Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Για δίκαιη λύση όσον αφορά τον ΕΛΑΠΕ και το κόστος προμήθειας κάνει λόγο ο ΣΠΕΦ

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νόμου για τις ΑΠΕ και της μεταρρύθμισης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με τη δημιουργία νέας συνιστώσας εσόδων για τον λογαριασμό που θα αποτυπώνει το αποφευγόμενο κόστος της Προμήθειας εξαιτίας των ΑΠΕ, ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς την ΡΑΕ με κοινοποίηση σε ΥΠΕΝ, ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ όσον αφορά την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών που άμεσα επίκειται και την ανάγκη η εκταμίευση της νέας αυτής συνιστώσας να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση ακριβώς όπως συμβαίνει με τα ποσά του ΗΕΠ, υπό την λογική ότι το αποφευγόμενο κόστος οι Προμηθευτές θα το πλήρωναν ούτως ή άλλως για τις αγορές του από τον ΗΕΠ αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ.

Μέσω της επιστολής ο ΣΠΕΦ εκφράζει την δημόσια ικανοποίηση του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αλλά την διοίκηση της ΡΑΕ στον βαθμό που και αυτή συμμετείχε με ενέργειες και μελέτη που ανέθεσε στο ΑΠΘ για την ποσοτικοποίηση της νέας αυτής συνιστώσας.  Όπως αναφέρει, "η θεσμοθέτηση της λειτουργίας παράλληλου εικονικού Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) χωρίς ΑΠΕ προς υπολογισμό μιας σκιώδους Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), όπως ο Σύνδεσμος μας εισηγήθηκε εγγράφως ήδη από 7/3/16 στα πλαίσια της τότε δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ, και που ανά ώρα καθολικά θα ίσχυε για τους Προμηθευτές αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, αποτελεί τομή δικαίου για τα ενεργειακά χρονικά της χώρας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή μάλιστα του μοντέλου αυτού στην πλήρη του κλίμακα, δηλαδή για το σύνολο των αγορών ενέργειας που η Προμήθεια πραγματοποιεί από το pool, επιλύει δίκαια το διαχρονικό αίτημα των ΑΠΕ για πλήρη ενσωμάτωση στο κόστος του ρεύματος τουλάχιστον του αποφευγόμενου κόστους λόγω των ανανεώσιμων".

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του ΣΠΕΦ:

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νόμου για τις ΑΠΕ αλλά ειδικότερα των προβλέψεων του άρθρου 23 για την αναμόρφωση του άρθρου 143 του ν. 4001 και των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), θα θέλαμε επ’ ευκαιρία της επιστολής αυτής να εκφράσουμε καταρχήν δημόσια την ικανοποίηση μας τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας και την Πολιτική του ηγεσία όσο και προς την Αρχή σας, στο βαθμό που συνεισφέρατε με τις ενέργειες και την μελέτη που αναθέσατε στο ΑΠΘ ώστε να ποσοτικοποιηθεί και να υλοποιηθεί η κομβική αυτή μεταρρύθμιση της αποτύπωσης του αποφευγόμενου κόστους της Προμήθειας λόγω ΑΠΕ επιτέλους στον πολύπαθο ΕΛΑΠΕ.  

Η θεσμοθέτηση της λειτουργίας παράλληλου εικονικού Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) χωρίς ΑΠΕ προς υπολογισμό μιας σκιώδους Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), όπως ο Σύνδεσμος μας εισηγήθηκε εγγράφως ήδη από 7/3/16 στα πλαίσια της τότε δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ, και που ανά ώρα καθολικά θα ίσχυε για τους Προμηθευτές αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, αποτελεί τομή δικαίου για τα ενεργειακά χρονικά της χώρας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή μάλιστα του μοντέλου αυτού στην πλήρη του κλίμακα, δηλαδή για το σύνολο των αγορών ενέργειας που η Προμήθεια πραγματοποιεί από το pool, επιλύει δίκαια το διαχρονικό αίτημα των ΑΠΕ για πλήρη ενσωμάτωση στο κόστος του ρεύματος τουλάχιστον του αποφευγόμενου κόστους λόγω των ανανεώσιμων.  Με την εξασφαλιστική δικλείδα της επιπλέον από το 2018 δυνατότητας μέσω Υπουργικής Απόφασης μεταφοράς μέρους του υπολειπόμενου ΕΤΜΕΑΡ σε απευθείας χρέωση των Προμηθευτών αντί των καταναλωτών προωθείται περαιτέρω η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο κόστος της Προμήθειας, αφού επί της ουσίας για κόστος ρεύματος σε κάθε περίπτωση πρόκειται (το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ενιαίο, ομοιογενές και αδιαίρετο αφού ηλεκτροπαραγωγή συμβατική είτε ΑΠΕ σημαίνει από κοινού και εξ’ αδιαιρέτου επίταση της κίνησης των ιδίων μάλιστα ηλεκτρονίων όπως αυτά προϋφίστανται στους αγωγούς του δικτύου).   

Τούτων λεχθέντων, αποτελεί φυσική συνέχεια εκτιμούμε της ανωτέρω μεταρρύθμισης, στον υπό διαμόρφωση νέο Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως παραγγέλλει ο νέος νόμος τα ποσά που θα προκύπτουν από την διαφορά της σκιώδους ΟΤΣ από την κανονική επί το σύνολο της κατανάλωσης των Προμηθευτών να προβλέπεται να αποδίδονται σε εβδομαδιαία βάση στον ΕΛΑΠΕ, όπως δηλαδή ισχύει μέχρι σήμερα για τις τακτικές χρηματοροές του ΗΕΠ παντού και μάλιστα εντός του μηχανισμού χρηματοοικονομικής διασφάλισης απαιτήσεων της 8ης ημέρας αναφοράς που εφαρμόζει ο ΛΑΓΗΕ.  Όπως ο νέος νόμος πλέον αναγνωρίζει, τα ποσά αυτά απουσία των ΑΠΕ οι Προμηθευτές θα τα κατέβαλαν ούτως ή άλλως στον ΗΕΠ για τις αγορές ενέργειας από το pool, οπότε η λογιστική αυτή πραγματικότητα (και πλέον υλοποιηθείσα μεταρρύθμιση) οφείλει και ταμιακά πλήρως να αποτυπώνεται.  Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος η νέα αυτή συνιστώσα εσόδων του ΕΛΑΠΕ να μην αποδίδεται συμμέτρως με τα ποσά του ΗΕΠ στην ώρα της και να καταστεί όπως π.χ. το ΕΤΜΕΑΡ γενικό μαξιλάρι ρευστότητας της Προμήθειας και του ευρύτερου συστήματος πλην των ΑΠΕ, οι οποίες όπως γνωρίζετε σήμερα βιώνουν υπερημερίες πληρωμών 5 μηνών.  

Αν τούτο δεν γίνει, η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του τακτικού ΗΕΠ (ένεκα της νομοτελειακά συνεχιζόμενης πτώσης της ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ) ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας του ρεύματος που διαχειρίζεται η Προμήθεια, θα οδηγήσει συνολικά την αγορά σε μειωμένες εξασφαλίσεις των Προμηθευτών έναντι του Λειτουργού.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την ραγδαία απελευθέρωση της λιανικής που επέρχεται, δύνανται να δημιουργήσει συνθήκες σοβαρών επισφαλειών από μερίδα Προμηθευτών, ακόμη και να επαναληφθούν φαινόμενα ανάλογα της περιόδου Ιανουαρίου 2012 που συνόδευσαν της κατάρρευση των εταιρειών Εnerga και Hellas Power.    

Ένεκα του γεγονότος ότι η εφαρμογή της ρύθμισης επείγει όχι μόνο εκ των πραγμάτων αλλά και επειδή σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Βουλής, ο αναμορφωμένος Κώδικας Συναλλαγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/9/16 ώστε η απρόσκοπτη εφαρμογή του να εκκινήσει από 1/10/16, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.    

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. ΓραμματέαςΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα