Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ορέστης Ομράν: Απλοποίηση της γραφειοκρατίας, πολιτική βούληση και εκσυγχρονισμός, τα κλειδιά για ξένες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα

Χάρης Αποσπόρης

Για τις επενδυτικές προοπτικές στον ενεργειακό τομέα της χώρας μας μίλησε στο energypress ο Ορέστης Ομράν (Counsel DLA Piper and Head of EU-Greek Practice), δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης που εκπροσωπεί νομικά μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Ομράν πρόκειται να συμμετέχει στο φετινό 2ο InvestGR Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου και θα καλύψει τις εξελίξεις σε ότι αφορά τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Κ. Ομράν σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον ενεργειακό τομέα και τις σχετικές επενδύσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε ρωτώντας ποια είναι τα έργα στον τομέα ενέργειας στην Ελλάδα που αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών μέσα στο 2019;

Είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή που διανύουμε για το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν:

Η αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ και ο εν γένει μετασχηματισμός της με το ενδεχόμενο τους επόμενους μήνες να έχουμε μία ή/και περισσότερες διαφορετικές συναλλαγές από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα προκειμένου να ενισχυθεί το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, όπου, και εκεί, η μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένη διαδικασία διαχωρισμού και πώλησης περιουσιακών στοιχείων βάσει δραστηριότητας στην οποία υπάγονται αυτά είναι πιθανό να αλλάξει σημαντικά.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ σε περιοχές της Κρήτης και του Ιονίου, όπου αναμένεται η διάθεση επιπλέον οικοπέδων. Εξάλλου η διεθνής πετρελαϊκή βιομηχανία παρατηρεί με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και η ενεργότερη ανάμειξή της τους επόμενους μήνες δεν πρέπει να αποκλείεται.

Η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής και εν γένει η αποτελεσματική ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων ελληνικών νησιών θα προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών κατασκευαστών, τραπεζών και άλλων ιδιωτών χρηματοδοτών.  

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδίως τα σχεδιαζόμενη νέα και μεγαλύτερης ισχύος αιολικά πάρκα.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις στον ενεργειακό κλάδο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ενόψει και των επικείμενων εκλογών;

Σε μεγα-επίπεδο, η πολιτική βούληση είναι απαραίτητη για να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες που θα επιτρέψουν στα παραπάνω έργα να προχωρήσουν ταχέως. Η νέα κυβέρνηση και δη η ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου θα πρέπει να λάβει ταχέως αποφάσεις για τα εκκρεμή  ζητήματα και να χαράξουν στρατηγική ανά έργο ώστε να δοθεί το κατάλληλο μήνυμα στους αναμένοντες διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Μια στοχευμένη εφ’ όλης της ύλης προσέγγιση «100 πρώτων ημερών για την ενέργεια» θα εξυπηρετούσε το σκοπό αυτό. Φυσικά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί γρήγορα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού καθώς ο ενισχυμένους ρόλος τους σε όλες τις σχεδιαζόμενες συναλλαγές θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος.

Ειδικότερα, η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, η διασφάλιση της προστασίας του τελικού καταναλωτή η μετατροπή της Ελλάδας σε πραγματικό κόμβο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και η συνεπακόλουθη ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας αποτελούν στοιχήματα τα οποία πρέπει να κερδηθούν γρήγορα. Η ιστορική συγκυρία και το διεθνές κλίμα είναι ίσως περισσότερα ευνοϊκά από ποτέ για να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος της χώρας, μέσω (και) του κλάδου της ενέργειας αυξάνοντας διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις.

Τι χρειάζονται περισσότερο οι ξένοι επενδυτές για να εμπιστευτούν την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας;

Όπως και όλοι οι ξένοι επενδυτές έτσι και αυτοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας απαιτούν εξορθολογισμό και απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την πραγματοποίηση συναλλαγών. Συναφώς, ζητούν και πιο ευέλικτο πλαίσιο σύστασης κοινοπραξιών και άλλων εταιρικών συμπράξεων με εγχώριες επιχειρήσεις. Και ενώ οι αλλαγές αυτές άπτονται μεταρρυθμίσεων του εφαρμοζόμενου εταιρικού δικαίου, συχνά γίνεται αναφορά και στο ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο χρήζει περαιτέρω συστηματικής κωδικοποίησης – φυσικά ήδη έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα μέχρι σήμερα - και στη λειτουργία της ΡΑΕ, η περαιτέρω στελέχωση και ενίσχυση της οποίας κρίνονται απαραίτητα.

Με λίγα λόγια, τα αιτήματα αυτά δεν διαφέρουν πολύ από το γενικό ζητούμενο του εκσυγχρονισμού του ελληνικού κράτους και των διαδικασιών που απατούνται για να πραγματοποιηθεί εν τέλει μια διεθνής επένδυση. Δεν πρέπει να λησμονούμε βέβαια πως ειδικώς οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας έχουν ευρεία διεθνή δραστηριότητα εκ του αντικειμένου τους και μπορούν εύκολα να διακρίνουν μια μη φιλική διοίκηση ή διαδικασία.

Μπορείτε να αναφέρετε ενδεικτικά ορισμένες πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και κατά πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσουν την αγορά της ενέργειας:

Θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

H πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτροκίνηση

Το υπό διαβούλευση ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς.

Οι προσφάτως εγκριθέντες από τη ΡΑΕ Κανονισμοί (Spot Trading and Balancing Rulebooks) kai ο Κανονισμός Εκκαθάρισης που τελεί υπό έγκριση.

H υποβολή των Κανονισμών για Χρηματιστηριακά Ενεργειακά Προϊόντα

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα καθώς ενώ θα προωθήσουν και την εφαρμογή του Target Model. Βέβαια όπως αναφέρθηκε, το μείζον ζήτημα είναι η αποτελεσματική κωδικοποίηση για την διευκόλυνση των επενδυτών και των διεθνών συμβούλων τους.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα