Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα για τον γ΄ γύρο αδειοδότησης

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά στοιχεία ως προς το τι να αναμένουμε σε σχέση με τα κοιτάσματα και τις διαδικασίες για τον γ΄ γύρο αδειοδότησης περιέχουν τα αναλυτικά έγγραφα του Υπουργείου Ενέργειας, περιλαμβανομένων γεωλογικών χαρτών και δειγμάτων σεισμογραφικής αποτύπωσης, που έδωσε για ενημέρωση και προσέλκυση ενδιαφερομένων.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν τρία στοιχεία -το ότι τα τεμάχια 8 και 10 περιέχουν σημαντικές γεωλογικές δομές παρόμοιες με αυτήν του «Ζορ», ενώ το τεμάχιο 6 δομές παρόμοιες του «Αφροδίτη», του «Λεβιάθαν» και του «Ταμάρ», ότι για το 6 υπάρχουν τα λιγότερα γεωλογικά δεδομένα σε σχέση με τα άλλα δύο τεμάχια, αλλά και πως είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τα ήδη αδειοδοτημένα τεμάχια 9 (ΕΝΙ-ΚΟGAS) και 11 (TOTAL). Τέλος, φαίνεται ότι το τεμάχιο «12» (πλην του «Αφροδίτη»), που επιστρέφει τον άλλο μήνα στη Δημοκρατία από τη Noble, όχι μόνο δεν είναι αδιάφορο, αλλά θα αποτελέσει ακόμα ένα «φιλέτο» ενδιαφέροντος στο κοντινό μέλλον.

Συγκεκριμένα, μέσα από τα στοιχεία που παρατίθενται, εξηγείται ότι στο τεμάχιο 6 τα γεωλογικά δεδομένα δείχνουν σημαντική γεωλογική διαμόρφωση με μεγάλες διαστάσεις -15 επί 25 χιλιόμετρα- με αμμώδη πετρώματα της περιόδου Κάτω Μειόκαινου, όπως δηλαδή το «Αφροδίτη», το «Λεβιάθαν» και το «Ταμάρ». Μάλιστα υποδεικνύεται ότι πέραν της γεωλογικής ταύτισης ως προς τη δημιουργία και σύσταση, σχεδόν και όλα τα δεδομένα συμπίπτουν με αυτά του «Αφροδίτη», όπως το ότι και στο «6» ο σχηματισμός έχει νοτιοδυτικό-βορειοανατολικό μέτωπο με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε βιογενές φυσικό αέριο.

Για τα άλλα δύο τεμάχια που περιλαμβάνονται στον γ΄ γύρο αδειοδότησης, δηλαδή το 8 και 10, τονίζεται η σημαντική παρουσία ανθρακικών γεωλογικών διαμορφώσεων της Μεσσήνιου Περιόδου (πριν 6 εκατομμύρια χρόνια) στις οποίες περικλείονται με εβαπορίτες. Πρόκειται για σειρά τέτοιων διαμορφώσεων που βρίσκονται σχεδόν σε δακτύλιο γύρω από την υποθαλάσσια οροσειρά του Ερατοσθένη.

Στον ίδιο σχηματισμό και δακτύλιο, με τα ίδια ακριβώς γεωλογικά δεδομένα -πορώδη ανθρακικά πετρώματα- είναι και το κοίτασμα «Ζορ» της Αιγύπτου, νότια του τεμαχίου 11, το οποίο μάλιστα έχει βάθος 600 μέτρων. Και για τα τρία τεμάχια το Υπουργείο Ενέργειας έχει παραθέσει δείγματα των σεισμογραφικών αποτυπώσεων με επιστημονικά στοιχεία για τα ενδεχόμενα κοιτάσματα.

Υπάρχουν τέτοιες ακριβώς γεωλογικές διαμορφώσεις στο 8 και στο 10 και μάλιστα σε ακολουθία, διαδίδει σειρά από τέτοιες «παγίδες» που πιθανόν να περιέχουν φυσικό αέριο που εκτείνονται κατά μήκος του Ερατοσθένη και των ορίων της λεκάνης της Λεβαντίνης.
Σημαντικά στοιχεία δίνονται και ως προς τα σεισμογραφικά δεδομένα που έχει η Δημοκρατία σε σχέση με τα τεμάχια που άνοιξαν για τον γ΄ γύρο αδειοδότησης.

Όπως φαίνεται από τα αναλυτικά στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Ενέργειας, η Δημοκρατία διαθέτει σχεδόν πλήρη γεωλογικά δεδομένα για το 8, αρκετά αλλά όχι πλήρη για το 10 και πολύ λίγα -τα στοιχειώδη- για το 6. Κάτι που, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι στο τεμάχιο 6 ο ανάδοχος θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με σεισμογραφικές και γεωλογικές έρευνες, κάτι που θα επιτρέψει και στο υπουργείο να έχει πιο καθαρή εικόνα για το τεμάχιο 6 και ενδεχομένως ενδείξεις και για τη γύρω περιοχή όπου επίσης τα στοιχεία που διατίθενται είναι τα βασικά.

Να σημειωθεί ότι η διάρκεια των ερευνών και ανάπτυξης κοιτασμάτων στο τεμάχιο για το οποίο μια εταιρεία ή κοινοπραξία θα αποκτήσει τα δικαιώματα έχει διάρκεια μέχρι και 7 χρόνια, δηλαδή αρχικά παραχωρείται τριετής άδεια και μετά μέχρι και δύο διετείς παρατάσεις, με κάθε ανανέωση να σημαίνει και ότι ο ανάδοχος θα επιστρέψει το 25% της έκτασης του συγκεκριμένου τεμαχίου.

Υπογραφές συμβολαίων στις 18 Ιανουαρίου 2017

Επτά κρίσιμες ημερομηνίες ακολουθούν στο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του Γ’ Γύρου Αδειοδότησης, μετά την επίσημη εξαγγελία του:

-Υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων για το πρότυπο συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχων και Υπουργείου Ενέργειας μέχρι τις 13 Μαΐου 2016.

-Δημοσίευση τελικού κειμένου του Πρότυπου συμβολαίου από το Υπουργείο Ενέργειας στις 2 Ιουνίου 2016.

-Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016.

-Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στις 21 Αυγούστου 2016.

-Ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων αναδόχων στις 20 Νοεμβρίου 2016.

-Ολοκλήρωση τελικών διαπραγματεύσεων με αναδόχους μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2016.

0Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Υπουργείου Ενέργειας και αναδόχων για κάθε τεμάχιο στις 18 Ιανουαρίου 2017.

Κυρίως δισδιάστατα τα σεισμογραφικά

Όλα τα σεισμογραφικά δεδομένα που λήφθηκαν για λογαριασμό της Δημοκρατίας, έγιναν από τη Νορβηγική Petroleum Geo-Services Geophysical A.S. (PGS). Οι πρώτες σεισμογραφικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ για λογαριασμό της Δημοκρατίας έγιναν την περίοδο 2006 -2009. Επρόκειτο για δισδιάστατα σεισμογραφικα δεδομένα σε ζώνες συνολικού μήκους 19.036 γραμμικών χιλιομέτρων (6.770 χιλιόμετρα το 2006 και 12.266 το 2008).

Ακολούθησαν και τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες σε ζώνη συνολικής έκτασης 659 τετρ. χιλιομέτρων στο τεμάχιο 3 – έγιναν με ταυτόχρονες σεισμογραφικές έρευνες από το ίδιο πλοίο στη γειτονική περιοχή του Λιβάνου. Επίσης, ακολούθησαν δισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες το 2011 στο 12 όταν η Noble ανέλαβε τα δικαιώματα του τεμαχίου.

Να σημειωθεί ότι στο τεμάχιο 12 έγιναν και τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες σε έκταση 564 τετρ. χιλιόμετρα, αρχικά το 2009 και μετέπειτα το 2013. Επίσης, τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες συνολικής έκτασης 2.280 τετρ. μέτρων έγιναν στο τεμάχιο 11 το 2013.

Το 2013 έγιναν και πρόσθετες δισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες μήκους 1.500 χιλιομέτρων στα τεμάχια 6,7 και 10.

Χάρτης που δίνει το υπουργείο Ενέργειας στους ενδιαφερόμενους δείχνει με ακρίβεια τις περιοχές και την πυκνότητα της κάλυψης με τη μορφή και την τεχνολογία των σεισμογραφικών που διαθέτει. 

(του Πέτρου Θεοχαρίδη, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα