Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Με περιφερειακή εμβέλεια, τρία commodities και συμμετοχή της αγοράς στο μετοχικό κεφάλαιο «στήνεται» το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Θοδωρής Παναγούλης

Στην τελική φάση της επεξεργασίας του βρίσκεται το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Το κείμενο που έχει επεξεργαστεί η επιτροπή από ειδικούς που δούλεψαν για λογαριασμό του ΥΠΕΝ έχει σταλεί για τελικές παρατηρήσεις στη ΡΑΕ, τον ΛΑΓΗΕ, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Στα μέσα του μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο τελευταίος κύκλος συνεννοήσεων και το νομοσχέδιο να πάρει το δρόμο για την ψήφισή του από τη Βουλή.

Η όλη διαδικασία που ξεκίνησε με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο ΛΑΓΗΕ και το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Φεβρουαρίου, κινήθηκε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, γεγονός που αποδίδεται στην άριστη συνεργασία που είχαν οι δύο εμπλεκόμενοι φορείς και στην τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη τους, στον τομέα δραστηριοποίησης του καθενός.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model. Ωστόσο, στόχος του ΛΑΓΗΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν ήταν μόνο να σχεδιάσουν σωστά την αναδιοργάνωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να την έχουν ολοκληρώσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αλλά να διευρύνουν τόσο την εμβέλεια όσο και το φάσμα εργασιών του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Ο ανταγωνισμός άλλωστε από τα Χρηματιστήρια Ενέργειας της ευρύτερης περιοχής (όπως της Κωνσταντινούπολης και της Βουλγαρίας) κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη να υπάρξουν ταχείες κινήσεις  και να επιδιωχθεί να γίνει το ελληνικό Χρηματιστήριο «κέντρο» των ενεργειακών αγορών της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Χρηματιστήριο Ενέργειας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία τον ερχόμενο Απρίλιο και στο τέλος του 2018 να έχει ολοκληρώσει όλες τις πλατφόρμες ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το target model στην ηλεκτρική αγορά.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Πρώτον, τον εταιρικό μετασχηματισμό του ΛΑΓΗΕ και το «σπάσιμό» του έτσι ώστε να δημιουργηθούν:

  • Μια νέα εταιρεία, με νέο όνομα, που θα αναλάβει το ρόλο Διαχειριστή για τις ΑΠΕ, την Συμπαραγωγή, τις Εγγυήσεις Προέλευσης, τα Δικαιώματα Ρύπων κ.λπ.
  • Το Χρηματιστήριο Ενέργειας με απόσχιση του κλάδου της αγοράς από τον ΛΑΓΗΕ. Στη συνέχεια θα μπούν στην εταιρεία του Χρηματιστηρίου και άλλοι μέτοχοι.

Δεύτερον, τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης για τρία τουλάχιστον commodities: Ένα για την ηλεκτρική ενέργεια, ένα για το φυσικό αέριο και ένα για τα Περιβαλλοντικά. Για κάθε ένα από τα commodities θα δημιουργηθούν μία ή περισσότερες αγορές.

Στον ηλεκτρισμό θα δημιουργηθούν η Προθεσμιακή, η Προημερήσια, η Ενδοημερήσια και η Αγορά Εξισορρόπησης.

Αντίστοιχα στο φυσικό αέριο θα δημιουργηθούν περισσότερες της μίας αγορές.

Στα Περιβαλλοντικά σε πρώτη φάση θα υπάρχει η αγορά των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Όσον αφορά τον καθορισμό των προϊόντων που θα διαπραγματεύονται σε κάθε αγορά, το νομοσχέδιο αφήνει περιθώρια ευελιξίας, ώστε αυτά να καθορίζονται με βάση τις ανάγκες των ίδιων των συμμετεχόντων.

Τρίτον, την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας MiFID II της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εισαγωγή ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων στην προθεσμιακή αγορά.

Το business plan

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα λειτουργεί ως μια ιδιωτική εταιρεία και συνεπώς πρέπει να είναι ανταγωνιστικό ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του υπό ανταγωνιστικούς όρους, ικανοποιώντας τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά κυρίως επ' ωφελεία των τελικών καταναλωτών».

Για τις περαιτέρω κινήσεις έχει εκπονηθεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένο οίκο, το βασικό business plan λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το business plan υποδεικνύει ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του σχήματος:

  • Να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία commodities και όχι μόνον την ηλεκτρική ενέργεια. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα περιλαμβάνει πράγματι commodities στους τομείς ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και περιβαλλοντικών.
  • Να έχει περιφερειακή εμβέλεια και όχι μόνον εθνική. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη γίνει κινήσεις ώστε ο «ζωτικός χώρος» του Χρηματιστηρίου Ενέργειας να εκτείνεται από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο έως τα Βαλκάνια. Υπάρχουν μάλιστα επαφές προς την κατεύθυνση σύνδεσης με τα Χρηματιστήρια Κύπρου και Βουλγαρίας, τα οποία πιθανόν θα μπούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Νέοι μέτοχοι

Βασική φιλοσοφία με την οποία «στήνεται» το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων οι οποίοι επιδιώκεται να μετάσχουν και στην εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Βουλγαρίας που προαναφέρθηκαν, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας – με μικρό προφανώς ποσοστό – των μεγάλων παιχτών, αλλά και των Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ), ενώ υπάρχουν συζητήσεις και για συμμετοχή της EBRD.

Όσον αφορά πάντως την αντιπροσώπευση των συμμετεχόντων στο Χρηματιστήριο, θα προβλεφθεί ειδικό συμβουλευτικό όργανο που θα εκπροσωπεί όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς, ώστε να διαγνώσκονται καλύτερα οι ανάγκες τους από το θεσμό.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα