Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Με τον αραμπά και τα βιοκαύσιμα

Βολές εναντίον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαπολύει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντήζελ Ελλάδος υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμα κινητοποιηθεί, τη στιγμή που τελειώνει η προθεσμία για την πρόσκληση κατανομής βιοντίζελ. Βάσει του νόμου πρέπει η πρόσκληση κατανομής βιοντίζελ να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2010 και η τελική απόφαση κατανομής μέχρι τέλος Ιουνίου 2010.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, οι συνέπειες της καθυστέρησης αυτής είναι οι εξής:

Αξεπέραστες αρρυθμίες στην συνολική απορρόφηση ανανεώσιμων καυσίμων στην χώρα όπως αυτή προβλέπεται από τις Εθνικές μας δεσμεύσεις και Ευρωπαϊκές συμβάσεις

Σοβαρότατα προβλήματα στη βιωσιμότητα των εταιριών του «πράσινου κλάδου» παραγωγής και διάθεσης ανανεώσιμων καυσίμων μέσω διατάραξης του επιχειρηματικού τους κύκλου, δημιουργίας αδυναμίας για οικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό και την παρένθετη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών και άλλων υποχρεώσεων

Άμεσος κίνδυνος να μην τηρηθούν οι συμβάσεις αγοράς 700.000+ στρεμμάτων ενεργειακών καλλιεργειών από τις επιχειρήσεις του κλάδου με άμεσο όφελος στην αγροτική οικονομία 70.000.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΒΙΒΕ ζητά από το υπουργείο να ενεργοποιήσει και να επιβλέψει άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για :

- Την τήρηση του προβλεπομένου από το νόμο χρονοδιαγράμματος

- Τον εξορθολογισμό του αδικαιολόγητου κριτηρίου υπολογισμού της δυναμικότητας των εισαγωγέων με την πρόσθεση των δυναμικοτήτων όλων των εργοστασίων με τα οποία υπογράφουν συμβάσεις που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών

- Την πλήρη διαφάνεια στον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας κατανομής βιοντίζελ με βάση τα επίσημα στοιχεία κατανάλωσης ντίζελ 2009 (2.664.000 μετρικοί τόνοι = 3.152.000 χιλιόλιτρα), το ανώτατο όριο πρόσμιξης βιοντίζελ (7%) και τον υπολογισμό πρόβλεψης μείωσης κατανάλωσης ντίζελ 2010 (10-15%)

- Την ένταξη στην ΚΥΑ Πρόσκλησης Κατανομής Βιοντίζελ ενός πλαισίου διαφάνειας γνωστοποίησης των συνολικών ποσοτήτων διάθεσης ντίζελ στην Ελληνική αγορά καθώς και των επιμέρους απορροφήσεων ποσοτήτων βιοντίζελ ανά τρίμηνο ώστε να αποφευχθούν τα όποια φαινόμενα αυθαίρετων μειώσεων απορρόφησης ή αδιαφανών υπολογισμών στο συνολικά ποσότητα κατανομής βιοντίζελ

Τέλος, ο ΣΒΙΒΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε το 2009 στην απόφαση κατανομής και δημιούργησε έτσι αρρυθμίες στην απορρόφηση των βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Εκτιμά πως εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών χάθηκαν πάνω από 23 μήνες στην περίοδο 2006-2009.

Αναφέρει επίσης τα εξής:

«Η κατανάλωση diesel για το έτος 2009 ήταν πλέον επίσημα 2.664.000 μετρικού τόνοι. Αυτό ισούται με 3.152.00 χιλιόλιτρα ντίζελ. Η πρόσμιξη με βιοκαύσιμα μετράται σε ενεργειακό ισοδύναμο στο εξωτερικό και η ενέργεια του ντίζελ είναι 35,87 Μj/lt ενώ του βιοντίζελ είναι 32,65 Μj/lt. Αν υπολογίσουμε το 6,5% ενεργειακό ισοδύναμο των 3.152.000 χιλιόλιτρων τότε έχουμε 3.152.000*35,87/32,65*6,5%= 225.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ. Αν υποθέσουμε μια μείωση στο νούμερο αυτό της τάξεως του 15% για το 2010 τότε φτάνουμε στα 191.250 χιλιόλιτρα βιοντίζελ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνει 15 ημέρες μετά το τέλος του κάθε ημερολογιακού μήνα ενημερώσεις από τα Ελληνικά διυλιστήρια αναφορικά με τις ποσότητες διάθεσης ντίζελ στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν «μαύρο κουτί» και δεν διατίθενται δημοσίως έγκαιρα. Ως αποτέλεσμα, οι υπολογισμοί κατανομής και απορρόφησης βιοντίζελ αλλά και οι σχετικές μειώσεις που σημειώνονται κατά καιρούς γίνονται αυθαίρετα και χωρίς κανέναν έλεγχο.

Ο τρόπος υπολογισμού της δυναμικότητας των εισαγωγέων υπολογίζεται ως το άθροισμα της δυναμικότητας των εργοστασίων του εξωτερικού με τα οποία ο εισαγωγέας έχει κάνει σύμβαση για πιθανή προμήθεια βιοντίζελ διαιρεμένο με το 4. Παράδειγμα: Κάποιος εισαγωγέας μπορεί να συνάψει σύμβαση με 10 εργοστάσια του εξωτερικού. Η επιτροπή προσθέτει τις δυναμικότητες των 10 αυτών εργοστασίων και τις διαιρεί με το 4 που τις περισσότερες φορές αυτό ισούται με τη μέγιστη αιτούμενη ποσότητα που μπορεί κάποιος να δηλώσει, δηλαδή για πέρυσι 182.000 κυβικά. Περισσότερο, δηλαδή από όλα τα Ελληνικά εργοστάσια για τα οποία έχουν γίνει επενδύσεις εκατομμυρίων ΕΥΡΩ και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου που να επιβεβαιώνει ότι τα εργοστάσια του εξωτερικού - που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνονται στην κατανομή - δούλεψαν για να παράγουν το αντίστοιχη ποσότητα βιοντίζελ. Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα , όπου εργοστάσια του εξωτερικού με τα οποία εισαγωγείς είχαν συνάψει συμβάσεις , τελικά δεν παρήγαγαν σταγόνα βιοντίζελ. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα ευνοεί την εισαγωγή εις βάρος της εγχώρια παραγωγής».

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα