Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μέχρι το Μάιο οι προτάσεις του ΥΠΕΝ για συμβάσεις διαμοιρασμού στην παραχώρηση υδρογονανθράκων

Δημήτρης Κοιλάκος

Το ζήτημα της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας έχει τεθεί επί τάπητος, την ώρα μάλιστα που οι διαγωνισμοί για την έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη έχουν προσελκύσει ζωηρό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η κυβέρνηση, μάλιστα, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην κατεύθυνση αυτή, καθώς το ΥΠΕΝ επιδιώκει μέχρι το Μαΐο να είναι σε θέση να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Την αποστολή αυτή έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο γενικός γραμματέας Ενέργειας Μιχ. Βερροιόπουλος, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε από τον Γ. Σταθάκη για το σκοπό αυτό.

Η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει να εξετάσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα ζητήματα που ανέκυψαν από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του και θα εντοπίσει τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης και συμπλήρωσης.

Επίσης, θα εξετάσει τα νομοθετικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μέσω της σύναψης σύμβασης διαμοιρασμού της παραγωγής.

Βασικό αντικείμενο δηλαδή της Επιτροπής, είναι το είδος των συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα η Ελλάδα συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης (Lease agreement), ενώ όπως έχει αποκαλύψει με παλαιότερο ρεπορτάζ το energypress, μελετάται πλέον να υπάρχει και η δυνατότητα για συμβάσεις διαμοιρασμού της παραγωγής.

Στα πλαίσια των εργασιών της, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει και στην αξιολόγηση των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόσθηκαν στο διαγωνιστικό αλλά και στο αξιολογικό μέρος των έως σήμερα παραχωρήσεων.

Ζητουμένο είναι, αξιοποιώντας τα παραπάνω ευρήματα και την σχετική έως σήμερα εμπειρία της χώρας μας, αλλά και άλλων χωρών, να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των σχετικών προβλέψεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να έχουν φτάσει στο γραφείο του Γ. Σταθάκη μέχρι τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση με την οποία συστήνεται.

Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας

Στη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας περιλαμβάνονται επιστήμονες με γνώση των διάφορων πτυχών του πλαισίου που διέπει τις έρευνες υδρογονανθράκων, καθώς και στελέχη διάφορων κρατικών φορέων που σχετίζονται με το θέμα.

Ξεχωρίζει η παρουσία του αντιπροέδρου της ΕΔΕΥ, κ. Σπ. Μπέλλα, καθώς και του μέλους του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ, κ. Μ. Λουκογιαννάκη.

Αναλυτικά, η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας έχει ως εξής:

1. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & ΟΠΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ) ως Πρόεδρος

με αναπληρώτρια την Αλίκη Σκλήρη, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας του Υ.Π.ΕΝ.

2. Σπυρίδων Μπέλλας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

3. Ιωσήφ Αθανασιάδης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων του Υ.Π.ΕΝ

με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο Προϊστάμενο του Τμήματος Φυσικού Αερίου του Υ.Π.ΕΝ.

4. Βάϊα Καραθόδωρου, Σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

5. Στέφανος Δελατόλας, Δικηγόρος Αθηνών.

6. Σοφία Σταµατάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ.

7. Δημήτριος Μπαμπασίκας, Φυσικός-Γεωφυσικός τ. στέλεχος ΕΛΠΕ ΑΕ και ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ.

8. Μάρκος Λουκογιαννάκης, Διδάκτωρ Γεωφυσικής, μέλος Δ.Σ ΕΔΕΥ.

9. Πασαδάκης Νίκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.

10. Αριστομένης Μπίνης, υπάλληλος στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Αιμιλία Σαρματζή, υπάλληλος στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ)

με αναπληρώτρια την Σόφη Ψαρογιάννη υπάλληλο της ίδιας Μονάδας.

12. Φωτεινή Φανάρα, υπάλληλος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

13. Ανθή Διακοστεργίου, υπάλληλος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Δέσποινα Καββαδία, Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα, των οποίων ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας μπορεί να ζητά και γραπτώς τις απόψεις.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα