφαλή και σταθερά εισοδήματα από σημαντικά υψηλές αποδόσεις, τόσο από την πώληση του παραγόμενου ρεύματος στο δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) όσο και από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων του υδροπονικού θερμοκηπίου που είναι το Συνοδό έργο.
 • Είναι ασφαλής, αφού το ίδιο το Επενδυτικό έργο (μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο και Υδροπονική καλλιέργεια) έχει τη δυνατότητα, από τη λειτουργία του και μόνον, να αποπληρώσει τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Είναι δυναμική, με σταθερή κερδοφορία από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΔΔΗΕ, και με σαφείς προοπτικές κερδοφορίας δεδομένων και των θετικών προοπτικών στην τιμολόγηση και διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου εν γένει, αλλά και της πρωτογενούς παραγωγής, σε χώρα που ωφελείται του παράγοντα της ηλιοφάνειας και του ιδιαίτερα καλού κλίματος.
 • Ωφελείται χρηματοδότησης η οποία πραγματοποιείται

α) σε μεγάλο ποσοστό και έως 50% από κεφάλαια μέσω του Νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016
β) με χαμηλότοκο τραπεζικό δανεισμό, για το υπολειπόμενο του έργου ποσό.

Σ.Η.Θ.Υ.Α.  & Υδροπονία

 • Η εγκατάσταση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και η εφαρμογή της τεχνολογίας της σε θερμοκήπια συνδυάζεται με την παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης, καθώς επίσης και του καθαρού διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο προκύπτει από την ατελή καύση του Φυσικού Αερίου και τον καθαρισμό των καυσαερίων μέσω ειδικών καταλυτών και διοχετεύεται μέσα στο θερμοκήπιο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των φυτών και στην αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Στους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. , οι γεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια των μηχανών, μέσου εναλλακτών, διοχετεύεται στο θερμοκήπιο.

 

\Users\User\Documents\Tetris\Tetris_Διαφήμιση\Παρουσιάσεις\ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΣΗΘΥΑ_ENERGY PRESS\44.JPG\Users\User\Documents\Tetris\Tetris_Διαφήμιση\Παρουσιάσεις\ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΣΗΘΥΑ_ENERGY PRESS\hydroponic-cultivation-of-tomatoes-in-greenhouse_v1ljoupzg__F0014.png

 

 • Η τελική διαμορφωμένη τιμή Αγοράς Ενέργειας βάσει του Νόμου 4414/2016 της τιμολόγησης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., υπολογίζεται ως εξής:
 • Ηλεκτροπαραγωγή σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α.: 92€ + ΠΤ + 15% προσαύξηση λόγω χρήσης θερμότητας σε θερμοκήπιο +20% προσαύξηση τιμής λόγω διοχέτευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο θερμοκήπιο. Η Συνολική επαύξηση τιμής αγοράς είναι ίση με 35% + ΠΤ. Η εγκατάσταση πλησίον της θερμοκηπιακής μονάδας ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας συνεπάγεται σημαντική εν δυνάμει εξοικονόμηση κόστους μιας και τα ενεργειακά κόστη της λειτουργίας του θερμοκηπίου μηδενίζονται από την παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας και ψύξης.

 

\Users\User\Documents\Tetris\Tetris_Διαφήμιση\Παρουσιάσεις\ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΣΗΘΥΑ_ENERGY PRESS\2222.JPG\Users\User\Documents\Tetris\Tetris_Διαφήμιση\Παρουσιάσεις\ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΣΗΘΥΑ_ENERGY PRESS\tomatoes-9.jpg

 

 • Η Υδροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας σε θερμοκήπιο χωρίς χώμα (καλλιέργεια σε Νερό) και αποτελεί λύση στην ανάγκη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ποιοτικών προϊόντων. Στην ανά στρέμμα συμβατική καλλιέργεια παράγονται ετήσια 7-10 τόνοι ντομάτας, ενώ με την υδροπονία η παραγωγή αυξάνει σε 50 - 70 τόνους ανά στρέμμα. Τα προϊόντα της υδροπονικής καλλιέργειας είναι υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ως προς την εξαγωγή, εξαιτίας του χαμηλού κόστους παραγωγής και της χρήσης μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Υπηρεσίες για Σ.Η.Θ.Υ.Α

Η Τetris Βuilt Εnvironment αναλαμβάνει υπεύθυνα τον σχεδιασμό, την μελέτη & την πλήρη αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α, και παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την επίβλεψη της κατασκευής έως και τη θέση λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων με υψηλή τεχνογνωσία και συνεργάζεται με Ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής τεχνολογικού εξοπλισμού με διεθνή και επιτυχημένη παρουσία σε έργα συμπαραγωγής.

Δημιουργία σε Clusters

Η Εταιρεία, πρωτοπορεί στη δημιουργία γεωγραφικών clusters στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εξεύρεση κατάλληλων περιοχών για τη δέσμευση της κατάλληλης γης, ώστε να αναπτυχθούν σε αυτή οι Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. & τα Θερμοκήπια με Υδροπονία, να διευκολύνεται η λειτουργεία των μονάδων και να μεγιστοποιείται η απόδοση.

Το μέγεθος και η έκταση των θερμοκηπίων παραμένει μια σημαντική παράμετρος και άμεσα σχετιζόμενη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συνεπώς, η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. με θερμοκήπια και χρήση Υδροπονίας προτείνεται να γίνει σε γεωγραφικά Clusters.

Τα Γεωγραφικά Clusters στην χώρας μας κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του παράγοντα κλίματος, έχουν ως βάση το καινοτόμο θεματικό πεδίο της ανάπτυξης σταθμών ΣΗΘΥΑ σε θερμοκήπια με υδροπονική καλλιέργεια, και αφορούν Συστάδες επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες γεωγραφικά σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν με οικονομία κλίμακας.

Τεχνικός Σύμβουλος Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικού Συμβούλου προς τους επενδυτές, ως κάτωθι:

 • Σχεδιασμός, Μελέτη και Πλήρη Αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 • Πλήρη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου στην επιλογή - κατασκευή και εγκατάσταση του κατάλληλου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Μελέτη Εφαρμογής για εγγυημένη απόδοση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για τη μεγίστη απόδοση των Συστημάτων Υδροπονίας
 • Διαχείριση - παρακολούθηση & after sales service των Μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υδροπονικά Θερμοκήπια.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Σ.Η.Θ.Υ.Α.

 • Σύνταξη μελέτης και υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε Προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων.
 • Αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Χρηματοδότηση Σ.Η.Θ.Υ.Α. | Αναπτυξιακός Νόμος

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (θερμοκήπια με συστήματα υδροπονίας) και του εξοπλισμού αυτών για την παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και ενός τμήματος από τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού και CO2, υπάγονται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Η υποβολή προτάσεων του Β' κύκλου για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€ ανά επιχειρηματικό σχέδιο.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 10:00 – 17:00 και στα τηλέφωνα: 210.3731.771 – 210.3731.708 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tetris-built.gr “

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα