Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

4η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα ΜΔΝ: Διασυνδέσεις, έξυπνα δίκτυα και πιλοτικά έργα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εχθές Πέμπτη 13.09.2018 την τέταρτη κατά σειρά Εσπερίδα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Η Εσπερίδα της Αρχής ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Απόστολου Γκιζά, Ειδικού Επιστήμονα της ΡΑΕ, Επικεφαλής του Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων & Τεχνολογιών Έξυπνων Δικτύων.

Ο κ. Γκιζάς παρουσίασε τις  πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση εφαρμογών καθαρής ενέργειας στα νησιά της Ευρώπης στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και τη δυνατότητα που υφίσταται λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών για την ανάπτυξη της καινοτομίας που θα ενισχύσει αφενός τις ευκαιρίες απασχόλησης και θα γίνει οδηγός για τη χρήση της συσσωρευμένης εμπειρίας σε ευρεία κλίμακα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έγινε ιδιαίτερη μνεία στις πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις που προωθεί η ΡΑΕ στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα, κάτι που οδήγησε σε υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) την 1η Ιουνίου 2018 και παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες θέσεις και τα συμπεράσματα του Πανευρωπαϊκού Φόρουμ για την καθαρή ενέργεια στα νησιά που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2018 μαζί με την Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE).

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα πιο σημαντικά θέματα που άπτονται των διασυνδέσεων των ΜΔΝ με το Ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας και έγινε αναφορά στο ιστορικό των διασυνδέσεων και των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την υλοποίησή τους και τονίστηκαν οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΡΑΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολούθως, αναλύθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και που καθιστούν ουσιαστικά αναγκαία την επιτάχυνση των διαδικασιών διασύνδεσης των ΜΔΝ, με σκοπό την ελάφρυνση του τελικού καταναλωτή από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τέλος παρουσιάστηκαν τα πιο σημαντικά υπό υλοποίηση αλλά και υπό ανάπτυξη έργα διασυνδέσεων στον Ελλαδικό Χώρο.

Στο κλείσιμο της Παρουσίασης έγινε συνοπτική αναφορά στην υπ’ αριθμ. 07/2018 Γνώμη της Αρχής για την αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών στα ΜΔΝ καθώς και στην έγκριση του πιλοτικού προγράμματος ανάπτυξης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιά από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Στη συνέχεια η κα Ειρήνη Σταυροπούλου, Δ/ντρια Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών παρουσίασε το θέμα Smart Grids – Smart Islands.

Αρχικά αναφέρθηκε στο ρόλο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και των βασικών του αρμοδιοτήτων παρουσιάζοντας την σημερινή κατάσταση: τα 47 νησιά που ανήκουν σε 29 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα εκ των οποίων τα 28 είναι isolated microgrid και το 1 – η Κρήτη – Small Isolated System σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Παρουσίασε τα καινοτόμα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη νησιωτική χώρα και αφορούν τα νησιά Κύθνο, Ικαρία, Τήλο, Άγιο Ευστράτιο, Σύμη, Μεγίστη και Αστυπάλαια.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο φιλόδοξο σχέδιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Κλείνοντας η κα Σταυροπούλου αναφέρθηκε στο ζήτημα του Διαγωνισμού που θα πραγματοποιήσει η ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή σε τρία νησιά με στόχο να επιτευχθεί μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ άνω του 55-60%, καθώς επίσης και στις προοπτικές των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών τονίζοντας τις δυνατότητες για έρευνα και καινοτομία που αυτά έχουν.

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Ζορλός από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσίασε κατ’ αρχήν τον διπλό ρόλο του ΚΑΠΕ ως Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο και Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο.

Αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στην εμπλοκή του ΚΑΠΕ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου στο νησί Άγιος Ευστράτιος, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του νησιού τονίζοντας ότι το έργο αυτό είναι πιλοτικό και έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσίασε το ιστορικό της προσπάθειας και τις φάσεις για την υλοποίηση του  έργου. Αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στον τρόπο λειτουργίας, στα ζητήματα που ανέκυψαν και στο πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν μέχρι σήμερα. Παρουσίασε το νέο ενεργειακό σύστημα, τις αρχές λειτουργίας του, καθώς επίσης και τις αρχές τιμολόγησής του. Αναφέρθηκε, επίσης, στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη και ανέλυσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με έμφαση στην σημερινή ενεργειακή κατάσταση και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίησή του σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο.

Σημείωσε πως το έργο αυτό είναι έργο πολλαπλού σκοπού και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ανάπτυξη παρόμοιων έργων σε άλλα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα του Αιγαίου.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους, υποβλήθηκαν πολλά ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν με πληρότητα και σαφήνεια από τον κ. Γκιζά και τους λοιπούς ομιλητές κα Σταυροπούλου και κ. Ζορλό.

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις της τέταρτης ενεργειακής εκδήλωσης της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθαρή ενέργεια στα νησιά. Η πρόταση της ΡΑΕ για τις διασυνδέσεις των νησιών.

Απόστολος Γκιζάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδ. Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμημάτων Πολιτικής Ανάπτυξης ΑΠΕ & Αποθήκευσης Ενέργειας - Ηλεκτρικών Δικτύων & Tεχνολογιών Έξυπνων Δικτύων, ΡΑE


 

04D – P1

Smart Grids – Smart Islands

Ειρήνη Σταυροπούλου, Δ/ντρια Διαχείρισης Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 


 

04D – P2

Το πιλοτικό έργο «Άη Στράτης - Πράσινο νησί»,  

Παναγιώτης Ζορλός, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Μελετών, ΚΑΠΕ 


 

04D – P3

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα συνεχίσει το πρόγραμμα των ενεργειακών της εκδηλώσεων σήμερα Παρασκευή 14.09.2018 στις 19:00 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, με θέμα το  Φυσικό Αέριο (Ασφάλεια Εφοδιασμού, Προγράμματα Ανάπτυξης ΔΕΣΦΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ, ΕΔΑ Αττικής, ΔΕΔΑ ΑΕ και συζήτηση για την ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκομένων Περιφερειών και Δήμων). Τέλος, το Σάββατο 15.09.2018 θα πραγματοποιηθεί ειδική διαδραστική εκδήλωση για τους μαθητές.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα