Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μοναχολιάς: Επενδυτικό πλάνο άνω των 500 MW έχει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Προ των πυλών η άντληση κεφαλαίων

Την εκτίμησή του ότι η ενέργεια στη χώρα μας είναι ένας τομέας που η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί τα επόμενα χρόνια "ως μοχλό ανάπτυξης, πόλο επενδύσεων και φορέα δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας", διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς. Σημειώνοντας ότι η οικονομική υγεία της εταιρείας την καθιστά "ικανότατη και ελκυστική για τραπεζικές χρηματοδοτήσεις", γνωστοποίησε ότι ήδη "βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με αναπτυξιακές και εμπορικές τράπεζες για άντληση κεφαλαίων ύψους ικανού να στηρίξουν το επενδυτικό μας πρόγραμμα", όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σύμφωνα με τον κ. Μοναχολιά τη φέρουν ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες εταιρείες του κλάδου, με συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 2016 της τάξης των 30 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Από το βήμα του συνεδρίου για τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Ν.Α. Ευρώπη, που συνδιοργάνωσαν ΔΕΗ και ΙΕΝΕ, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, ο κ. Μοναχολιάς ανέφερε ότι το ενεργειακό μίγμα στην Ελλάδα, με όρους εγκατεστημένης ισχύος αποτελείται από: 22% λιγνίτη, 9% πετρέλαιο και 16% υδροηλεκτρικά, όπου η ΔΕΗ έχει το σύνολό τους, 26% φυσικό αέριο, όπου η ΔΕΗ έχει σχεδόν τη μισή εγκατεστημένη ισχύ και 27% ΑΠΕ, όπου ο όμιλος, σύμφωνα με τον ίδιο, θέλει να ανακάμψει με νέες επιχειρηματικές δράσεις και να ανακαταλάβει σημαντικό μερίδιο της αγοράς .

Τονίζοντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και αιολικών, καταγράφονται μεγάλες, σημείωσε χαρακτηριστικά "διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό το οποίο σε σημαντικό βαθμό είναι ανεκμετάλλευτο".

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στις δυνάμεις της φύσης και σχεδιάζει προσεχτικά τα επόμενα βήματά της. "Με 20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 28 μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 160MW και με επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 500MW, έχουμε τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ", είπε.
Υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα - βιοαέριο και γνωστοποίησε ότι "προσφάτως με επέκταση σκοπού και αλλαγή του καταστατικού, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέρχεται σε νέους τομείς δράσης, όπως στη διαχείριση αποβλήτων, την επεξεργασία θαλάσσιων ή υφάλμυρων υδάτων με στόχο την εμπορία πόσιμου νερού ή νερού άρδευσης και την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας".

Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, είπε ότι βασικές προτεραιότητες είναι:

*Να ολοκληρώσουμε, μέχρι το 2019, 18 έργα συνολικής ισχύος 90,48 MW και συνολικού προϋπολογισμού 113 εκατ. ευρώ.
*Να προχωρήσουμε τα έργα μεσαίες ωριμότητας- όπως τα λέμε- τα οποία περιλαμβάνουν νέα αιολικά πάρκα, τα τέσσερα γεωθερμικά πεδία στη Λέσβο, Νίσυρο, Μήλο- Κίμωλο- Πολύαιγο και τα Μέθανα, τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ, όπου η εταιρεία μας έχει ήδη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MW και θερμικής ενέργειας 45 MW. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών για μια μονάδα παραγωγής 200MW φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ. ευρώ, που μπορεί να κατασκευαστεί μέχρι το 2020.
*Να υπάρχει συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με σημαντικό ποσοστό σε κοινοπρακτικά έργα στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.
*Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για άδειες παραγωγής με βάση τις αιτήσεις μας που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για άδειες αιολικών πάρκων, ισχύος μεγαλύτερης των 3.5GW.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφηκε πρόσφατα με την κινεζική εταιρεία SUMEC Group και αφορά σε μία επενδυτική σύμπραξη για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας, τόνισε ότι "στόχος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ο εντοπισμός των καλύτερων δυνατών ευκαιριών για επενδύσεις σε ΑΠΕ και κατ' επέκταση η ενδυνάμωση της επενδυτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ εντός και εκτός Ελλάδας".

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη σιγουριά ότι τα επόμενα χρόνια, "όχι μόνο θα διατηρηθούν η δυναμική και οι αυξητικές τάσεις στον τομέα των ΑΠΕ, αλλά θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, καθώς η διεύρυνση της επιχειρηματικής δυνατότητας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και είναι προς όφελος όλων των πολιτών".

Από την πλευρά του ο διευθυντής της Sumec Clean Energy International, Christopher Tan, μεταξύ άλλων υπογράμμισε την επενδυτική "όρεξη" της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Κίνας (CDB) και τα μεγάλα κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει για επενδύσεις και κάλεσε τους Έλληνες να την αξιοποιήσουν για τις ΑΠΕ. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Sumec Clean Energy International, διερευνά project στα Βαλκάνια και υπογράμμισε την ανάγκη η ενέργεια να γίνει πιο ..πράσινη.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

(upd: 11/09/2017) Στη σημερινή της ανακοίνωση η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναφέρει:

Στις σημαντικές προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και στις προτεραιότητες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ηλίας Μοναχολιάς, στο πλαίσιο του στρατηγικού συνεδρίου Investment Opportunities in Southeastern Europe: Trends and challenges in the energy sector το οποίο διοργανώθηκε από τη ΔΕΗ και εντάσσεται στο πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μοναχολιάς παρατήρησε πως η εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, την τελευταία δεκαετία, δείχνει μία σταθερότητα, με εξαίρεση την πολύ μεγάλη ενίσχυση σε φωτοβολταϊκά τη διετία 2011 - 2012, λόγω των αντίστοιχων ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων. Αναφερόμενος στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες δήλωσε: «Βασικές μας προτεραιότητες είναι, πρώτον, να ολοκληρώσουμε, μέχρι το 2019, 18 έργα συνολικής ισχύος 90,48 MW και συνολικού προϋπολογισμού 113 εκατ. ευρώ.  Δεύτερον, να προχωρήσουμε τα έργα μεσαίας ωριμότητας τα οποία περιλαμβάνουν νέα αιολικά πάρκα, τα τέσσερα γεωθερμικά πεδία στη Λέσβο, Νίσυρο, Μήλο- Κίμωλο- Πολύαιγο και τα Μέθανα, τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ, όπου η εταιρεία μας έχει ήδη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MW και θερμικής ενέργειας 45 MW. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών για μια μονάδα παραγωγής 200MW φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ. ευρώ, που μπορεί να κατασκευαστεί μέχρι το 2020. Τρίτον, να υπάρχει συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με σημαντικό ποσοστό σε κοινοπρακτικά έργα στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.  Τέταρτον, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για άδειες παραγωγής με βάση τις αιτήσεις μας που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για άδειες αιολικών πάρκων, ισχύος μεγαλύτερης των 3.5GW».

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική την πρόσφατη συμφωνία με την κινεζική εταιρεία SUMEC Group και τόνισε: «Πρόκειται για μία επενδυτική σύμπραξη για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχος μας είναι ο εντοπισμός των καλύτερων δυνατών ευκαιριών για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατ’ επέκταση η ενδυνάμωση της επενδυτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ εντός και εκτός Ελλάδας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Μοναχολιάς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο θα διατηρηθούν η δυναμική και οι αυξητικές τάσεις στον τομέα των ΑΠΕ, αλλά θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, καθώς η διεύρυνση της επιχειρηματικής δυνατότητας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Και συμπλήρωσε: «Γιατί ανάπτυξη σημαίνει σχέδιο, σημαίνει σκληρή δουλειά, σημαίνει μια προσπάθεια που ξεκινάει τώρα και αποδίδει αργότερα. Σημαίνει μια προσπάθεια, στην οποία μπορείς να βρεις και να μεγιστοποιήσεις τα θετικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους».ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα