Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Φιλόδοξο 3ετές πλάνο από την ΕΔΕΥ για να προσελκύσει μεγάλους παίχτες στην έρευνα υδρογονανθράκων

Θοδωρής Παναγούλης

Η επανεπεξεργασία των σεισμικών δεδομένων και το πρόγραμμα καινούργιων δεδομένων σε επιλεγμένες περιοχές έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση πετρελαϊκών επιχειρήσεων, εγχώριων και διεθνών, με εγνωσμένη εμπειρία στην εξερεύνηση, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων, είναι οι βασικοί στόχοι της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) για την επόμενη τριετία, όπως επισημαίνουν τα ίδια τα στελέχη της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Η ΕΔΕΥ στοχεύει σήμερα να αναζωογονήσει τον τομέα του πετρελαίου και αερίου της Ελλάδας με τη δημιουργία πρωτίστως μιας οργανωτικής δομής με βαθιά γνώση των τεχνικών, νομικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των υδρογονανθράκων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, γεγονός που την έχει καταστήσει ικανή κατά τη διαπραγμάτευση με την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία πετρελαίου.

Η εταιρεία θα συνεργαστεί κατά προτίμηση με επιχειρήσεις ικανές να εξερευνήσουν, να εξετάσουν και να παράγουν παρά απλά να επιδιώκουν την μεταπώληση των δικαιωμάτων τους σε τρίτους. Συνεπώς, αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για τα επόμενα χρόνια, η προσέλκυση πετρελαϊκών επιχειρήσεων, εγχώριων και διεθνών, με εγνωσμένη εμπειρία στην εξερεύνηση, την ανάπτυξη και την παραγωγή υδρογονανθράκων, οι οποίες διέπονται από πολιτικές σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο και αποτελεί μια θεμέλια λίθο για το στάδιο της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους.

Επιπρόσθετα, η ΕΔΕΥ σκοπεύει να δημιουργήσει ένα think tank, καλώντας νομικούς με εμπειρία σε πετρελαϊκά θέματα, να συμβάλουν στις σκέψεις για βελτιώσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί υδρογονανθράκων.

Για την γρήγορη και αποτελεσματική προσέλκυση των εγχώριων και διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών, η απευθείας εκδήλωση ενδιαφέροντος θεωρήθηκε ως η πιο πρακτική μέθοδος για τους ακόλουθους λόγους:

(1) αποφεύγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την οργάνωση και εκτέλεση του διαγωνισμού,

(2) αποφεύγονται πολύμηνα ταξίδια για παρουσίαση ενός καινούργιου γύρου, και

(3) δίνεται μια αξιόπιστη εικόνα μη κωλυσιεργίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση η επανεπεξεργασία των σεισμικών δεδομένων και το πρόγραμμα καινούργιων δεδομένων σε επιλεγμένες περιοχές θα επιτρέψει την επιτάχυνση του ενδιαφέροντος των μελλοντικών ενδιαφερομένων εταιρειών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εμπλουτισμός των σεισμικών δεδομένων επίκειται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ της εταιρείας PGS με την ΕΔΕΥ με την οποία θα προσδιορίζονται νέες περιοχές εμπλουτισμού των σεισμικών γραμμών.

Για τους ανωτέρω λόγους, από την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Διοίκηση έβαλε ως στόχο την υλοποίηση τεχνικών εργασιών πρόσκτησης γεωφυσικών δεδομένων και επανεπεξεργασίας αυτών που είχαν συλλεγεί, αρχικά από το 2013, από τη νορβηγική εταιρεία PGS σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Beicip.

Το υφιστάμενο υπόβαθρο μέχρι και το 2013, επέτρεψε την χορήγηση μέχρι σήμερα έξι αδειών εξερεύνησης σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Ελλάδας (Ιωάννινα, Κατάκολο, Πατραϊκός, Αιτωλοακαρνανία, ΒΔ Πελοπόννησος και Άρτα-Πρέβεζα). Με το νέο πρόγραμμα της πρόσκτησης δεδομένων και επανεπεξεργασίας των υφιστάμενων, αναμένεται μεγαλύτερη προσέλευση νέων εγχώριων και διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών για τις ελεύθερες περιοχές του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης. Τέλος, στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσουν επίσης οι διαδικασίες προς εξερεύνηση επιπλέον χερσαίων εκτάσεων της κεντρικής Ελλάδας.

Τι έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2017:

Στελέχωση και οργάνωση: Οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. καλύπτονται σήμερα από εξειδικευμένους επιστήμονες σε γεωλογία, γεωφυσική, κοιτάσματα, νομικά θέματα, βάσεις δεδομένων, με την απαραίτητη λογισμική υποστήριξη.

Περαιτέρω, οι τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες δικαιολογούν την πρόσληψη ή/και απόσπαση στελεχών οικονομολόγου και περιβαλλοντολόγων. Ένας μεγάλος αριθμός γρήγορων αποσπάσεων και προσλήψεων, όπως είχε προταθεί σε προηγούμενα έτη και ήδη από το 2011 θα ήταν προβληματικός επί του παρόντος δημιουργώντας αποσταθεροποίηση και μείωση παραγωγικότητας, ενώ σήμερα αυτό που χρειάζεται η ΕΔΕΥ είναι να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη τεχνική και νομική διαπραγματευτική ικανότητα που θα επιτρέψει τη σωστή επιλογή αναδόχων, τη σωστή παρακολούθηση των συμβάσεων και των εργασιών και την σωστή συμβουλευτική δραστηριότητα προς το κράτος.

Τεχνική προτεραιότητα: Σε μια προσπάθεια να προσελκυστεί επιπλέον επενδυτικό ενδιαφέρον, η προτεραιότητα της ΕΔΕΥ  είναι η μελέτη και προώθηση των θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών για τις οποίες δεν παρουσιάστηκε ακόμη ενδιαφέρον.

Υπάρχουν ελεύθερες θαλάσσιες περιοχές που αντιστοιχούν σε 17 οικόπεδα από έναν προηγούμενο κύκλο παραχωρήσεων και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης μερικές χερσαίες περιοχές όπου οι προσπάθειες της Διοίκησης είναι εν εξελίξει για να προσελκύσουν τεχνικά ικανές και οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις.

Μετά την τεράστια ανακάλυψη αερίου του Zohr από την Eni στην Αίγυπτο, τα μάτια της βιομηχανίας στρέφονται στην ανατολική Μεσόγειο σε ομοιάζουσες γεωλογικές δομές όπως αυτές των ανθρακικών πετρωμάτων, που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο θαλάσσιο μέρος της δυτικής Ελλάδας.

Η θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης εντάσσεται επίσης σε αυτό το γενικότερο πλάνο διότι υπάρχει μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον πάρα τις δυσκολίες λόγω των περίπλοκων γεωλογικών δομών.

Για αυτόν το λόγο η ΕΔΕΥ συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο της Κρήτης σε θέματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πρόγραμμα προσομοιώσεων σεισμικών δεδομένων δυτικά της Κρήτης και δημιουργία βάσης δεδομένων της οργανικής ύλης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Πιο πρακτικά, σε επίπεδο των αμεσότερων στόχων της ΕΔΕΥ είναι η επίβλεψη της πρόσκτησης δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που απονεμήθηκαν ήδη σε αναδόχους, καθώς επίσης και η οργάνωση νέων σεισμικών προγραμμάτων, και η επανεπεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων σε επιλεγμένες περιοχές.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα