Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Όμιλος Μυτιληναίου: Τα «μυστικά» πίσω από τις επιδόσεις ρεκόρ και η επόμενη μέρα

Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου του ομίλου Μυτιληναίος ήρθαν ως επιστέγασμα των προβλέψεων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης, Ευάγγελου Μυτιληναίου, κατά την ενημέρωση των αναλυτών τέλη Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς:

- O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 513,9 εκατ. έναντι 360,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%.

- Τα EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 92 εκατ. έναντι 76,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 19,6%.

- Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. έναντι 41,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 20,9%.

- Τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε 0,348 έναντι 0,288 ευρώ.

Ισχυρές επιδόσεις

Τα αποτελέσματα αυτά όμως γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν σκεφτούμε ότι όλοι οι τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις, παρά τον «κόντρα άνεμο» τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Όσον αφορά τους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η πρόκληση ήταν να αντιμετωπιστεί η άνοδος της Οριακής Τιμής Συστήματος στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα 68,02 ευρώ /MWh, αυξημένη κατά 36,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι λόγοι αυτής της αύξησης κρύβονται στην αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 165% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2018.

Η πρόκληση αυτή κερδήθηκε πανηγυρικά, χάρη στην εισαγωγή των τεσσάρων φορτίων LNG που ενίσχυσαν τις μονάδες παραγωγής ρεύματος, αλλά και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της μεταλλουργίας.

Παραμένοντας στον τομέα ενέργειας, οι θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες παραγωγής ρεύματος του Μυτιληναίου κάλυψαν το 11,5% της ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ η Protergia ενδυνάμωσε το μερίδιό της στην προμήθεια, στο 4,69% τον Μάρτιο από 4% στο τέλος του 2018.

Όσον αφορά ειδικότερα τις ΑΠΕ, να επισημάνουμε ότι σημειώθηκε αύξηση 84% της παραγωγής λόγω αυξημένης εγκατεστημένης δυναμικότητας, κατά 48 MW σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2018, αλλά και των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών.

Επιπλέον, 45 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, βάση των δεσμεύσεων της χώρας μας στην ΕΕ, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας, τόσο στην παραγωγή όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας.

Κόντρα άνεμο είχε ο Όμιλος και στον κλάδο της μεταλλουργίας, όπου παρά τις μειωμένες τιμές στο LME και την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ, κατάφερε μέσω της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) να διατηρήσει τις επιδόσεις του περσινού πρώτου τριμήνου.

Επιπλέον η βελτίωση της παραγωγικότητας και ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής, πρόσφεραν για άλλο ένα τρίμηνο τη θέση της εταιρείας ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας/ αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. που στοχεύει στην εδραίωση και ενδυνάμωση του Τομέα Μεταλλουργίας, υπήρξε θετική απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Έχει λοιπόν ήδη ξεκινήσει η πλήρης ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με στόχο την συνολική αύξηση παραγωγής κατά 50 χιλ. τόνους σε ορίζοντα διετίας, κάτι που θα επιφέρει περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στα αξιοσημείωτα των οικονομικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, το οποίο ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ, με τα 260 εκατ. ευρώ να αφορούν την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ η πλειονότητα των συμβάσεων εκτελείται εκτός συνόρων της χώρας.

Οι οικονομικές επιδόσεις του συγκεκριμένου τομέα αναμένεται να στηριχθούν σημαντικά από τα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία στην Γκάνα, στην Ισπανία και στο Καζακστάν.

Η υλοποίηση των έργων σε Γκάνα και Καζακστάν έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το έργο Talasol, που αφορά στην κατασκευή μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στην Ισπανία, αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σχετικά με την ανάληψη νέων συμβάσεων το 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικά έργα στη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου στην Τυνησία.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ο Μυτιληναίος είναι μία από τις ελάχιστες εγχώριες εισηγμένες εταιρείες που χρησιμοποιεί σύγχρονες χρηματοοικονομικές μεθόδους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και των αποδόσεών της.

Αξιοποιεί τη μέθοδο της προστιθέμενης οικονομικής αξίας (Economic Added Value - EVA), η οποία μετρά με χρηματικές μονάδες πόσο μεταβλήθηκε η περιουσία των μετόχων σε κάθε χρήση.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους, βοηθώντας στη λήψη των αντίστοιχων διορθωτικών μέτρων.

Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), η αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (RoCE - Return on Capital Employed), η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE - Return on Equity) και το μέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC - Weighted Average Cost of Capital), το οποίο λαμβάνει υπόψη τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση, δηλαδή την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων επί των απασχολούμενων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, οι παραπάνω δείκτες για την περίοδο 1.1 - 30.6.2018 σε ετησιοποιημένη βάση αλλά και την προηγούμενη χρήση είχαν ως θετικό αποτέλεσμα 190 εκατ. ευρώ για το 2017 και πάνω από 110 εκατ. για το 2018. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019 δημιουργούν υψηλές προσδοκίες και αυτή την χρονιά για την Προστιθέμενη Οικονομική Αξία του Ομίλου.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι ο Όμιλος αποτελεί μια από τις τρεις ελληνικές εταιρείες με θετική βαθμολογία στην κλίμακα ISS- Institutional Shareholder Services -που παρέχει μια συνολική βαθμολογία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών.

Ο Όμιλος Μυτιληναίος, διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεξάρτητων μελών στο ΔΣ, ενώ ανεξάρτητα είναι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων.

Πρόσφατα μάλιστα υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών.

*Η Μαίρη Βενέτη είναι πιστοποιημένη διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή, ή προτροπή για αγορά ή πώληση των αναφερομένων προϊόντων.

Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται, βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

(Liberal.gr)


 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα