Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Νικολόπουλος: Ερώτηση για τους αδικημένους «αγροτικούς φωτοβολταϊκούς»

Την τοποθέτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν από την μη παραμετροποίηση των τιμών πώλησης των επαγγελματιών αγροτών-ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών σταθμών, ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Ν. Νικολόπουλος.

Όπως αναφέρεται, η ερώτηση γίνεται με αφορμή επιστολή που προώθησε ο Π. Ευάγγελος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΑΦ) προς το βουλευτή.

Αναλυτικότερα, η επιστολή του ΠΣΑΑΦ αναφέρει τα εξής:

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

Υπ’ όψη : Υπουργού κ. Π. Σκουρλέτη

                 Γ.Γ. Ενέργειας κ. M. Βερροιόπουλου

Κοιν.: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( υπ' όψη Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου),

          ΛΑΓΗΕ (υπ' όψη προέδρου & Δντος Συμβούλου κ. Μ. Φιλίππου) 

Θέμα: Δηλώσεις Επαγγελματία Αγρότη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ

Με σειρά επιστολών και ιδίως με την Α.Π.7 / 19-10-2015 (εισερχόμενο Α.Π. 7313/20-10-2015) σας ενημερώσαμε για τις τεράστιες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν από την μη παραμετροποίηση των τιμών πώλησης των επαγγελματιών αγροτών / ιδιοκτητών Φ/Β σταθμών. Σε μία εξ αυτών η υποβολή  δήλωσης που γίνετε κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο ΙΓ.1 του Ν.4254 το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους επιφέρει ζημιά (ποινή) σε 250 - 300 αγρότες. Τα ποσά της ζημίας / ποινής του καθενός φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Με τις εν λόγω επιστολές και τους συνοδευτικούς τους πίνακες σας το επισημάναμε, σας καταδείξαμε την γενεσιουργό αιτία και ζητήσαμε την θεραπεία  της πριν την υποβολή δηλώσεων του 1ου τριμήνου 2016. Προτείναμε  λύση που χωρίς επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού διορθώνει τις στρεβλώσεις, αποκαθιστά τις αδικίες και προστατεύει τον λογαριασμό από πρόσθετα ελλείματα που ενδέχεται να προκύψουν από θετική κατάληξη της δικαστικής μας προσφυγής. Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα 14 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας δεν έγινε τίποτα, με αποτέλεσμα οι προαναφερόμενοι 250 - 300 να αναγκάζονται για δεύτερη χρονιά να δηλώσουν την ιδιότητά τους επί ποινή, που φτάνει έως -29% των εσόδων των υπολοίπων παραγωγών (μη αγροτών).   

Κατόπιν των παραπάνω, σε μια ύστατη προσπάθεια αποφυγής της ποινής και πληρωμής τους τουλάχιστον με τιμές του πίνακα Α (των μη αγροτών} ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν ενδείκνυται η από μέρους τους σκόπιμη παράλειψη υποβολής της δήλωσης και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και συνέπειες που μπορεί να προκληθούν λαμβανομένου υπ' όψιν σας ότι:

            α. οι επαγγελματίες αγρότες δηλώνουμε την ιδιότητά μας σε σειρά άλλων υπηρεσιών (taxis,προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ΟΣΔΕ κ.λ.π.) και το εισόδημά μας δηλώνεται και αντιμετωπίζεται ως αγροτικό. (κίνδυνος διασταυρώσεων) 

            β. με την μη υποβολή δήλωσης διαγραφόμαστε από την κατηγορία των αγροτικών φ/β που δικαιωματικά ανήκουμε, με ότι αυτό συνεπάγεται.  

            γ. Η πληρωμή τους ως μη αγρότες θα επιβαρύνει τον λογαριασμό ΑΠΕ με πρόσθετα από τα προϋπολογισθέντα στα δελτία του ΛΑΓΗΕ ποσά (εκτιμούμε 1,2 - 1,5 εκατ. + ΦΠΑ)

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 31 Μαρτίου, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

                  με τιμή

      Παναγιώτου Ευάγγελος

                πρόεδρος

 

      Γεροθόδωρος Θεόδωρος

              Γραμματέας

                                                                                              

 Κέρδη / Ζημιές από Υποβολή Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη

 (εξ αιτίας μη παραμετροποίησης τιμών)

Τρίμηνο 

    
Σύνδεσης

     ( 1 )                         

ΜέσοΚόστος

Επένδυσης   

Τριμήνου     

     ( 2 )

Τ      ι      μ     έ     ς  (<= 100 kwp/Χ.Ε.)

  Διαφορά

    Τιμής

( ευρώ/kwh )
 
        ( 6 )

  Διαφορά

    Τιμής

     ( % ) 
                
      ( 7 )

Ετήσιο Κέρδος/Ζημιά από υποβολή δήλωσης(για μέση παραγωγή 150.000 kwh )
           ( 8 )

Συμβασιοποι
ημένες έωςΝ.4254 /2014
  ( ενιαίες )

     ( 3 )

   Χωρίς     
 Υποβολή Δήλωσης   
(μηαγρότη)
      ( 4 )
     Με     
 Υποβολή
 Δήλωσης      
 (αγρότη)
     5 )
Β/ 2011    310.000   0.45058   0.45058 0,3965104

-0,0540696

-12,00%

- 8110,44

 

Γ΄/ 2011

 

   290.000

  0.45058     0,43 0,3965104 - 0.0334896 -7,79%

- 5.023,44

  0,42850 (α)   0,4285 0,37708 - 0,05142

-12,00%

- 7.713,00

 

Δ΄/ 2011

 

   270.000

  0.45058

   0,405

0,3965104 - 0.0084896 -2,1%

- 1.273,44

  0,42850 0,37708 - 0,02792

-6,89%

- 4.188,00

 

Α΄/2012

 

   250.000

   0.450585

   0,375

0,3965104

+ 0,0215104

+5,74%

+3.226,56
  0,42850

0,37708

+ 0,00208

+0,56%

+ 312,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0199816

-5,32%

- 2.997,24

 

Β΄/ 2012

 

   230.000

  0.45058

    0,36

0,3965104 + 0,0365104

+10,14%

+5.476,56
  0,42850 0,37708 + 0,01708 +4,74% +2.562,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0049816 -1,38%

- 747,24

  0,3357 (β)   0,3357 0,295416 - 0,040284 -12,00%

- 6.042,60

 

Γ΄/ 2012

 

   210.000

  0.45058

    0,36

0,3965104 + 0,0365104

+10,14%

+5.476,56
  0,42850 0,37708 + 0,01708 +4,74% +2.562,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0049816 -1,38%

- 747,24

  0,3357 (β)   0,3357 0,295416 - 0,064584 -12,00%

- 6.042,60

 

Δ΄/ 2012

 

   190.000

  0,42850

    0,34

0,37708 + 0,03708

+10,90%

+5.562,00
  0,40343 0,3550184 + 0,0150184

+4,42%

+2.252,76
  0,3357 (β)   0,3357 0,295416 - 0,044584 -12,00%

- 6.687,60

  0,229869 (γ) 0,229869 0,2022847 - 0,0275843 -12,00%

- 4.137,65

Α΄/ 2013
 

   170.000

  0,42850

    0,285   

0,37708 + 0,09208

+32,31%

+13.812,00

  0,40343 0,3550184 + 0,0700184

+24,62%

+10.502,76

  0,3357 0,295416 + 0,010416 +3,65%

+ 1.562,40

  0,229869 (γ) 0,229869 0,2022847 - 0,0275843 -12,00%

- 4.137,65

Β΄/ 2013

   150.000

  0,42850

     0,27

0,37708 + 0,10708

+39,66%

+16.062,00

  0,40343 0,3550184

.+ 0,0850184

+31,49%

+12.752,76

  0,3357 0,295416

+ 0,025416

+9,43%

+ 3.812,40
0,229869(γ)(δ) 0,2022847

- 0,0677153

-25,08%

- 10.157,30

0,21953 (γ) (δ) 0,1931864

- 0,0768136

-28,45%

- 11.522,04

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(α) Τιμές που υπολοίπονται από τις τιμές του πίνακα Α και δεν μειώνονται, σε αντίθεση με των αγροτών που μειώνονται οριζόντια 12%

(β) Τιμές προσαρμοσμένες με την Φ1 / οικ. 2262 / 31-1-2012 ( Β΄97 ) Υ.Α.Π.Ε. κατά 12,5% που υπολοίπονται των τιμών του πίνακα Α και δεν μειώνονται, πλην των αγροτών που με την οριζόντια διάταξη ξαναμειώθηκαν 12%. Συνολική μείωση 24,5%
(γ) Τιμές προσαρμοσμένες με την Φ1 / οικ. 2301 / οικ.16933 / 09 - 08 - 2012 Υ.Α.Π.Ε. κατά 36,3% που δεν μειώνονται πλην των αγροτών που με την οριζόντια διάταξη ξαναμειώθηκαν 12%. Συνολική μείωση 48,3%      
(δ) Με το φωτογραφικό άρθρο 58 του Ν.4315/2014 των μη αγροτών αυξάνονται στο 0,27 ενώ των αγροτών μειώνονται οριζόντια 12% στο 0,2022847 & 0,1931864 αντίστοιχα.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα