Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Λιγνίτες: Φεύγει σήμερα η επιστολή του ΥΠΕΝ προς τη DGCOMP – Ποιές είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εληνική πλευρά

του Χρήστου Στεφάνου

Καταιγιστικό ρυθμό λαμβάνουν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ναυαγίου του διαγωνισμού για τη λιγνιτική αποεπένδυση, καθώς σήμερα το πρωί θα σταλεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η επιστολή που θα ενημερώνει τις αρχές της DGCOMP για το άγονο αποτέλεσμα. Εκτιμάται δε, ότι και από πλευράς DGCOMP η ανταπόκριση, τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης αντίδρασης θα είναι εξίσου άμεση. Υπάρχει δηλαδή προσδοκία από στελέχη του ΥΠΕΝ ότι εντός της ημέρας, ενδεχομένως να υπάρχει η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Κομισιόν.

Εν μέσω φημών, πληροφοριών αλλά και εικασιών για το τι μέλλει γενέσθαι, πάντως, αξίζει να υπενθυμίσουμε τις προβλέψεις των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την υπόθεση του μονοπωλίου στο λιγνίτη, όπως αυτές αποτυπώνονται στα επίσημα κείμενα που έχουν αναρτηθεί από τη DGCOMP και έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό νόμο που έχει ψηφιστεί για τη λιγνιτική αποεπένδυση.

Έγκριση από ΕΕ
Καταρχάς όπως αναφέρει ο νόμος αλλά και οι δεσμεύσεις, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης αναφέρεται ρητά ότι για να διασφαλιστεί η δίκαιη αποτίμηση των αποεπενδυόμενων δραστηριοτήτων από τους αγοραστές, η ΔΕΗ θα διορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος έχει και την έγκριση της Κομισιόν.

Η μοναδική αναφορά στις δεσμεύσεις που γίνεται σε σχέση με το ενδεχόμενο η προσφορά να είναι  χαμηλότερη του εύρους της αποτίμησης είναι η εξής: “Μετά το άνοιγμα των προσφορών και προτού ληφθεί η τελική απόφαση, το ΔΣ της ΔΕΗ μπορεί να ζητήσει την παροχή εύλογης τνώμης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, για να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις του ελληνικού εταιρικού δικαίου. Η εύλογη γνώμη θα λαμβάνει υπόψη την αποτίμηση του εκτιμητή, τις προσφορές των συμμετεχόντων και άλλα στοιχεία που θεωρεί ως σχετικά για να καταρτίσει μια δίκαιη αποτίμηση αγοράς”.

Ο διαγωνισμός ωστόσο κηρύχθηκε άγονος καθώς υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ της μοναδικής προσφοράς και του εύρους της ανεξάρτητης αποτίμησης.

Ο ρόλος του Trustee

Εδώ λοιπόν βάσει του νόμου της λιγνιτικής αποεπένδυσης αλλά και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο Trustee της διαδικασίας δηλαδή ο εξειδικευμένος σύμβουλος που λειτουργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης του διαγωνισμού και ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τη ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο και ο οποίος αποστέλλει στην Κομισιόν τακτικά ενημερωτικές εκθέσεις για την εξέλιξη και πορεία του διαγωνισμού.

Στο νόμο της λιγνιτικής αποεπένδυσης αναφέρεται ότι ο εντολοδόχος μπορεί να προτείνει προς το Δημόσιο και τη ΔΕΗ όσα μέτρα θεωρεί απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εντολής του, να αξιολογεί τη συμμετοχή των επενδυτών, να παρακολουθεί τη διαδικασία, την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων κλπ. Επίσης στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται “να αξιολογεί την εκπλήρωση των κριτηρίων από τους προτιμητέους επενδυτές και τη συμμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού με τις σχετικές δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. 

Δηλαδή με όσα περιγράφονται στο νόμο, ο ρόλος του Trustee και η έκθεση που θα υποβάλει προς την ΕΕ είναι κρίσιμος και μπορεί να αποβεί καθοριστικός. Υπενθυμίζεται ότι Trustee της διαδικασίας έχει οριστεί η KPMG. 

Οι προβλέψεις για τα νερά

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και κουβέντα για το ενδεχόμενο να επανέλθει η συζήτηση για την πώληση υδροηλεκτρικών. Αν και στην τελευταία επίσκεψη των κλιμακίων οι θεσμοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα ανταγωνισμού στην αγορά που σχετίζονται και με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών, στην σχετική απόφαση της DGCOMP η αναφορά είναι ρητή. Στο σημείο όπου γίνεται αναφορά στα σχόλια που έγιναν στο πλαίσιο του market test της λιγνιτικής αποεπένδυσης, η απόφαση της DGCOMP αναφέρει ρητά: 

Όσον αφορά την προσθήκη της υδροηλεκτρικής παραγωγής στη δέσμη εκχωρήσεων, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόθεσης περιορίζεται στον λιγνίτη - και ειδικότερα αποβλέπει στη μείωση της ασυμμετρίας μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της, με τερματισμό, τελικά, της αποκλειστικής πρόσβασης της ΔΕΗ στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Συνεπώς κάθε ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση στη δυναμικότητα υδροηλεκτρικής παραγωγής από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόθεσης. 

Πρώτα τα αίτια, μετά οι αποφάσεις

Αυτή η αναφορά εξηγεί και την επιθυμία του ΥΠΕΝ αλλά και της ΔΕΗ να ολοκληρωθεί η εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από πλευράς της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης και να μην υπάρξει εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης με αλλαγή των δεδομένων. 

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Κομισιόν, εκτιμάται ότι δε θα αποφανθεί άμεσα για τη συνέχιση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, αλλά αντίθετα θα επιδιωχθεί σε πρώτη φάση να αποτιμηθούν οι αιτίες του ναυαγίου και στη συνέχεια να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. 

Τέλος να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ δήλωσε έτοιμη να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό μέχρι το Μάιο, δηλαδή οι πρώτες πληροφορίες που μιλούσαν για fast track διαδικασία με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Μαρτίου, επί του παρόντος δε φαίνεται να επιβεβαιώνονται. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα