Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Εξώδικο προς τη ΡΑΕ από τους επενδυτές – Ζητούν ανάκληση της ακύρωσης του διαγωνισμού στα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά

Θοδωρής Παναγούλης

Στις πρώτες επίσημες κινήσεις, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού της 10ης Δεκεμβρίου στην κατηγορία των μεγάλων φωτοβολταϊκών που αποφάσισε η ΡΑΕ, προχωρά ο Όμιλος Παναγάκου, στον οποίο ανήκουν οι εταιρείες SPES SOLARIS που θεωρήθηκαν από την Αρχή υπαίτιες χειραγώγησης του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο Όμιλος έστειλε εξώδικο προς τη ΡΑΕ με την οποία αφενός μεν διαμαρτύρεται για την προσβολή της εμπορικής φήμης των εταιρειών του, αφετέρου ζητά την ανάκληση της απόφασης για ακύρωση του διαγωνισμού.

Ο Όμιλος έστειλε επίσης επιστολές με την επιχειρηματολογία του, στο ΥΠΕΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων κ.λ.π.

Στην ουσία ο Όμιλος Παναγάκου εξαρτά τις επόμενες κινήσεις του, αν δηλαδή θα προσφύγει νομικά κατά της απόφασης της ΡΑΕ, από τους όρους και προϋποθέσεις που θα τεθούν για την διαδικασία επανάληψης του διαγωνισμού τον Ιανουάριο. «Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην μας δημιουργούνται συνεχώς τεχνητά εμπόδια και να μας δοθεί η δυνατότητα να υλοποιήσουμε το επενδυτικό μας σχέδιο των 275 MW το οποίο υποχρεωθήκαμε να κατακερματίσουμε και, παρόλα αυτά, τα εμπόδια συνεχίζουν να αναφύονται» δηλώνουν πηγές της εταιρείας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επένδυση των 275 MW είχε ενταχθεί στις «στρατηγικές επενδύσεις» αλλά παραμένει χωρίς υλοποίηση 7 χρόνια μετά. Σήμερα τα 45 έργα που συναποτελούν την επένδυση χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

  • Η μία περιλαμβάνει 19 έργα με συνολική ισχύ περί τα 100 MW που «κατέβηκαν» στον πρόσφατο διαγωνισμό της 10ης Δεκεμβρίου και εξαυτών έδωσαν προσφορές και εγκρίθηκαν τα 4 πάρκα ισχύος 35 MW
  • Η δεύτερη περιλαμβάνει 3 μεγάλα πάρκα συνολικής ισχύος 82 MW που έχουν πληρώσει εγγυητικές για όρους σύνδεσης και θα συμμετάσχουν στον πρώτο κοινό διαγωνισμό αιολικών και φωτοβολταϊκών, όταν τον προκηρύξει η ΡΑΕ.
  • Η τρίτη περιλαμβάνει έργα συνολικής ισχύος 93 MW που βρίσκονται στην Πελοπόννησο και δεν μπορούν να υλοποιηθούν πριν αναβαθμιστεί το δίκτυο και αρθεί το καθεστώς κορεσμού που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Όμιλος Παναγάκου, αυτή καθαυτή η υπαγωγή στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του χαρτοφυλακίου 275MW, συνεπάγεται εξαιρετικά σημαντικό κόστος (αμοιβή αξιολόγησης, εγγυητική επιστολή, παράβολη υποβολής κλπ), όπως εξίσου σημαντικό είναι το κόστος υλοποίησης έργων τέτοιου μεγέθους. Παρά την υπαγωγή όμως των έργων στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, η ΡΑΕ θέτει ανυπέρβλητα κωλύματα στην υλοποίησή τους με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργά ήδη για επτά έτη σε μια αγορά που βλέπει ώριμα έργα «με το σταγονόμετρο».

Ο Όμιλος αναφέρει ότι δεν καθορίστηκε ποτέ ειδικό πλαίσιο για συμμετοχή στους διαγωνισμούς των έργων που ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε κοινούς διαγωνισμούς με έργα που δεν έχουν ενταχθεί στο ίδιο πλαίσιο, αφού πρώτα κατακερματιστούν.

«Με τη ματαίωση του διαγωνισμού και με τη συγκεκριμένη αιτιολογία , στην ουσία η ΡΑΕ καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των έργων ακόμη και σε αυτούς τους κοινούς Διαγωνισμούς. Το πρόβλημα επομένως καθίσταται δομικό εξαιτίας των παραλείψεων της ίδιας της ΡΑΕ, που στοχοποιεί αναίτια και άδικα τα έργα αυτά» αναφέρει ο Όμιλος.

Είχαν δικαίωμα

Για τους λόγους που επικαλέστηκε η ΡΑΕ για την ακύρωση του διαγωνισμού, ο Όμιλος Παναγάκου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η συμμετοχή των εταιρειών στο διαγωνισμό δεν προκάλεσε καμία ανταγωνιστική στρέβλωση, ούτε εμποδίστηκε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Επίσης ότι η υποβολή των προσφορών των εταιρειών,  ήταν απολύτως σύμφωνη με τους όρους του Διαγωνισμού, ενώ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν και σύμφωνο με τους όρους του διαγωνισμού και απολύτως θεμιτό.

Πιο συγκεκριμένα:

        i.            Η συμμετοχή χορηγούσε στις συμμετέχουσες εταιρείες το δικαίωμα υποβολής προσφοράς, αλλά δεν επέβαλε υποχρέωση υποβολής τέτοιας προσφοράς,

      ii.            Προσφορά υποβάλλεται ανά φ/β σταθμό (ανά έργο) και ότι η προσφορά υποχρεωτικά αφορούσε το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού αυτού. Δεν υπήρχε, όμως, καμία υποχρέωση υποβολής προσφοράς για όλα τα έργα με τα οποία συμμετείχε κάθε εταιρεία.

   iii.            Κατά τις ρητές προβλέψεις του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες βάσει της ροής των πληροφοριών στο Διαγωνισμό αποφάσιζαν για την περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών, που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας.

Εναρμονισμένη πρακτική

Σύμφωνα με τον όμιλο Παναγάκου, αβάσιμα είναι και όσα αναφέρονται στην απόφαση της ΡΑΕ  περί εναρμονισμένης πρακτικής λόγω μη υποβολής προσφοράς για 15 έργα του Ομίλου. Όπως λέει, δεν είναι νοητή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ μονάδων που ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο. Εξ ορισμού η εναρμονισμένη αντιανταγωνιστική πρακτική (στην οποία εμπίπτει και η στρατηγική υποβολή προσφορών) προϋποθέτει δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις (δηλαδή αυτοτελή φυσικά ή νομικά πρόσωπα και όχι έργα ενός μόνο προσώπου), που δεν ανήκουν υπό κοινό έλεγχο.

Ο Όμιλος υποστηρίζει ότι οι εταιρείες  του έκριναν, όπως είχαν δικαίωμα από τους όρους του Διαγωνισμού, να μην υποβάλλουν προσφορά μικρότερη εκείνης την οποία υπέβαλαν. Αναφέρει, δε, ότι σε περίπτωση που είχαν υποβάλει προσφορά στο Διαγωνισμό και για τα υπόλοιπα έργα, η προσφερόμενη τιμή θα μπορούσε να ήταν η ίδια με εκείνη η οποία προσφέρθηκε και για τα τέσσερα έργα για τα οποία υποβλήθηκε προσφορά. Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση αυτή την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας θα είχαν δεσμεύσει και στην ίδια ακριβώς τιμή. Προκύπτει, συνεπώς, ότι καθόλου δεν επηρεάστηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  

Άλλωστε, μεταξύ των υπολοίπων ανεξάρτητων εταιρειών, πράγματι αναπτύχθηκε ανταγωνισμός που οδήγησε σε καθορισμό τιμών σε διαφορετικό επίπεδο.

Τέλος ο Όμιλος αναφέρει ως αποτέλεσμα της ματαίωσης του Διαγωνισμού ότι έχει παραβιαστεί η μυστικότητα των προσφορών σε βάρος όσων συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και προς όφελος όσων συμμετάσχουν σε τυχόν επαναπροκήρυξη.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα