Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ένωση Προσώπων ΔΕΔΑ: Οι λόγοι για την απεργιακή κινητοποίηση

Τους λόγους πίσω από την απεργιακή κινητοποίηση της 5ης Φεβρουαρίου ανέλυσε σε ανακοίνωσή της η "Ένωση Προσώπων ΔΕΔΑ".

Αναλυτικότερα, η ένωση ανέφερε τα εξής:

Με μεγάλη δυσαρέσκεια, ανησυχία και άγχος εμείς οι εργαζόμενοι που μεταφερθήκαμε από τη ΔΕΠΑ προκειμένου να λειτουργήσουμε τη νεοσύστατη ΔΕΔΑ είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε τα συνεχή και εντεινόμενα διοικητικά ατοπήματα στα οποία υποπίπτει η διοίκηση της ΔΕΔΑ.

Ιστορικό

Την 01/01/17, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΠΑ ΑΕ, αποσπάστηκαν από τη ΔΕΠΑ προκειμένου να στελεχώσουν την υπό ίδρυση ΔΕΔΑ ΑΕ. Η απόσπαση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80Α του νόμου 4336/15, ο οποίος επέβαλλε το εργασιακό καθεστώς στη νέα εταιρία, να είναι ταυτόσημο με το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη ΔΕΠΑ. Προς διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου, υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και της ΔΕΠΑ η Πρόσκληση Μεταφοράς, στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται ρητή αναφορά στην ισχύ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του Εσωτερικού Κανονισμού. 

Με βάση αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ εργάστηκαν επί δύο χρόνια επιδεικνύοντας μέγιστο επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ζήλο, προκειμένου να καταστήσουν πλήρως λειτουργική την, υποστελεχωμένη, νέα εταιρία, και να ανταποκριθούν σε ΟΛΕΣ τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και στις γενικότερες υποχρεώσεις προς πελάτες, καταναλωτές και προμηθευτές, με κορωνίδες την σύναψη δανείου με την ΕΤΕπ ύψους 48 εκατ.€, την ένταξη των έργων στα ΕΣΠΑ και την εξασφάλιση της άδειας διανομής από τη ΡΑΕ.

Σημερινή Κατάσταση 

Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι, το ΔΣ της εταιρίας έθεσε υπό κατάργηση τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας και υπό καταγγελία τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της. 

Με τις ενέργειες αυτές η διοίκηση της ΔΕΔΑ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους του Ν.4336, ο οποίος ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή το 2015, αποπροσανατολίζει την εταιρία και την οδηγεί στην απόλυτη εσωστρέφεια, σε μία χρονική περίοδο που η εταιρία οφείλει να έχει τη μέγιστη προσήλωση στην υλοποίηση των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκε.

Πέραν όμως της αναιτιολόγητης και παράνομης επιδίωξης αλλοίωσης του νομοθετημένου εργασιακού καθεστώτος, η διοίκηση της ΔΕΔΑ χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης της εταιρίας που αποτυπώνονται σε προτάσεις των υπηρεσιών, προχωρά σε αποσπασματικές διοικητικές ενέργειες αμφίβολης αποτελεσματικότητας που υπονομεύουν το μέλλον της εταιρίας και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της, όπως για παράδειγμα: τη στελέχωση της εταιρίας με δανειζόμενο προσωπικό, την πρόσληψη νεαρού δικηγόρου (παραβλέποντας την επιτακτική ανάγκη να ανταπεξέλθει σε σύνθετα νομικά θέματα), την πρόσληψη ως οικονομικού διευθυντή του μοναδικού υποψηφίου με αδιαφανείς διαδικασίες, τη δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών εργαζομένων (τους μόνιμους, τους μέσω εργολάβου προσωπικού, τους δανειζόμενους, τους ορισμένου χρόνου), αντί να φροντίσει για την ομογενοποίηση αποκαθιστώντας τους υπαλλήλους που απασχολούνται με ετήσιες συμβάσεις μέσω εργολάβου παροχής προσωπικού, οι περισσότεροι εκ των οποίων δουλεύουν στον Όμιλο της ΔΕΠΑ για περισσότερα από 10 χρόνια.

Τα παραπάνω διοικητικά προβλήματα επιτείνονται από την εμπλοκή του μη εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ στα καθημερινά, διοικητικά και μη, ζητήματα της εταιρίας.

Προ αυτής της μη ομαλής διοικητικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, οι εργαζόμενοι επιθυμούν να επανέλθει το σταθερό και νόμιμο καθεστώς απασχόλησης που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι στόχοι της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό ζητούν:

• Να σταματήσει η διοίκηση της ΔΕΔΑ, κάθε ενέργεια για καταγγελία της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και του εσωτερικού κανονισμού εργασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4336/15 • Να σταματήσει η ύπαρξη των πολλαπλών κατηγοριών εργαζομένων στην εταιρία και να απορροφήσουν οι «εργολαβικοί» εργαζόμενοι • Να στελεχωθεί η εταιρία με διαδικασίες και ανάλογα με τις ανάγκες της

Επειδή η διοίκηση της ΔΕΔΑ δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας με τη 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας που προκηρύξαμε προχωρούμε στη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας, προκηρύσσοντας 24ωρη απεργία τη Τρίτη 05/02/2019, ενώ αν και πάλι δεν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά μας, τότε ομόφωνα αποφασίσαμε την προκήρυξη επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών από τη Δευτέρα 11/02/2018.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα